Hoppa till huvudinnehåll

Djur, natur och berättelsen om en ö - så ska det se ut i ÅUCS nya sjukhus

Konstverk av Multicoloured Dreams.
Innergårdskonst av Multicoloured Dreams. Konstverk av Multicoloured Dreams. Bild: Multicoloured Dreams Åbo universitetscentralsjukhus,sjukhuskonst

En berättelse om en ö ska forma det visuella i ÅUCS nya sjukhus. Konstnärer i Egentliga Finland har skickat över 80 förslag på konstverk.

Djuren kommer att visa vägen för dem som kommer till sjukhuset, som byggs på ett lock över Helsingforsvägen. Sjukhuset ska tas i bruk år 2021.

Heini Ahos konst.
Heini Ahos konst ska hänga från taket. Heini Ahos konst. Bild: Heini Aho Åbo universitetscentralsjukhus,heini aho

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har reserverat 200 000 euro för konstanskaffningar till det nya sjukhuset. Konstverken och konstnärerna utsågs i två etapper berättar sjukhusets koordinator Matti Tainio.

- Byggnaden har två innergårdar och verken som ska ställas där skapas av bildkonstnär Heini Aho och av konstnärsgruppen Multicoloured Dreams, den senare känd för sina storstilade väggmålningar. Dessa två valdes i ett tidigt skede av planeringen.

Elina Ruohonens konst.
Elina Ruohonens konst. Elina Ruohonens konst. Bild: Elina Ruohonen Åbo universitetscentralsjukhus,elina ruohonen

- I byggnaden finns tre panoramafönsternischer som ska förses med konstverk. Dessa valdes genom öppna anbud. Intresset var glädjande stort och av alla förslag som inlämnades som skisser utsåg vi konstnärerna Annu Mikkiläs, Elina Ruohonens och Andréa Vannucchis konstverk, säger Tainio.

Sjukhuset är en strålande fyr

Utgångspunkten för verken är en berättelse om en ö, meddelar Åbo universitetscentralsjukhus i ett pressmeddelande. Sjukhuset är en fyr som utstrålar trygghet åt sjöfarare. Berättelsen om ön anknyter till många delar av det nya sjukhuset. Till exempel har ingången till sjukhuset planerats med en båt som utgångspunkt. Skenet från motorrummet lyser upp sjukhusets tak.

- Konstverken återspeglar inte en konkret ö i den omedelbara skärgården, utan snarare ting och begrepp som vi kan skapa fantasibilder av i våra sinnen, sinnebilder som anknyter till vad en ö är. Sådana sinnebilder kunde till exempel vara förbindelserna till ön eller tanken om vad man kan hitta på en ö, förklarar Tainio.

Annu Mikkiläs konst.
Annu Mikkiläs konst. Bild: Annu Mikkilä Åbo universitetscentralsjukhus,annu mikkilä

Ett annat exempel är utgångspunkten för den 30 meter höga väggmålningen som förskönar den första innergården: den ursprungliga, visserligen fiktiva, bosättningen på ön. Temat för konstverket i den andra innergården utgörs av en träkoja i ett träd som växer på ön.

Heini Ahos konstverk kommer att hänga fritt från taket i den höga innergården. Videobilder projiceras på verket som därför kommer att se olika ut vid olika tidpunkter.

Vilda djur visar vägen

I det blivande sjukhuset vägleds besökare av färger och djur. Konceptet har skapats av arkitekt Mikko Sinervo, ansvarig för sjukhusets visuella identitet.

Vilda tecknade djur.
Vilda tecknade djur. Bild: Mikko Sinervo Åbo universitetscentralsjukhus,mikko sinervo

Alla våningar har sin särskilda signaturfärg som återkommer i skyltningen och kännetecknar informationsdiskarna. Dessutom kommer alla enheter att tillägnas sitt eget temadjur. Färgen avslöjar alltså i vilken våning du befinner dig och djuret avslöjar kliniken, förklarar Sinervo.

Sjukhuset kommer att ha åtta våningar med avdelningar för både vuxna och barn.

- Det tematiska djuret kan under sina äventyr dyka upp överraskande på en avdelningsvägg och glädja patienterna. Djuren är sympatiska och de utstrålar värme i sjukhusmiljön, säger Sinervo.

Matti Tainio, Riikka Aaltonen och Mikko Sinervo.
Matti Tainio, Riikka Aaltonen och Matti Sinervo. Matti Tainio, Riikka Aaltonen och Mikko Sinervo. Bild: Åbo universitetscentralsjukhus Åbo universitetscentralsjukhus,riikka aaltonen

Personalen på avdelningarna har fått påverka valet av temadjuren.

- Olika däggdjur har varit populärast, men vi har också velat få med fåglar och fiskar. Valet av de olika djuren påverkas också av våningens tema, berättar projektchef Riikka Aaltonen.

De här konstnärernas bidrar med konst till det nya sjukhuset i Åbo

Multicoloured Dreams

MCD är ett gatukonstkollektiv som funnits sedan år 2010. Kollektivet har skapat konstverk för offentliga platser i olika delar av Finland och Estland. Kärnaktörerna i Multicoloured Dreams består av tio konstnärer, och av dessa har Elissa Aalto, Satu Kettunen och Hans-Peter Schütt åtagit sig huvudansvaret för konstverket som ska resas i det nya sjukhuset.

Syftet med MCD:s verksamhet är att bidra med mera konst och kultur i den finkas gatubilden och att uppmuntra folk att påverka sin egen boendemiljö.

Heini Aho

Aho är en aboensisk bildkonstnär som ofta kombinerar video och tredimensionella konstverk. Hennes verk finns utställda i gallerier i Finland och muséer utomlands. Förutom sitt självständiga konstnärsvärv jobbar Heini Aho i det internationella konstnärskollektivet Videokaffe. Hennes senaste offentliga konstverk ”Ancient Battlefields” finns att beskåda i hissarna i T-sjukhuset i Åbo.

Elina Ruohonen

Elina Ruohonen är en Åbokonstnär som arbetat i många år med offentliga konstverk. I hennes verk förenas sinnet för utrymme med bildytor och färgläggning med maskinellt bearbetade tekniska material. Hennes offentliga konstverk finns att beskåda på olika håll i Finland.

Annu Mikkilä

Annu Mikkilä håller på att inleda sin karriär som bildkonstnär. Hon utexaminerades från yrkeshögskolan i Imatra (Saimaan ammattikorkeakoulu) år 2016 och verket i det nya sjukhuset blir hennes första offentliga konstverk. Mikkilä bor och arbetar i Loimaa.

Andréa Vannucchi

Andréa Vannucchi är fotograf och bildkonstnär bosatt i Finby. Hon arbetar också inom tillämpad konst och samfundskonst. Vannucchis offentliga konstverk har uppställts i Salotrakten.

Källa: Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland