Hoppa till huvudinnehåll

Personalbrist plågar äldrevården – både på den privata och den kommunala sidan

En hand håller i en rollator.
Problemen i vården är inte koncentrerade till Esperi Care, eller ens till den privata sidan. Men i Jakobstadsregionen har den senaste tidens större olägenheter rört Esperi Care. En hand håller i en rollator. Bild: Mostphotos Rollator,senior,åldringar,äldre,Äldreomsorg,äldreomsorg

Problemen vid vårdhemmet Ulrika i Kristinestad kom inte som någon överraskning för Pirjo Knif, ansvarig för äldrevården vid social- och hälsovårdsverket i Jakobstad. Regionförvaltningsverket visar att Esperi Cares vårdhem prickats på ett tiotal orter i landet.

- Vi har också haft en del problem här, säger Knif.

I Jakobstadsregionen har problemen, precis som i fallet i Kristinestad, handlat om för liten bemanning. Pirjo Knif säger att man hela tiden försöker följa upp läget.

- Och om det kommer fram olägenheter så ska de korrigeras, säger Knif.

Pirjo Knif, chefen för äldreomsorgen i Jakobstad.
Pirjo Knif är ansvarig för äldrevården vid social- och hälsovårdsverket i Jakobstadsregionen. Pirjo Knif, chefen för äldreomsorgen i Jakobstad. Bild: Yle/Anna Ruda pirjo knif

Problemen i vården är naturligtvis på inget sätt koncentrerade till Esperi Care, eller ens till den privata sidan.

- Men den senaste tidens större olägenheter i vårt område har rört uttryckligen Esperi Care, säger Knif.

Det har handlat om personalbrist, alltså för få vårdare, och om delvis okvalificerad personal.

Svårt få in vikarier

För ett drygt år sedan kom det till exempel fram att Esperi Cares personal vid ett vårdhem i Jakobstad saknat behörighet att dela ut medicin till klienterna - och således var det personal utan läkemedelstillstånd som skötte medicinutdelningen.

Ett annat privat vårdbolag, Attendo, har haft ett splitternytt serviceboende färdigt i Nykarleby sedan i höstas, men öppnar i bästa fall inom några veckor.

- Det har blivit mycket svårare att få personal, säger Knif.

Om ett läge med flera sjuka i den ordinarie personalen uppstår kan det bli svårt att få in tillräckligt med vikarier.

- Läget är liknande i den offentliga sektorn så problemet är nog bekant.

Men en stor skillnad är ändå storleken på verksamheten.

- Många av de privata aktörerna är rätt små, vilket gör dem mer utsatta om det uppstår brist på personal.

Svårt starta upp ny verksamhet

De största problemen uppstår enligt Knif ändå när man sätter igång ny verksamhet - vilket man ju gör på många håll nu då de privata servicehemmen blir allt vanligare.

- Det finns flera risker innan man har fått igång verksamheten ordentligt och fått rutinerna på plats, säger Knif.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten