Hoppa till huvudinnehåll

Över tusen fall av utnyttjande av barn utreds i all tysthet – Yles granskning visar vilka slags brott polisen jobbar på

En ung person i munkjacka sitter lutad över en mobiltelefon.
En ung person i munkjacka sitter lutad över en mobiltelefon. ungdomar,telefoner,sociala medier

Yle samlade information om pågående utredningar i fyra regioner kring brott mot barn. Granskningen visar att många av fallen kännetecknas av användningen av sociala medier och att förövaren langat alkohol och rusmedel. Fallen som uppdagats i Uleåborg är emellertid exceptionella i sitt grova tillvägagångssätt.

I Södra Karelen utreds ett fall där en man langat alkohol till minderåriga och gjort sig skyldig till flera fall av sexuellt utnyttjande av barn.

I Esbo misstänks en man ha lockat en 15-årig flicka till sin lägenhet och våldtagit henne. Parterna fick kontakt med varandra via sociala medier.

Förra veckan inledde polisen i Birkaland utredningar i ett fall där två män misstänks ha utnyttjat ett 15-årigt barn som rymt från ett barnhem.

Det här är bara några exempel på misstänkta sexualbrott som just nu utreds av polisen – fall, där offret är ett barn.

Inget av de här fallen har polisen gått ut med i offentligheten på eget initiativ.

Yle fick information om dem via en rundringning, där vi begärde att få veta vilka brott i anknytning till sexuellt utnyttjande av barn som utreds just nu. Fallen som listas har framskridit så långt att polisen kan berätta vissa detaljer. De hjälper oss att forma en helhetsbild av hurdana brott barn utsätts för.

Enligt siffror från Polisstyrelsen hade polisinrättningarna i december 2018 över tusen fall av sexualbrott mot barn under utredning.
Majoriteten av dem är hemliga – alltså går man inte ut med detaljer i offentligheten.

Pågående utredningar kring utnyttjande av barn

I tabellen nedan finns Yles uppgifter om fall i december 2018 som anknyter sig till utnyttjande av barn. Informationen kommer från Polisstyrelsen och Yles rundringning till lokala polisinrättningar.

Fallen handlar om följande brottsrubriceringar: otukt med barn, försök till sexuellt utnyttjande av barn, utnyttjande och grovt utnyttjande.

Polisinrättningen i Helsingforsutreder 94 fall av sexuellt utnyttjande av barn. Den informerade om ett i januari.
Polisinrättningen i Östra Nylandutreder 91 fall och uppger att det inte finns något nytt att delge allmänheten.
Polisinrättningen i Västra Nylandutreder 77 fall av sexuellt utnyttjande av barn. I ett av dem är förövaren en man av utländsk härkomst som lockat 15-åringar till sitt hem via appen Snapchat.
Polisinrättningen i Tavastland utreder 47 fall. I åtminstone två av fallen har förövaren och offret lärt känna varandra på nätet.
Polisinrättningen i Sydöstra Finland utreder 59 fall av sexuellt utnyttjande av barn. Ett av fallen omfattar nästan tio offer och langande av alkohol.
Polisinrättningen i Sydvästra Finlandutreder 126 fall av sexuellt utnyttjande av barn, men informerar för närvarande inte om dem offentligt.
Polisinrättningen i Inre Finlandutreder 135 fall, varav två handlar om sexuellt utnyttjande av ett barn som rymt från ett barnhem.
Polisinrättningen i Östra Finland utreder 113 fall, inga nya offentliga uppgifter.
Polisinrättningen i Österbotten utreder 72 fall, som den inte ger ut infromation om.
Polisinrättningen i Uleåborgutreder 132 fall. Polisen informerade nyligen om nio av fallen.
Polisinrättningen i Lapplandutreder 41 fall av sexuellt utnyttjande av barn, som den inte ger ut information om.

“Det handlade om ett fenomen”

Att polisen i december tog beslutet att gå ut med information om sina utredningar kring sexualbrott mot barn i offentligheten har väckt mycket debatt. När Yle ringde till polisinrättningarna var det många poliser som uppgav att motsvarande fall undersöks på olika håll i Finland.

Det var emellertid Uleåborgspolisen som bestämde sig för att informera offentligt och varna unga om saken. Kriminalöverkommissarie Markus Kiiskinen i Uleåborg säger att man gick ut med information om fallen genast när det var möjligt.

Hur polisen får informera om sina utredningar regleras av offentlighetslagen och förundersökningslagen. Enligt dem kan polisen berätta om en förundersökning ifall händelserna har samhällelig relevans eller i syftet att lösa ett fall eller förhindra att nya brott sker.

Enligt Kiiskinen var en orsak att ett av fallen var exceptionellt grovt. Samtidigt utreddes andra brott med liknande tillvägagångssätt. Det innefattade bland annat användning av sociala medier, langande av rusmedel och cigarretter, att förövarna hade utländsk bakgrund och att offren var unga.

– Vi tolkade det som att det rör sig om ett fenomen. Så vi tog beslutet att gå ut med informationen och varna publiken.

Uleåborgshärvan kännetecknas av något exceptionellt

Yle frågade polisinrättningar på olika håll i landet ifall de känner igen det fenomen som Uleåborgspolisen talar om.

Vid alla polisinrättningar hade man påträffat fall där barn lockas med alkohol eller cigaretter och genom sociala medier, samt att en del förövare har utländsk bakgrund.

Till exempel i Södra Kajanaland utreds som bäst ett fall där gärningsmannen misstänks ha utnyttjat nästan tio ungdomar, som personen langat cigarretter och alkohol till. Åtminstone vid Tavastlands och Västra Nylands polisinrättningar utreds likaså fall av utnyttjande som fått sin början på sociala medier. I Västra Nyland har förövaren utländsk bakgrund, och har tidigare varit misstänkt för ett liknande brott.

Att en och samma unga person utnyttjas av flera förövare är inte heller ett nytt fenomen. I Birkaland har polisen nyss börjat utreda ett fall där en 15-årig flicka utnyttjats av åtminstone två förövare, som inte tros känna varandra.

Alla femton poliser som Yle intervjuade delade emellertid åsikten att sexualbrottshärvan i Uleåborg hade ett exceptionellt drag. I Uleåborg undersöker polisen nämligen en helhet, där flera män som känner varandra misstänks för grovt utnyttjande och våldtäkt av ett och samma offer.

I det här skedet ger Uleåborgspolisen inga detaljer kring hur förövarna kände varandra eller hur händelserna framskridit. Enligt Yles uppgifter har åtminstone tre av de misstänkta männen bott på samma flyktingförläggning.

Olika informationspolicy i olika delar av landet

Yles rundringning visar att polisen har olika informationspolicy i olika delar av landet.

Polisinrättningarna i Östra Nyland, Östra Finland, Lappland, Sydvästra Finland och Österbotten säger att de som bäst undersöker flera fall av sexualbrott mot barn, men de är inte villiga att ge uppgifter om dem till offentligheten.

Det här beror på flera faktorer.

Delvis handlar det om att skydda offren. Polisen informerar inte om förundersökningar ifall offentligheten kan orsaka lidande för den drabbade. Delvis handlar det om att inte äventyra utredningen genom att dela med sig detaljer i ett alltför tidigt skede.

Enskilda poliser kan också ha olika åsikter om informeringen. Det kan vara utmanande att avgöra vilket av fallen man borde gå ut med i offentligheten, om man samtidigt undersöker tiotals liknande fall.

Lagarna definierar vad och hur polisen kan berätta om brott

Polisen överväger noga hur man berättar om brott i offentligheten. Det gäller att vara särskilt noga då det handlar om sexualbrott mot barn. Genom att avslöja detaljer om fallen kan polisen kränka offrets rätt att bestämma över sitt privatliv och ibland också oavsiktligt röja offrets identitet.

Ofta måste polisen också få tid att utreda fallet innan man kan gå ut med uppgifter i offentligheten. Ifall den misstänkta tror sig vara målet för utredningen, kan personen till exempel radera meddelanden eller gömma sig.

Enligt Finlands strafflag är utgångspunkten att förundersökningarna är hemliga, tills fallet tas upp i rätten. Bara undersökningsledaren eller ledarens chef kan gå ut med information om fallet medan förundersökningen är i gång.

Förundersökningarna i sexualbrottsfall offentliggörs sällan ens när domstolsförhandlingen inleds, eftersom domstolen hemligstämplar både förundersökningsmaterialet och rättegångsmaterialet.

Fyra fall som polisen inte tidigare berättat om i offentligheten

Här följer fyra exempel på fall som polisen utreder som bäst på olika håll i Finland:

Södra Karelen

I Södra Karelen utreder polisen en brottshelhet där en myndig finländsk man misstänks ha gjort sig skyldig till flera fall av sexuellt utnyttjande av barn. Sammanlagt finns nästan tio offer, en del av dem under 15 år gamla. Till fallet hör misstankar om langande av alkohol.

Förundersökningen pågår fortfarande och polisen vill inte ange exakt ort.

Esbo

Också i Esbo har en förundersökning nyligen inletts vid Västra Nylands polisinrättning i ett fall där en man med utländsk härkomst misstänks ha gjort sig skyldig till våldtäkt och grovt sexuellt utnyttjande av barn.

Mannen i trettioårsåldern misstänks ha blivit bekant med den 15-åriga flickan på Snapchat, en mobilapp som är populär bland ungdomar, och lockat offret till sin lägenhet i Esbo i slutet av fjolåret. Samma man misstänks ha gjort sig skyldig till sexuellt utnyttjande av barn redan samma vår. Också det andra offret var en 15-årig flicka. Fallet har gått till åtalsprövning.

Birkaland

I Birkaland har polisen under den senaste tiden fått kännedom om flera fall där flera människor utnyttjat ungdomar som rymt från barnhem. Det senaste fallet uppdagades förra veckan; två myndiga män misstänks ha utnyttjat barn sexuellt i Tammerfors och huvudstadsregionen. Offret som hade rymt från barnhemmet var 15 år gammalt.

Polisen fick kännedom om fallet via barnskyddet, och går inte ut med detaljer eftersom förundersökningen bara har kommit i gång.

Tavastland

Polisen i Päijänne-Tavastland utreder som bäst åtminstone två fall där den misstänkta förövaren och offret skickat meddelanden till varandra via mobilappen Snapchat. Enligt vad polisen vet har parterna aldrig träffat varandra. Meddelandena hade sexuell innebörd och de misstänkta har föreslagit träffar för offren.

Det är en 36-årig finländsk man och en myndig man av utländsk härkomst som misstänks för sexuellt utnyttjande av barn eller försök att locka till sig barn i sexuell avsikt. De misstänkta har ingen koppling till varandra. Offren är flickor i 15-årsåldern.

I Egentliga Tavastland har polisen under den senaste tiden fått kännedom om fall där den misstänkta och offret varit i kontakt med varande via appen Ome.tv. I de här fallen är de misstänkta förövarna svåra att identifiera.

Texten baserar sig på Yle Uutisets artikel “Tuhat tutkintaa, joista ei kerrota – Ylen selvitys kokoaa tietoa seksuaalirikosepäilyistä eri puolilta Suomea ja valottaa, mikä tekee Oulun tapauksesta “ilmiön”” av Kaisu Jansson.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes