Hoppa till huvudinnehåll

Miljö, vård och skarvjakt - så går SFP till riksdagsval

Anna-Maja Henriksson talar i en mikrofon stående vid ett barbord.
Anna-Maja Henriksson talar i en mikrofon stående vid ett barbord. Bild: Lehtikuva Anna-Maja Henriksson,Svenska folkpartiet i Finland,SFP

Svenska folkpartiet går till val med sloganen ”Mera tillsammans”. Miljöfrågorna är viktiga, vården likaså. SFP vill också tillåta skyddsjakt på skarv och säl.

Det var en beslutsam och laddad partiordförande Anna-Maja Henriksson som stegade in i kabinettet i Glaspalatset i Helsingfors på fredagen. I sin hand höll hon Svenska folkpartiets riksdagsvalsprogram.

Den pågående regeringsperioden har varit tuff för SFP, som suttit i opposition. Regeringens politik har upplevts hård, ojämlik och skadlig för svenskan i Finland.

- Vi har sett vad det betyder för utbildningen, vården och svenskan i Finland då SFP inte är med i regeringen. Nu ska det bli ett slut på det! deklarerade Henriksson.

Henriksson påpekade att SFP vunnit de senaste valen. Nu är målsättningen fem procent av rösterna och två tilläggsmandat jämfört med nuläget.

Bilparken ska förnyas i miljövänlig riktning

SFP vill frångå kolkraft under nästa decennium och under 2030-talet frångå fossila bränslen inom energiproduktionen.

Andelen miljövänliga bilar ska utökas genom beskattningsåtgärder. Några exakta detaljer finns inte med i valprogrammet.

Henriksson talar om ett konkret stöd för anskaffning av bilar.

- Det kan vara ett direkt stöd i euro och cent, det kan också handla om att ge skattelindringar. Hur exakt det ska se ut, det får vi återkomma till. I vår skuggbudget har vi talat om ett tilläggsstöd som motsvarar ungefär 6 000 euro per bil.

Inget stöd för regeringen att vänta

Henriksson underströk på fredagen att SFP:s riksdagsledamöter inte kommer att rösta för vård- och förvaltningsreformen i riksdagen. Oberoende av vad som ryktas eller spekuleras.

Vad som händer med den sittande regeringens reformplaner och varifrån nästa regering tar vid gällande vården återstår att se.
Hoppa över Twitterpostning


SFP vill att verksamhetsförutsättningarna för sjukhus som Borgå, Raseborg och Jakobstad tryggas.

Vasa centralsjukhus har också en viktig roll i SFP:s visioner.

- Den här regeringen har blundat för svenskan och en likvärdig vård. Vi tycker det är en självklarhet att Vasa centralsjukhus ska ha en omfattande jour då nästa regeringsprogram är skrivet.

Studiepenningen ska upp, beskattningen sporra till arbete

I övrigt vill SFP bland annat se till att inkomstskatten ”sporrar till arbete”, att den subjektiva rätten till dagvård återinförs och att studiepenningen höjs.

Vidare vill partiet att finansieringen för forskning, utveckling och innovationer år 2025 ska utgöra fyra procent av BNP.

Finland ska i partiets modell ta emot 2 500 kvotflyktingar per år och arbeta för att ILO-konventionen ratificeras.

Skjut mer skarv, varg och säl?

Jakten blir knappast någon stor valfråga på riksnivå. På många håll i Svenskfinland har partiernas riktlinjer ändå avgörande betydelse.

SFP anser att ”människors oro över vargen och skarven måste tas på allvar”. Lokalsamhället ska ges bättre möjligheter att påverka hur man tar i tu med saken.

- Man borde ha den typen av regelverk som möjliggör skyddsjakt på skarv och säl. Vad gäller vargen är den fridlyst, men man får under vissa omständigheter fälla varg i Lappland på renskötselområden. Vi tycker att samma regler borde gälla i hela Finland, summerar Anna-Maja Henriksson.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes