Hoppa till huvudinnehåll

Fyrfilig väg mellan Vasa och Laihela utreds – nuvarande väg inte anpassad till trafikmängden

Vinterföre på Vasa motorväg
Vinterföre på Vasa motorväg Bild: Yle/Roger Källman halka

Det kan bli aktuellt att förlänga motorvägen utanför Vasa ända till Laihela. Närings- trafik- och miljöcentralen startar nu en utredning av saken.

Riksväg tre mellan Vasa och Laihela är en del av det nationella stomvägsnätet och NTM-centralen konstaterar att vägsträckan idag inte uppfyller trafikens behov.

Trafikmängden är stundtals stor och de många korsningarna skapar ständiga farosituationer.

Tanken är att vägsträckan skulle bli fyrfilig och att fotgängare, cyklister och annan lätt trafik avskiljs från vägen. I praktiken innebär det korsningar med under- eller överfarter och ingen direkt korsande trafik.

Stort projekt

Vägsträckan som nu är föremål för utredning börjar vid den planskilda korsningen mellan riksvägarna tre och åtta i Vikby i Korsholm och tar slut vid den nya planskilda korsningen i Maunula i Laihela.

Man kommer dels att utreda möjligheten att vägen skulle behålla sin nuvarande sträckning i sin helhet men också en delvis ny sträckning.

Nu gör man parallellt både en utredningsplanering och en miljökonsekvensbedömning. Om tidtabellen håller kan planeringen vara klar till utgången av 2020.

Ett byggprojekt av den här storleksklassen ska också ha riksdagens godkännande, varför man ännu inte kan sia någonting om när en eventuell byggstart kunde ske.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten