Hoppa till huvudinnehåll

Nästan 40 naturskyddsområden skapas i Västnyland

Vy över ett vintrigt Läppträsket i Karis.
Läppträsket i Karis. Vy över ett vintrigt Läppträsket i Karis. Bild: Pia Santonen / Yle Karis,Västnyland,Raseborg,läppträsket karis

En stor mängd naturskyddsområden ska inrättas i Västnyland. Läppträsket i Karis är viktigt för fåglarna och Porkala naturskyddsområde är störst med en areal på drygt 12 700 hektar.

Sammanlagt 100 naturskyddsområden inrättas i Nyland. Den totala arealen är cirka 36 823 hektar.

Alla områden ägs av staten.

- Deras status som naturskyddsområde blir starkare och enhetligare då staten nu inrättar sådana skyddsområden som avses i naturskyddslagen. Tanken har ju hela tiden varit att göra dem till naturskyddsområden, förklarar Johanna Korpi på Miljöministeriet.

- Den som rör sig i naturen kommer knappast märka någon skillnad jämfört med nuläget.

Områdena ingår till största delen sedan tidigare i olika skyddsprogram och i nätverket Natura 2000.

Porkala störst i västra Nyland

I Västnyland är Porkala naturskyddsområde störst med cirka 241 hektar på land och drygt 12 530 hektar på allmänt vattenområde.

Porkala naturskyddsområde består av sex olika delområden:

 • Bankarna i allmänt vattenområde i den yttre skärgården i Kyrkslätt
 • Öarna Träskö och Söderskär med omgivande vattenområden
 • Järvö utanför Kyrkslätt och Porkala udd
 • Öarna Porsö–Ryssklobben i det område som hör till Ingå och tillhörande vattenområde till den del områdena ägs av staten
 • Områdena Telegrafberget och Stormossen på fastlandet i Kyrkslätt
 • Skären i Ingå havsområde

Stormossens naturskyddsområde i Ingå är betydande med tanke på myrnaturen.

Naturskyddsområdena Svanviken i Hangö och Läppträsket i Karis är viktiga fågelvatten.

Skydd stöder friluftsliv och forskning

Naturskyddsområdena inrättas för att man på ett mångsidigt sätt ska kunna skydda representativa lundar, gamla skogar, myrar och fågelrika vatten samt kust-, havs- och skärgårdsnatur.

På det här sättet vill staten också säkerställa att den byggda kulturmiljön och traditionella landskap bevaras.

Skyddet ska också stöda friluftsliv, undervisning och forskning.

37 naturskyddsområden i Västnyland

Forststyrelsens webbplats kan du se alla naturskyddsområden som inrättas. Där finns också kartor som visar var varje plats finns.

Naturskyddsområden som inrättas genom en förordning av statsrådet:

 • Naturskyddsområdet vid Stormossens gammelskog i Hangö
 • Täktomvikens och Svanvikens naturskyddsområde i Hangö
 • Bjurs naturskyddsområde i Ingå
 • Stormossens naturskyddsområde i Ingå
 • Naturskyddsområdet vid skogen på Lakimäki i Lojo
 • Naturskyddsområdena vid Lojosjön i Lojo och Raseborg
 • Naturskyddsområdet vid Bromarvs öar, Raseborg
 • Lassilaskärrets naturskyddsområde i Raseborg
 • Naturskyddsområdet vid Långåns våtmark i Raseborg
 • Läppträskets naturskyddsområde i Raseborg
 • Naturskyddsområde i Segelskärs utskärsområde i Raseborg
 • Naturskyddsområdet vid Ekenäs kust
 • Naturskyddsområdet Hannun aarnio i Sjundeå

Naturskyddsområden som inrättas genom en förordning av miljöministeriet:

 • Byö naturskyddsområde i Hangö
 • Bredsmossens naturskyddsområde i Ingå
 • Kockelträskets naturskyddsområde i Ingå
 • Långvassfjärdens naturskyddsområde i Ingå
 • Kalkkimäki naturskyddsområde i Lojo
 • Kiimamäki naturskyddsområde i Lojo
 • Naturskyddsområdet vid Nummenkylämossen i Lojo
 • Puujärvi naturskyddsområde i Lojo
 • Pytbergets naturskyddsområde i Lojo och Sjundeå
 • Saarilampi naturskyddsområde i Lojo
 • Bölsvikens och Stormossens naturskyddsområde i Raseborg
 • Dalkarö naturskyddsområde i Raseborg
 • Kristianslunds naturskyddsområde i Raseborg
 • Landbofjärdens naturskyddsområde i Raseborg
 • Makubergens naturskyddsområde i Lojo och Raseborg
 • Malmholmens naturskyddsområde i Raseborg
 • Persöfladans naturskyddsområde i Raseborg
 • Stenkulla naturskyddsområde i Raseborg
 • Stormossens och Degermossens naturskyddsområde i Raseborg
 • Svarvarmossens naturskyddsområde i Ingå och Raseborg
 • Österfjärdens naturskyddsområde i Raseborg
 • Kvarnby naturskyddsområde i Sjundeå
 • Naturskyddsområdet i Lakiasuo och Kurjen Suursuo i Sjundeå
 • Torsgårdsskogens naturskyddsområde i Sjundeå

Miljöministeriet ber nu om utlåtanden om naturskyddsområdena som ska inrättas.


Artikeln kompletterades fredagen den 25 januari 2015 med ett kort citat av Johanna Korpi på Miljöministeriet.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland