Hoppa till huvudinnehåll

Varför ligger Finland så långt efter Sverige? Dödsfallen i trafiken skulle halveras under 2010-talet men vägarna har inte blivit säkrare

Cyklister i snöoväder.
År 2018 miste 14 cyklister livet i trafikolyckor. De flesta dödsolyckor sker i situationer där personbilar är inblandade. Cyklister i snöoväder. Bild: Yle/Sofia Strömgård cykling,Oväder,snöstormar,snö,trafik

Trafiksäkerheten har inte förbättrats tillräckligt sedan 2010. Enligt experter har Finland mycket att lära sig av Sverige, där vägarna är betydligt säkrare.

Finlands mål är att halvera dödsolyckorna i trafiken från 2010 till 2020. År 2010 miste 272 personer livet i trafikolyckor, så för att klara målet skulle dödsfallen om två år inte få vara flera än 136.

Men utvecklingen har inte gått tillräckligt snabbt. År 2018 omkom 223 personer i trafiken.

- Vi verkar inte kunna uppnå målet. Dödssiffran lär ännu stiga till 230-240, nästan hundra flera än målet, säger Riikka Rajamäki vid Trafik- och kommunikationsverket.

Bil i snömodd
De flesta dödsoffren i trafiken färdades med personbil. Frontalkrockar och utkörningar är de mest förödande olyckorna. Bil i snömodd Bild: Derrick Frilund / Yle bilism,trafik,rusningar,snöfall,rusningstrafik,vinter,Vägunderhåll,Snöröjning

De flesta dödsoffren färdades med personbil (143), bland dödsoffren finns också 21 fotgängare och 14 cyklister.

Satsningarna på trafiksäkerhet har inte räckt till

Satsningarna på trafiksäkerhet har varit många, men otillräckliga.

- Vi har nu 100 km mera motorväg än 2010. Hastighetsövervakningen har effektiviseras och det har ordnats flera kampanjer bland annat mot rattfylla och för trafikvett, säger Rajamäki vid Trafik- och kommunikationsverket.

Men samtidigt har riskfaktorerna på vägarna blivit flera. Till exempel har vi flera äldre chaufförer i trafiken.

Spraymålad fartkamera i Sibbo
Plåtpoliserna har blivit flera under 2010-talet vilket har lett till lägre hastigheter på vägarna. Antalet skadade i trafiken har minskat rejält men dödsfallen har varit svårare att minska. Spraymålad fartkamera i Sibbo Bild: Yle/Mikael Kokkola Trafiksäkerhetskamera,Sibbo,trafik,oljevägen i sibbo

- Trafikvolymen har ökat med 1-2 procent per år, bilparken är ganska gammal och också befolkningen har blivit äldre. Äldre personer är mera sårbara i trafikolyckor, säger Rajamäki.

Den största utmaningen när det kommer till att göra vägarna säkrare är, enligt Rajamäki, resursbristen.

- Det finns för lite pengar för små förbättringar i infrastrukturen. Som små cykelvägar, övergångsställen eller korsningar.

Sverige har ett ambitiösare mål: Inte ett enda dödsfall i trafiken

I Sverige jobbar trafikmyndigheterna mot den så kallade nollvisionen, alltså att inte en enda människa ska dö i trafiken.

Heli Lintamo vi organisationen Trafikskyddet tycker att det finns mycket Finland kunde lära sig av Sverige.

- Här ligger vi mycket efter svenskarna. De är av tradition mera säkerhetsmedvetna och har jobbat längre med de här frågorna.

I Sverige har man lyckats minska på trafikmängderna tack vare trängselavgifter.
I Sverige är infrastrukturen mera sofistikerad än i Finland med bland annat vägtullar och mitträcken längs med landsvägarna för att förhindra trängsel och frontalkrockar. I Sverige har man lyckats minska på trafikmängderna tack vare trängselavgifter. Bild: Wikipedia vägtullar,trängselavgifter,Sverige

Lintamo summerar upp det svenska framgångsreceptet i tre ingredienser: satsningar på infrastruktur (till exempel mitträcke på landsvägar), nyare bilar samt effektiv uppföljning av hastigheter och hjälmanvändning.

Trafikskyddet hoppas att nästa riksdag och regering skulle ta tag i de här frågorna på allvar.

- Vi behöver en ny riksomfattande trafiksäkerhetslag. En som skulle styra verksamheten neråt till kommuner och landskap, säger Lintamo.

Även om Sveriges mål är noll dödsfall har också svenskarna svårt att nå sitt delmål på högst 220 dödsfall år 2020. År 2018 miste 325 svenskar livet i trafiken enligt preliminära uppgifter.

I förhållande till befolkningsmängden är de svenska vägarna ändå betydligt säkrare än de finländska.

Välkky blinkar till för att varna bilisterna.
Trafikskyddet har satsat på flera kampanjer, bland annat för att trygga skolvägen i trafiken. Välkky blinkar till för att varna bilisterna. Bild: Havainne Oy välkky

Helt jämförbara är siffrorna ändå inte eftersom den svenska statistiken inte omfattar självmord. Kring 10 procent av dödsfallen i den finländska trafiken är självmord.

I Europeisk jämförelse klarar sig Finland bra

När det gäller skadade i trafiken har Finlands mål, att minska antalet skadade med 25 procent, redan uppfyllts.

Antalet skadade i trafiken har minskat stadigt, från 7 673 år 2010 till 5 286 år 2018.

Också på EU-nivå gäller målet att halvera dödsolyckorna under 2010-talet. Men EU-länderna har tillsammans bara lyckats minska dödsolyckorna med 20 procent.

I jämförelse med andra EU-länder är de finländska vägarna ändå relativt säkra. 2017 hade vi 39 dödsfall per 1 miljon invånare, något lägre än EU-medeltalet på 49 dödsfall.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes