Hoppa till huvudinnehåll

Åbolands sjukhus föreslås gå samman med ÅUCS - ska säkra svenskspråkig service

Åbolands sjukhus
Åbolands sjukhus Bild: Yle/Nina Bergman sirkkalagatan,Åbo

Åbolands sjukhus kunde sammanslås med Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS), det här föreslås nu en arbetsgrupp tillsatt av sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä samt av en styrgrupp som är tillsatt av styrelsen.

Syftet med att överföra ansvaret för verksamheten till ÅUCS är att man vill säkerställa en ändamålsenlig servicenivå vid Åbolands sjukhus, uppger distriktets chefsöverläkare Mikko Pietilä.

– Det här kan betyda att en del av den kirurgiska verksamheten bibehålls vid Åbolands sjukhus, liksom annan verksamhet som palliativ vård, konstaterar chefsöverläkare Pietilä i ett pressmeddelande.

ÅUCS T-sjukhus
ÅUCS T-sjukhus Bild: Yle/Linus Hoffman åucs t-sjukhus

Om arbetsgruppens förslag verkställs skulle Åbolands sjukhus ställning som affärsverk hävas.

En bakomliggande orsak till förslaget är också statsrådets förordning som innebär att kirurgisk verksamhet som förutsätter anestesi koncentreras till enheter där samjour mellan specialsjukvården och primärsjukvården fungerar dygnet runt.

Sådan jourverksamhet finns inte vid Åbolands sjukhus.

En förutsättning för fortsatt dagkirurgi är att verksamheten organiseras av ÅUCS.

En del av verksamheten blir fortfarande kvar

Enligt beslutet ska också en språkkonsekvensbedömning av ändringarna göras. När bedömningen är klar, ska åtgärdsförslaget skickas för utlåtande till Pargas, Kimitoön, S:t Karins och Åbo.

Leikkausvälineitä.
Leikkausvälineitä. Bild: Unsplash operation,kirurgi

Av alla patienter inom sjukvårdsdistriktet är 5,8 procent svenskspråkiga, men endast en liten del av de svenskspråkiga inom distriktet utnyttjar servicen vid Åbolands sjukhus. Orsaken är Åbolands sjukhus begränsade utbud.

ÅUCS har skapat ett språkprogram som förbättrat personalens språkkunskaper. Enligt arbetsgruppsrapporten har språkatmosfären vid ÅUCS blivit klart bättre, sägs det i pressmeddelandet.

Planen är att förslaget behandlas under samkommunens möte i juni 2019.