Hoppa till huvudinnehåll

Kan man välja bort biologi om man inte tror på evolutionsteorin? – Lärarförbundet efterlyser diskussion om hur mycket elevers värderingar får styra

Elever i en skolklass.
Lärarförbundets ordförande Christer Holmlund efterlyser riktlinjer från Utbildningsstyrelsen. Elever i en skolklass. Bild: Jari Kovalainen / Yle Tusby,grundskolans högstadium,högstadie- och gymnasieskolor,grundskolan,Koululainen,elev,lärare,Lektion,skolan (fenomen),skolor (läroinrättningar),utbildning,statliga läroplaner,läroplaner,Gymnasiets läroplan,Enhetsskola,enhetsskolsystem,enhetsskolor,läroplikt,undervisning,undervisning

I Karleby valde flera elever att inte delta i en filmvisning då filmen enligt dem innehöll för många sexscener. Lärarförbundets ordförande Christer Holmlund efterlyser nu en diskussion om var gränsen går för när elever kan vägra delta i undervisning med hänvisning till sina värderingar.

I Karleby har diskussionen gått het sedan flera elever vid Karleby svenska gymnasium valde att inte se filmen "Call me by your name" med hänvisning till sina värderingar. Eleverna ansåg att filmen innehöll för mycket sex.

Vid Finlands svenska lärarförbund väcker nu förbundsordförande Christer Holmlund frågan om var man ska dra gränsen för när elever kan välja att inte delta i undervisning på grund av sin tro eller sina värderingar.

- Det är många frågor som kommer upp. Kan man till exempel tänka sig att man väljer att lämna bort undervisning om evolutionsteorin om man inte tror på den, frågar sig Holmlund.

FSL:s ordförande Christer Holmlund
Lärarförbundets ordförande Christer Holmlund. FSL:s ordförande Christer Holmlund Bild: FSL Finlands svenska lärarförbund,christer holmlund

Eleverna som inte ville se film med sexuellt innehåll är inte det enda aktuella fallet där elever blivit borta från skolan på grund av värderingar.

Holmlund jämför fallet med då elever deltar i skolstrejker för klimatets skull. Runt om i svenskfinland har elever tagit exempel av miljöaktivisten Greta Thunberg från Sverige och strejkat för klimatet.

- Vem ska avgöra vilka strejker som är godtagbara att delta i, frågar Holmlund.

15-åriga Greta Thunberg i gul jacka, håller i en skylt med texten: skolstrejk för klimatet.
Greta Thunberg från Sverige har inspirerat elever också i Finland. 15-åriga Greta Thunberg i gul jacka, håller i en skylt med texten: skolstrejk för klimatet. Bild: EPA-EFE/HANNA FRANZEN SWEDEN OUT Greta Thunberg

"Det behövs diskussion om var gränsen går"

- Det är svårt att säga vad som är rätt eller fel, eftersom det är en helt ny fråga som inte tidigare dykt upp på utbildningsarenan.

Barn som bor i Finland är enligt lag läropliktiga och går man i skolan ska man enligt Holmlund delta i undervisningen, men det finns tillfällen då man kan vara borta.

Vårdnadshavaren kan till exempel ansöka om ledigt från skolan om man ska åka på semester tillsammans med barnet.

- Om man kan vara borta på grund av en resa, kan då också en förälder välja att barnet inte ska delta i ett evenemang i skolan som de inte står bakom? Diskussionen om var gränsen går behöver föras, säger Holmlund.

Studeranden i ett klassrum
Studeranden i ett klassrum Bild: Yle/Chanette Härus Åbo Akademi,universitet,studier (verksamhet),elever,studerande,klassrum,undervisning

Att välja att inte gå i julkyrka tillsammans med resten av klassen, eftersom man inte tror på Gud, är däremot helt i enlighet med skollagen konstaterar Holmlund.

- Religionsundervisningen ska vara konfessionslös, så i det fallet har vi ett prejudikat på att det är okej att inte delta.

"Kan bli väldigt utmanande i längden"

Överlag tycker Christer Holmlund att frågan om var gränsen går och när elever har rätt att vägra delta i undervisning på grund av sina värderingar är viktig att lyfta fram.

- Vi kan se trender i samhället om att radikalismen sprider sig. Det finns säkert vårdnadshavare som har värderingar som inte överensstämmer med skolans värdegrunder. Det kan bli väldigt utmanande i förlängningen om man måste ge efter varje gång någon hänvisar till värderingar.

Elever sitter på lektion.
Elever sitter på lektion. Bild: Mostphotos / Matej Kastelic elever,studerande,Föreläsning,skolelever,universitet,gymnasier,grundskolan,Grundskolor och gymnasier

Som representant för lärarförbundet anser Holmlund ändå inte att det är hans sak att ta ett kraftigt ställningstagande i frågan utan kastar bollen till Utbildningsstyrelsen.

- Det skulle vara bra att föra en utbildningspolitisk diskussion och få direktiv från Utbildningsstyrelsen om hur de ser på de här frågorna.

Läs Utbildningsstyrelsens svar: Undervisningsråd välkomnar diskussion om personliga värderingars plats i skolan: ”Men skarpa linjer är svåra att dra"

Gymnasiet frivilligt

I fallet där eleverna inte ville se på film handlade det om gymnasieelever. Holmlund lyfter fram att elever i gymnasiet har större möjligheter att välja vad de deltar i än elever som går i grundskolan.

- Det är frivilligt att gå i gymnasiet. Men diskussionen om vad man har rätt att välja bort behövs också på den nivån. På vilka grunder man har rätt att välja bort att delta i undervisningen finns inte inskrivet i läroplanen för gymnasiet.

Förutom att eleverna inte ville delta i filmvisningen på grund av sina värderingar har också skolans policy – att elever som blev borta från filmvisningen fick betala tio euro – väckt debatt.

Karleby stad och gymnasiet har i ett pressmeddelande förtydligat att det endast var de elever som skolkade från filmvisningen som fick betala biljettpriset på tio euro.

De elever som på förhand meddelade att de inte ville se filmen på grund av sina värderingar fick istället skriva en uppsats om jämställdhet.

"Uppsatsskrivande ett rimligt alternativ"

Upplägget med en uppsats tycker Christer Holmlund verkar som en rimlig lösning.

- Det måste finnas en pragmatism i saker och ting och man måste försöka hitta lösningar. Det är ett sunt tecken att det finns möjlighet till flexibilitet. Men fallet visar ändå att vi måste ha en diskussion om det här, säger Holmlund.

Skolans policy, att elever som skolkade från filmvisningen fick betala tio euro, är han mer tveksam till.

- Det är inte en allmän regel inom skolvärlden. Det var nytt för mig att man gör på det här viset. Att man ska betala för det man inte deltar i känns lite märkligt. Skulle jag vara skolpolitiker skulle jag överväga den linjedragningen och försöka hitta en annan lösning för att eleverna ska delta.


Fotnot: Visningen av filmen Call me by your name hör samman med ett utvecklingsprojekt (Matkalla vuoteen 2030) som finansieras av Utbildningsstyrelsen och handlar om jämlikhet och likvärdighet.

Filmen har visats också i andra läroinrättningar i Karleby och på annat håll i landet.

Läs mera:

Undervisningsråd välkomnar diskussion om personliga värderingars plats i skolan: ”Men skarpa linjer är svåra att dra"

Det är svårt att dra en skarp gräns för när personlig övertygelse ska väga tyngre än skolans allmänbildande uppdrag, säger undervisningsrådet Maj-Len Engelholm vid Utbildningsstyrelsen. Hon välkomnar den diskussion i frågan som också lärarfacket efterlyser.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten