Hoppa till huvudinnehåll

Undervisningsråd välkomnar diskussion om personliga värderingars plats i skolan: ”Men skarpa linjer är svåra att dra"

Maj-Len Engelholm.
Maj-Len Engelholm, undervisningsråd vid Utbildningsstyrelsen. Maj-Len Engelholm. Bild: Yle/Lina Frisk. utbildning,maj-len engelholm

Det är svårt att dra en skarp gräns för var personlig övertygelse ska väga tyngre än skolans allmänbildande uppdrag, säger undervisningsrådet Maj-Len Engelholm vid Utbildningsstyrelsen. Hon välkomnar den diskussion i frågan som också lärarfacket efterlyser.

Yle Österbotten har frågat såväl Finlands svenska lärarförbund som Utbildningsstyrelsen om expertkommentarer i och med den debatt som väckts i Karleby nyligen.

Flera gymnasieelever valde att inte se en film med homoerotiska scener och hänvisade till sin egen tro och sina egna värderingar för att inte delta i undervisningen.

Skolan gav de här eleverna möjligheten att istället skriva en essä på temat jämlikhet.

Undervisningsrådet Maj-Len Engelholm har bekantat sig med problematiken och anser att en utbildningspolitisk debatt bör föras.

- Här finns nog en diskussion som behöver föras i och med att samhällsutvecklingen för med sig nya trender och fenomen som alltid ger upphov till nya frågeställningar.

Skarpa gränser svåra att dra

Engelholm anser att man inom utbildningen behöver vara alert med att snappa upp de här nya fenomenen.

- Man behöver diskutera och överväga hur det sitter i undervisningen och hur man kan hantera de här frågorna med eleverna och studerandena.

Det är svåra frågor då det handlar om egen identitet och personlig övertygelse

Det är nämligen inte enkelt att dra upp riktlinjerna, menar Engelholm. Tvärtom.

- Det är svåra frågor då det handlar om egen identitet och personlig övertygelse samtidigt som man ska ta ställning till var gränsen till det allmänna och allmänbildande går.

Färre frågetecken kring religionsutövning

Precis som lärarfackets ordförande Christer Holmlund hänvisar Engelholm till den lagstiftning som redan finns kring religionsundervisningen.

De anvisningar som hör till den lagstiftningen har dessutom nyligen uppdaterats och fyller enligt Engelholm dagens krav.

Så länge som innehållet i skolundervisningen kan räknas som religionsutövning är gränsdragningen alltså förhållandevis enkel att göra.

- När det gäller verksamhet som anknyter till religionsutövning finns det tydligt beskrivet hur man ska förfara, men fallet i Karleby visar på att man behöver vara uppmärksam med information om den undervisning man genomför.

en Bibel och ett krucifix
När innehållet i undervisningen kan räknas som religionsutövning är gränsdragningen ganska enkel att göra. en Bibel och ett krucifix Bild: Mostphotos Bibeln,religioner,kristendom,kristna

Viktigt att informera

Just skolans sätt att informera ser Maj-Len Engelholm som en nyckelfråga och här anser hon att Karleby svenska gymnasium har handlat helt korrekt.

- Det centrala är vilken information som ges i förväg från skolan. Vårdnadshavare och elever ska vara medvetna om vad som är på väg och vad undervisningen ska innehålla. Viktigt är också att man ger möjlighet för eleverna att välja alternativ verksamhet.

Viktigt är också att man ger möjlighet för eleverna att välja alternativ verksamhet

Engelholm tror att skolan i dylika fall bör föra en diskussion med samtliga elever, om vad som är religion och vad som är allmänbildande undervisning i frågor om tolerans och likvärdighet i samhället.

Den diskussionen vinner alla på att man för, menar hon.

- Just för att jag inte tror att man kan dra en skarp linje här, säger Engelholm.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten