Hoppa till huvudinnehåll

Går det att flyga till Storbritannien efter brexit? Finlands senaste flygavtal med britterna är 50 år gammalt

Henkilökuva
Päivi Jämsä, ledande specialsakkunnig i flygtrafiksfrågor vid kommunikationsministeriet, med Finlands och Storbritanniens senaste bilaterala flygtrafiksavtal från 1965. Om det blir en hård brexit kan länderna behöva sätta sig vid förhandlingsbordet igen. Henkilökuva Bild: Mikko Koski/Yle Kommunikationsministeriet,flygtrafik

Kommunikationsministeriet hoppas slippa mardrömsscenariot att förhandla fram ett nytt bilateralt flygavtal med Storbritannien efter brexit. Det senaste avtalet är över 50 år gammalt och skrivet då det bara gick några plan i veckan till London.

Det är ännu oklart hur det ska gå för finländska resenärer som bokat biljett till Storbritannien efter 29 mars, dagen då landet lämnar EU.

På kommunikationsministeriet hoppas man ännu på att EU och Storbritannien kan enas om villkoren för brexit. Men samtidigt förbereder man sig på en situation där Storbritannien kraschar ut ur EU utan avtal, en så kallad hård brexit.

- Vi följer med situationen i Storbritannien och försöker vara beredda på alla tänkbara situationer, säger Päivi Jämsä, ledande specialsakkunnig i flygtrafiksfrågor.

Yleiskuva
Blir det ett okontrollerat utträde ur EU för Storbritannien den 29 mars ökar risken för flygkaos. Yleiskuva Bild: Mikko Koski/Yle flygfält,tidtabeller,Helsingfors-Vanda flygplats,London-Heathrow flygplats

Jämsä hoppas på att britterna och EU ännu lyckas enas om ett utträdesavtal innan den 29 mars. Då skulle finländska flygresenärer och flygfrakten klara sig utan stora störningar.

- Vi är beredda på ett utträdesavtal och jag tror att det skulle leda till ett gott slutresultat.

Men samtidigt pågår också förberedelser för det värsta tänkbara scenariot: att Storbritannien lämnar EU utan avtal.

EU har färdig plan för flygtrafiken vid hård brexit

Om det blir en så kallad hård brexit är det svårare att säga hur finska flygresenärer och flygfrakten kommer att påverkas. I en sådan situation hoppas ministeriet på hjälp från EU.

- Vi utgår från att man hittar en lösning på EU-nivå, säger Jämsä.

Just nu är EU:s plan vid en hård brexit att tillfälligt fortsätta låta brittiska flygplan landa i EU-länder.

Men för att planen ska lyckas måste också Storbritannien godkänna ett liknande unilateralt avtal, där flygplan från EU-länder tillåts landa på brittiska flygplatser.

- I det här skedet är det svårt att förutspå vad som kommer att hända i Storbritannien, men jag skulle tro att också de bereder (ett unilateralt avtal), säger Jämsä.

EU:s plan är att i god tid klubba igenom reservplanen, så att den skulle träda i kraft redan 30 mars, om det blir en hård brexit.

Om det varken finns ett giltigt utträdesavtal eller unilaterala nödlösningar kommer plan från EU-länder inte att få landa på brittisk mark, förutom vid nödsituationer.

Senaste flygavtalet mellan Finland och Storbritannien över 50 år gammalt

Om EU:s reservplan för flygtrafiken vid en hård brexit skulle misslyckas kan det bli aktuellt för Finland att förhandla fram separata flygavtal med Storbritannien.

I det är scenariot skulle flygtrafiken med stor sannolikhet störas rejält. Att förhandla fram nya bilaterala avtal kan ta flera dagar.

Senast Finland och Storbritannien kom överens om gemensamma spelregler för flygtrafiken var år 1965.

Yleiskuva
Det senaste flygtrafikavtalet mellan Finland och Storbritannien är föråldrat. Yleiskuva Bild: Mikko Koski/Yle Sigill

Avtalet ligger mellan röda pärmar i Utrikesministeriets arkiv, men är föråldrat och kan knappast användas som grund för ett eventuellt nytt avtal.

- Det här dokumentet skulle tyvärr inte gå att tillämpa på dagens trafik.

År 1965 kunde det gå en handfull flyg till Storbritannien i veckan. Vardagar vecka 4 år 2019 går det 16 direktflyg, bara mellan Helsingfors och London.

Yleiskuva
Nya bilaterala avtal för flygtrafiken är osannolika. Men det kan bli aktuellt att förhandla fram vissa detaljer mellan länderna, beroende på hur brexit går till. Yleiskuva Bild: Mikko Koski/Yle flygtrafik

Att brexit skulle bli så kaotiskt att det krävs nya bilaterala avtal för flygtrafiken ser kommunikationsministeriet ändå som osannolikt.

- Vi försöker förhindra att det skulle uppstå större störningar i flygtrafiken. Det är det vi nu jobbar för och jag vill tro att vi hittar en bra lösning, säger Jämsä.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes