Hoppa till huvudinnehåll

Flygledarna förkastade förlikningsavtal - Arbetsgivarna: Stridsåtgärderna kan börja märkas i passagerartrafiken

Yleiskuva
Yleiskuva Bild: mikko koski / Yle flygledning,Finnair,Helsingfors-Vanda flygplats

Flygledarnas fackförbund SLJY har förkastat det förlikningsförslag som riksförlikningsmannen Vuokko Piekkala gav i går kväll i den utdragna tvisten om nytt kollektivavtal för flygledare. Förbundet godkände inte den föreslagna lönelösningen.

Arbetsgivarsidan Palta hade varit redo att godta medlingsbudet, och säger sig vara besviken på det nekande svaret från flygledarna.

Enligt riksförlikningsman Piekkala finns det för närvarande inga förutsättningar för att fortsätta medlingen.

Parterna i flygledarkonflikten har redan förhandlat i nästan 16 månader.

Inget kollektivavtal på över ett år

Kollektivavtalet mellan flygledarnas fackförening och arbetsgivarna för servicebranscherna löpte ut för över ett år sedan.

Under den senaste tiden har flygledarna försökt påskynda förhandlingarna genom punktstrejker som pågått några timmar varje torsdag. Den 29 januari utvidgar SLJY strejkerna.

Flygtrafiken har under punktstrejkerna hittills skötts av personer i chefsställning.

Arbetsgivarsidan har svarat med varsel om lockout med början den 2 februari. Lockouten ska pågå fram till den 15 februari.

Arbetsgivaren har meddelat att fackanslutna anställda kommer att nekas tillträde till jobbet och löneutbetalningen avbryts.

Enligt Palta kan stridsåtgärderna så småningom börja inverka på passagerartrafiken.