Hoppa till huvudinnehåll

Britterna är alltmer splittrade om brexit: "De som vill lämna unionen ser på frågan genom rosenfärgade glasögon"

union jack och eu-flaggan
union jack och eu-flaggan Brexit

Genom brexit bearbetar britterna samhällets inre motsättningar visar ny forskning. Det här drar undan mattan för försöken att enas om ett utträdesavtal.

London

Säg mig vad du anser om brexit så ska jag berätta för dig vem du är.

Ungefär så här kunde man sammanfatta resultaten i färsk forskning om hur britterna byggt upp nya politiska identiteter kring Storbritanniens utträde.

Diskussionen om brexit handlar inte enbart om Storbritanniens förhållande till EU.

Genom brexit bearbetar britterna de underliggande motsättningarna i samhället, säger Sara Hobolt som är professor vid London School of Economics.

- Å ena sidan har vi människor som lever i centra som är socialt liberala, progressiva, toleranta och mycket nöjda med invandrare, globalisering och med EU.

- Å andra sidan har vi en grupp med leavers som mer sannolikt är oroade över invandring, globalisering och mångkulturalism. Så på det sättet handlar brexit om mycket mer än EU.

Sara Hobolt
Tudelningen kring brexit har ökat sedan 2016 berättar professor Sara Hobolt. Sara Hobolt Bild: Jeroen Mortier / Yle Brexit
Brexit-demonstrant utanför Westminster.
Brexit har gått om den traditionella politiken som identitetsmarkör. Brexit-demonstrant utanför Westminster. Bild: AFP/Lehtikuva Brexit,London

Leavers och remainers fjärmas från varandra

Sedan EU-folkomröstningen har de här två grupperna fjärmats från varandra ytterligare. Det är som om såväl leavers som remainers skulle se på verkligheten genom starkt tonade glasögon.

- Om du är emot brexit kommer glasögonen att ge sken av att allt omkring dig är dystert och mörkt. Framtiden blir då något apokalyptiskt, förklarar Hobolt.

- De som vill lämna unionen ser i sin tur på brexit genom rosenfärgade glasögon, för dem framstår brexit fortfarande som något positivt.

I dagens läge uppger över tre fjärdedelar av britterna att de upplever sig ha en klar identitet antingen som förespråkare av eller motståndare till brexit.

Forskare har kommit fram till att det är lättare för britter att bygga upp en identitet kring brexit än något av de politiska partierna.

Försöken att föra samman britterna rinner ut i sanden

Mot bakgrund av den starka polarisering som råder är det inte att undra på att premiärminister Theresa Mays försök att förena britterna kring ett utträdesavtal med EU varit som att tala för döva öron.

- Då motsättningarna framhävs blir det allt svårare att korsa den skiljelinje som uppstått, säger Jane Green som är professor vid Oxfords universitet.

Samtidigt blir rörelseutrymmet för moderata krafter allt mindre såväl bland euroskeptiker som EU-förespråkare, påpekar Green.

Räkenskapens dag låter vänta på sig

Men hur kommer det sig att försöken att nå en kompromiss inte varit mer framgångsrika? Varför duger inte en överenskommelse som skulle ge såväl leavers och remainers åtminstone något av det man eftersträvar?

En förklaring till den bristande kompromissviljan är att Storbritannien inte ännu lämnat unionen — och att konsekvenserna av brexit därför inte ännu går att gestalta, säger Green.

- Räkenskapens dag har inte kommit ännu. Vi vet inte hur brexit kommer att inverka på sysselsättningen, bostadspriserna eller priset på mat.

- Det är först då konsekvenserna av brexit börjar märkas i människors vardag som vi kan räkna med betydande förändringar i den politiska opinionen, fortsätter Green.

Missnöjet med invandringen var en bidragande orsak till att många invånare i Barking röstade för att lämna unionen.
Oron över invandringen fick många invånare i Barking att rösta för att lämna EU, säger Paul. Missnöjet med invandringen var en bidragande orsak till att många invånare i Barking röstade för att lämna unionen. Bild: Jeroen Mortier / Yle Brexit
Mick, invånare i barking
Utträdet ur EU såldes till väljarna med lättvindiga argument säger Mick. Mick, invånare i barking Bild: Jeroen Mortier / Yle Brexit

Missnöjet med invandringen driver många "leavers"

Ett besök i förorten Barking bekräftar forskarnas slutsatser om att brexit blivit ett sätt för många britter att reagera på förändringar i den egna närmiljön.

En majoritet av de leave-förespråkare som vi träffar i Barking anger missnöjet med invandringspolitiken som en bidragande orsak till röstningsbeslutet.

- Under de senaste 20 åren har vi sett en väldig förändring i Barking. Tidigare var det mest vit arbetarklass som bodde här men nu har Barking blivit mer mångkulturellt och blandat, förklarar Paul, en tidigare långvarig invånare i Barking.

- Många av de ursprungliga invånarna har känt sig hotade av utvecklingen, den här antagonismen mot andra människor har sedan också riktats mot EU.

Enligt Mick, som är invånare i Barking, är det uppenbart att många i området har en negativ inställning till migration och att det här också avspeglar sig på inställningen till brexit.

- Men alla delar inte den uppfattningen. Man har sålt det här med alltför enkla argument och sagt att alla våra problem kommer att vara över om vi lämnar unionen. Och nu sitter vi i klistret.

Läs mera:

Brittiska företag fyller lagren inför brexit – hälsningen till politikerna är tydlig: ”Nu är det dags att börja bete sig på ett vuxet sätt”

Samtidigt som många stora brittiska företag gjort upp planer för brexit så saknar en majoritet av de små och medelstora företagen en plan inför ett avtalslöst utträde. Osäkerheten är förödande för näringslivet säger Londons handels- och industrikammare.

Läs mera:

Vad avses med no deal? Och backstop? Kan beslutet att lämna EU omprövas eller är det för sent? Fråga vår EU-korrespondent om brexit!

Europa står inför en helt ny situation i och med brexit. Aldrig förr har ett land valt att lämna unionen. Hur ska det hela gå till och vad händer härnäst? Svenska Yles EU-korrespondent Rikhard Husu svarar på dina frågor om brexit!