Hoppa till huvudinnehåll

Kristinestads församling vill hitta försoning – "Det här är en sak som vi inte kan sopa under mattan"

En skylt hänger från väggen. På skylten står det Kristinestads svenska församling.
En skylt hänger från väggen. På skylten står det Kristinestads svenska församling. Bild: Yle/Juho Teir församlingar (offentligrättsliga samfund),kyrkor (organisationer),Kristinestad,Kristinestads svenska församling

Kristinestads svenska församling har en smärtsam process framför sig, säger Nanna Rosengård, röstmagnet i höstens församlingsval. Hon anser att situationen inom församlingen är allvarlig, men att man kommer att hitta en väg till försoning.

Nanna Rosengård är teologie doktor och arbetar som kantor i Närpes församling. I höstens församlingsval ställde hon upp på listan En framtida kyrka och hon fick flest röster i Kristinestads svenska församling.

Rosengård sitter med i församlingsrådet som på onsdag kväll diskuterade situationen inom församlingen efter att kyrkoherden och en kaplan har utryckt sig nedsättande om homosexuella.

Nanna Rosengård
Nanna Rosengård Nanna Rosengård Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik nanna rosengård

Rosengård tycker att situationen i församlingen är allvarlig.

- Vi har samtalat och jag tycker att vi är på väg framåt i rätt riktning. Det är klart att situationen är allvarlig, säger Rosengård.

En del som tagit kontakt är utsatta och känner sig rädda, alltså homosexuella som känner sig rädda.― Nanna Rosengård

Hon säger att hon själv känner en stor sorg över situationen.

- Jag är själv härifrån. I vårt samhälle står kyrkan mitt i byn och oberoende hur ofta man går i kyrkan har vi känslan av att det är vår kyrka och vår präst. Det här handlar i allra högsta grad om oss alla och jag hoppas att vi kan sköta det här på ett bra sätt.

Rosengård tror att processen kommer att bli smärtsam, men att den också kan föra mycket gott med sig.

Många har hört av sig

Rosengård berättar att många har tagit kontakt med henne i samband med den senaste tidens händelser i församlingen.

- Därför tycker jag att det här är en sak som man inte kan sopa under mattan, utan vi måste kunna kommunicera öppet.

En del av dem som varit i kontakt med Rosengård har redan skrivit ut sig ur kyrkan. Enligt Rosengård har 30 personer skrivit ut sig ur Kristinestads svenska församling redan i år.

- En del som tagit kontakt är utsatta och känner sig rädda, alltså homosexuella som känner sig rädda. En del förstår inte situationen alls och funderar hur det har blivit så här.

"30 utskrivna medlemmar kan innebära en halv barnledartjänst"

Enligt Rosengård blir också den ekonomiska situationen i församlingen allvarlig om många skriver ut sig. Enligt henne kan 30 personer betyda en halv barnledartjänst.

Viljan bland unga att konfirmera sig kan också påverkas, enligt Rosengård.

- Vi har haft en hundraprocentig uppslutning inom konfirmandarbetet och det är en mycket tragisk utveckling om en lång tradition skulle brytas på grund av det här.

Kristinestads kyrka
Kristinestads kyrka Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik kyrkrenovering

Faller på andras bord

Rosengård berättar att de har en bra och skicklig ungdomsledare i församlingen och enligt henne är det de som jobbar inom församlingen som får reparera den eventuella skadan som kan ha skett.

- Det här är någonting som faller på allas våra bord och någonting som vi alla nu måste vara med och bygga upp.

Rosengård tror att alla inom församlingen är känsliga för vad som har hänt, men på olika sätt.

- Jag tänker att den äldre generationen kanske mest tänker på församlingens rykte, att man inte vill kopplas till den här typen av skandaler. Medan unga kanske tar det mer personligt, alltså att det handlar om deras identitet. Jag tänker att unga idag är så upplysta och intelligenta.

Borgå domkapitel har på initiativ av biskop Björn Vikström redan inlett en utredning kring det skedda.

Hitta försoning

Formellt har församlingsrådet också rätt att lägga fram ett förslag till domkapitlet om att tjänsteförhållandet för en präst ska sägas upp och då måste domkapitlet behandla frågan. Men bara domkapitlet kan säga upp en prästs tjänsteförhållande.

Enligt Rosengård kommer församlingsrådet inte i det här skedet att lägga fram något sådant förslag.

- Nu arbetar vi på andra lösningar, att hitta försoning som ju ändå är vår uppgift som kyrka.

Tror du att man kan försonas efter det här?

- Ja, det tror jag. Jag tror att allt är möjligt.

Tycker du att ni har tagit avstånd från prästernas budskap och tonfall mot homosexuella?

- Det tycker jag vi har gjort. Det är ju kyrkoherden och prästerna som ska övervaka kyrkans lära, det har förtroendevalda inte någonting med att göra. Det handlar mer om ledarskap och hur vi vill profilera oss som folkkyrka och bygdens församling.

Läs också