Hoppa till huvudinnehåll

Kommuner vill att stamväg 63 blir riksväg: "Det här har varit på tapeten jättelänge"

Skylt med Kronoby och Österbotten
Skylt med Kronoby och Österbotten vägar,Österbotten,Kronoby,Skylt,landskap

Kommunerna längs stamväg 63/86 föreslår tillsammans med näringslivet att stamvägens klassificering höjs till riksväg. Alla andra delar av stamvägen har åtgärdats, säger Kronobys kommundirektör Malin Brännkärr.

På fredagen träffade representanter för kommunerna och näringslivet kommunikationsminister Anne Berner (C) i Ylivieska och framförde sitt förslag.

Kommunernas uppfattning är att vägens nuvarande skick och underhåll inte motsvarar dagens kapacitet och näringslivets användningsbehov.

Malin Brännkärr
Malin Brännkärr Malin Brännkärr Bild: Nathalie Lindvall social- och hälsovårdsreformen (sote),vård- och landskapsreformen

Trafikmängden har ökat

Trafikmängden längs stamvägen har ökat under de senaste åren, ställvis rentav till över 6 000 fordon/dygn. Trafikmängden är delvis till och med större än på riksväg 4 och riksväg 8, vilka nu blir en del av stamvägnätet.

Dessutom håller gruvbolaget Keliber på att köra igång Europas enda litiumgruva i Kalavesi i Kaustby. Produktionen planeras starta år 2021. Det gör att den tunga trafiken ökar väsentligt.

Längs stamvägen finns också allvarliga säkerhetsrisker som omedelbart bör avlägsnas, anser kommunerna.

En särskild oro för säkerheten finns på sträckan Kaustby-Evijärvi i Kronoby kommun där vägen är i samma skick som för 25 år sedan när dåvarande regionväg uppgraderades till stamväg.

- Det här har varit på tapeten jättelänge och vi anser att en uppgradering borde ske så fort som möjligt, säger Kronobys kommundirektör Malin Brännkärr.

Beräknas kosta sju miljoner euro

Näringslivets representanter konstaterar i sitt ställningstagande att den vägsträcka som utgörs av stamvägarna 63 och 86 är den viktigaste leden i riktning mot Uleåborg och Tammerfors för de företag som verkar i området.

En höjning av klassificeringen skulle bland annat inverka på vägens bredd, rondeller, beläggningsmaterial och antal lättrafikleder. Antalet ställen med fartbegränsningar på 60 km/h skulle också minska.

En preliminär kostnadskalkyl för arbetet är cirka sju miljoner euro.

Malin Brännkärr ser hoppfullt på möjligheterna att få igenom förslaget.

- Frågan är tidtabellen. Jag tror nog att ministern har förståelse för näringslivets behov, men det finns också andra viktiga vägar.