Hoppa till huvudinnehåll

Hovrätten förkastade flera åtal i hamnhärva i Esbo – men dom för mutbrott mot chef som krävde låda med öl för att hjälpa båtägare står fast

Vinterförvaring av båtar i Finno
Vinterförvaring av båtar i Finno båthamn 2014. Vinterförvaring av båtar i Finno Bild: Yle/Helena von Alfthan finno båthamn

Helsingfors hovrätt förkastar flera åtal mot en tidigare områdeschef vid Finno hamn i Esbo. Enligt hovrätten har åtalsrätten preskriberats angående åtalet för diskriminering och mannen kan heller inte dömas för brott mot tjänsteplikt eftersom han inte ses som en tjänsteman. Däremot döms han för olaga hot och tagande av muta.

Esbo tingsrätt gav sin dom i fallet i augusti 2016. Tingsrätten friade då en av de två åtalade tjänstemännen från åtalen för olaga tvång och brott mot tjänsteplikt. Den domen ändras inte i hovrätten.

Däremot ändrar Helsingfors hovrätt domen mot en tidigare områdeschef vid Finno hamn. Han frias från åtal för diskriminering och brott mot tjänsteplikt, men döms för olaga hot och tagande av muta.

Åtalen gäller händelser 2013.

Åtalsrätten preskriberades, gick över två år innan åtalet delgavs

Enligt hovrätten har åtalsrätten som gäller diskrimineringen preskriberats. Områdeschefen delgavs åtalet över två år efter händelsen som åtalet gäller.

Åtalet gäller hur områdeschefen, som är anställd vid Esbo stad, behandlat båtföretagaren Massimiliano Carbone.

Åtalet för brott mot tjänsteplikt förkastades i hovrätten eftersom mannen enligt strafflagen inte kan ses som en person som använder offentlig makt.

Enligt åtalet benämns han som en person som kan jämställas med en tjänsteman och som med avsikt brutit mot regler och bestämmelser.

Hotade slå båtföretagare på käften

Däremot dömer hovrätten honom för olaga hot och tagande av muta.

Han hotade slå båtföretagaren Carbone på käften och ville inte släppa Carbone genom en port på hamnområdet i Finno. Hovrätten anser att Carbone haft berättigade skäl att vara rädd för sin personliga säkerhet och dömer områdeschefen för olaga hot.

I ett annat fall krävde samma chef en låda öl av en båtägare som ville sätta båten i sjön. Båtägaren fick ingen räkning men chefen skulle ha en låda öl för att hjälpa till med sjösättandet.

Enligt hovrätten utgör det här tagande av muta eftersom områdeschefen i egenskap av offentligt anställd begärt en gåva eller annan olaglig förmån för att överlämna båten till ägaren.

Straffet i hovrätten blir sammanlagt 50 dagsböter på 1 550 euro. I tingsrätten dömdes mannen till 70 dagsböter och 2 170 euro.

Hovrättens dom kan ännu överklagas till högre rättsinstans.