Hoppa till huvudinnehåll

Gamla Heikkilä kasernområde kan bli ny stadsdel för 5000 personer i Åbo - planerna går nu vidare

Fasaden och tornet av en av de ståtliga byggnaderna vid Heikkiläs gamla kasern i Åbo.
En av kasernens ståtliga byggnader. Den ska bevaras. Fasaden och tornet av en av de ståtliga byggnaderna vid Heikkiläs gamla kasern i Åbo. Bild: Yle kaserner,kasernen i heikkilä i åbo

Åbo ser ut att få två nya bostadsområden för 7500 invånare. Både Heikkilä kasernområde i stadsdelen Rönnudden och kakelfabriken Pukkilas gamla fabriksområde i Långbacka ska göras om till bostadsområden.

Det större bostadsområdet ska växa upp vid Heikkilä kasernområde.

Tanken är att området blir en ny stadsdel för närmare 5 000 invånare med daghem, affärslokaler och friluftsområden vid stranden.

Karta över Heikkilä kasernområde.
Området innanför det blå strecket utgör den nya stadsdelen. Karta över Heikkilä kasernområde. Bild: Åbo stad Åbo,heikkilä

De kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna på kasernområdet ska skyddas.

Stadsplanerings- och miljönämnden godkände planens första utkast på sitt möte under tisdagskvällen.

- Nämnden diskuterade den här frågan livligt. Kollektivtrafiken är en viktig fråga eftersom vi skapar en helt ny stadsdel. Dessutom var nämnden enig om att strandområdet ska vara öppet för alla, säger nämndmedlem Liisa Laukkanen (De Gröna).

Staden vill gärna ta del av Åbobornas åsikter om Heikkiläområdet via en webbenkät som är öppen till den 10 mars.

Kakelfabriken blir nytt bostadsområde

Kakelfabriken Pukkilas gamla fabriksområde i Långbacka i Åbo ska också göras om till bostadsområde för upp till 2 500 invånare.

- Nämnden besökte själva området före mötet och vi såg att området har stor potential, säger Laukkanen.

Åbobaserade Pukkila
Pukkilas gamla kakelfabrik. Åbobaserade Pukkila Bild: Yle/Nora Engström kakelfabrik

De ängar som växer på området ska skyddas.

Byggarbeten aktuella i Forumkvarteret

Detaljplanen för Forumkvarteret i kärncentrum tog också ett steg vidare.

Planen innebär bland annat att hotellet Hamburger Börs kan rivas och ersättas med en ny hotellbyggnad.

En skiss över hotel Hamburger börs nybygge i Åbo
Vision av det nya Hamburger Börs. En skiss över hotel Hamburger börs nybygge i Åbo Bild: Schauman arkkitehdit Oy Hamburger Börs

- Tvåvåningshus inne på gården kommer att få så kallade gröntak. Dessutom kan Old Bank-fastighetens vindsvåning tas i bruk och få nya fönster. Vänsterförbundet motsatte sig fönstren med motiveringen att byggnaden är skyddad, men majoriteten av nämndmedlemmarna ansåg att fönstren inte stör det estetiska.

Planerna går nu vidare för fortsatt behandling i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland