Hoppa till huvudinnehåll

Daghemsföretaget Ankdammen i Helsingfors i blåsväder med byggloven: "Jag hoppas att andra privata daghem självmant börjar kolla att allt är i skick"

Barns stövlar på rad
De privata köptjänstdaghemmen i Helsingfors ska nu ses över. Barns stövlar på rad Bild: Mikael Crawford/Yle Dagisbarn,dagis,daghem,stövlar,Vinterväder

Det privata daghemsföretaget Ankdammen har flera olovliga daghem i Helsingfors. Daghemskedjan har i åratal skött om barn i byggnader som inte är lämpade för daghemsverksamhet. Tidningen Helsingin Sanomat var först ute med nyheten.

Barnen har vistats i enheter där byggnadslovet inte har varit i skick. Det finns brister bland annat i luftkonditioneringen och i reservutgångarna.

Heidi Ruhala är verksamhetsledare för Ankdammen/Ankkalampi och hon berättar förYle att läget för sju daghem med inalles 150 platser nu utreds. Tidigare uppdagades att ett av företagets daghem på Drumsö saknade bygglov och enligt Ruhala är endast det dagiset under stängningshot.

Även andra daghemsenheter kan stängas

Pentti Ruuska, chef för granskningsenheten vid Helsingfors stad säger ändå till Yle att det inte är uteslutet att också andra daghem som drivs av Ankdammen kan stängas vid behov.

Just nu gås loven igenom och enligt Ruuska är läget förvirrande. Med finns till exempel godkända byggnadslov där själva arbetet är outfört. Ett av byggnadsloven har dessutom gått ut.

- Om Ankdammen inte kan ge oss de dokument vi behöver se, kan det mycket väl hända att vi måste stänga några av företagets daghem, säger Pentti Ruuska.

Samtliga privata köptjänstdaghem läggs under lupp

Helsingfors stad har nu inlett en utredning där byggloven för samtliga omkring 130 privata daghem staden har köptjänstavtal med, kollas upp.

Eeva Tiihonen från Helsingfors stad har de privata daghemmen på sitt bord och hon tror att de flesta har allting i skick.

- Jag utgår ifrån att våra privata daghem har allting under kontroll. Men vi måste förstås utreda när sådana här saker uppdagas.

- Vi har ju här på avdelningen för fostran hand om de rent pedagogiska frågorna, hur daghemsverksamheten drivs och att enheterna har tillräckligt med personal och den sortens frågor. Det är byggnadstillsynen som nu utreder de här loven och jobbet har redan inletts, berättar Tiihonen.

Utredningarna torde ta ungefär ett halvt år.

Stadens tjänstemän har inte samarbetat tillräckligt bra

Pentti Ruuska erkänner att samarbetet mellan de olika tjänstemännen inte har varit på den nivå det borde och därför har det här läget kunnat uppstå.

Tidigare har stadens småbarnsfostran meddelat om privata daghem till regionförvaltningsverket för att de ska kunna registreras. Det har i sin tur betytt att FPA kan betala ut stödpengar.

- I den processen har inte daghemmens bygglov granskats, berättar Ruuska.

Från och med årsskiftet har lovprocessen ändrats så att ett daghem inte får några stödpengar innan slutgranskningen är slutförd.

Det finns flera privata daghem som fått sina lov med det gamla systemet i Helsingfors.

- Jag hoppas de här företagarna nu självmant börjar titta på sina egna bygglov för att kolla att allt är i sin ordning, säger Pentti Ruuska.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen