Hoppa till huvudinnehåll

Kajreparationer skadade byggnad i Ingå centrum - företag vill ha över 140 000 euro i ersättning

Wilhelmsdal finns alldeles invid vattnet.
Arkivbild. Ingå Mekaniska ligger vänster om Wilhelmsdal, bakom träden. Wilhelmsdal finns alldeles invid vattnet. Bild: Yle/Veronica Montén Ingå,Västnyland,skolor,förskolan,skolfrågor

Företaget Ingå Mekaniska vill ha en ersättning på 142 000 euro för skador som har uppkommit då kommunen har låtit reparera kajkanten vid Ingå å.

En tegelmurad byggnad från år 1932 på Fjärdvägen 2 har fått sprickor i väggen och golvet. Byggnaden används av företaget Mekaniska Marin.

Sprickorna upptäcktes i medlet av september. Entreprenören Suomen Vesityö avbröt då arbetet med kajkanten för att utreda frågorna kring ersättningsansvaret.

I början av december gav entreprenören ett förslag till uppgörelse, men Ingå Mekaniska var inte redo att godkänna det.

Orsaken var att företaget ansåg att förslaget inte täcker den skada som Ingå Mekaniska har orsakats.

Båtar står förtöjda vid två kajar runt en å.
Till höger Ingå Mekaniska. Båtar står förtöjda vid två kajar runt en å. Bild: Malin Valtonen / Yle Ingå,båtar,ingå småbåtshamn

Ingå Mekaniska kräver nu en ersättningssumma på 142 000 euro.

Summan skulle delas mellan Ingå kommun, entreprenören Suomen Vesityö och ingenjörsbyrån Insinööritoimisto Matti Pitkälä.

Den skadade byggnadens försäkringsvärde är 122 000 euro.

Ingå Mekaniska vill att Suomen Vesityö river byggnaden och för avfallet till ändamålsenlig behandling.

Ingå tekniska nämnd antecknade ärendet för kännedom på sitt möte på tisdagen (29.1).

Artikeln uppdaterades med tekniska nämndens beslut 29.1.