Hoppa till huvudinnehåll

Sjuka nötkreatur slaktas i Polen - Livsmedelsverket börjar utreda ifall köttet nått Finland

Kor på Västankvarn gård
Sjuka kor slaktas i Polen mitt i natten. Köttet har inte nått Finland. Kor på Västankvarn gård Bild: Yle/Maria Wasström ko

Polska journalister har smygfilmat då sjuka nötkreatur slaktas mitt i natten. Köttet har sedan putsats och märkts av de anställda såsom säkert för människor att konsumera. Enligt Livsmedelsverket tyder en första snabbkoll på att sjukt kött inte har nått Finland, men man ska utreda frågan vidare.

Videon visar hur slakterianställda avlägsnar bevis på sjukdomar hos djuren, såsom tumörer och trycksår - de senare tyder på att korna legat i flera dagar på samma sida.

Många av nötkreaturen kunde inte gå själva utan släpades med hjälp av rep och vinschar in i slakteriet.

Polen är en av de största exportörerna av kött i EU. Över 80 procent av allt kött som produceras exporteras till andra länder.

Ingen veterinär på plats

Enligt lagen ska en veterinär undersöka djuren som slaktas och dessutom vara närvarande både före, under och efter slakten.

Enligt journalisten Patryk Szczepaniak, som jobbade på slakteriet under täckmantel i drygt tre veckor, hörde det till hans arbetsuppgifter att märka allt kött såsom säkert.

En veterinär kom sedan på morgonen och undertecknade alla papper som de anställda förberett utan att utföra erforderliga inspektioner.

Szczepaniak säger att 28 kor som var för sjuka för att stå slaktades under den tid han jobbade där.

Flera miljoner kilo kött importeras från Polen

En månad efter att Szczepaniak slutat på slakteriet återvände han för att filma i smyg. Då såg han lastbilar hämta sjuka nötkreatur mitt i natten, fem nätter i följd.

År 2016 importerades över 6 400 ton kött från Polen till Finland.

Livsmedelsverket meddelade på måndag att en första snabbkoll via EU:s system för snabbvarningar kring dylikt tyder på att det sjuka köttet inte skulle ha nått Finland, men man kommer att utreda frågan vidare.

Ansvaret hos importören

Men hur stränga tester går köttet igenom? Britta Wiander är överinspektör på Livsmedelsverket och enligt henne har Finland ett bra system.

– Vi har i Finland något som kallas för första ankomsttillsyn. Det betyder att vi kan kräva dokument av dem som producerat köttet på att det inte finns någon salmonella. Finland och Sverige är de enda EU-länder som har en sådan extra tillsyn.

Lihaa tiskissä
butiker och restauranger måste alltid ange köttets ursprungsland Lihaa tiskissä Bild: Touko Yrttimaa / Yle kött

Ansvaret ligger ändå hos importören. De ska med egentester ombesörja att köttet testas mot salmonella. Dessutom ska de se till att alla partier har ett identifikationsmärke som betyder att man vet varifrån köttet härstammar.

Det är omöjligt att kontrollera alla partier mot alla sjukdomar och kemikalier― Britta Wiander

Livsmedelsverket gör ändå stickprov hos alla importörer. Alla importörer testas också minst vart tredje år, beroende på hur bra egenkontroll de har.

– Vissa importörer testar vi årligen. Allt beror helt enkelt på hur bra de har utfört sina egentester tidigare år.

Risken finns ändå

Risken finns ändå att dåligt kött kommer till Finland. Det finns ingen lag på att alla partier ska testas och enligt Wiander kan inte Livsmedelsverket kräva att alla partier testas.

– Det är i praktiken omöjligt. Varor inom EU kan röra sig relativt fritt. Det är omöjligt att kontrollera alla partier mot alla sjukdomar och kemikalier.

Det händer ändå då och då att kött som har salmonella kommer till Finland. Sådant kött får inte säljas vidare utan det ska levereras tillbaka till exportören.

Wiander anser ändå att risken för att sjukt kött hamnar i butiken är väldigt liten.

– Det kan hända att det kommer in kött som inte uppfyller alla regler. Men vårt system funkar och företagarna kan också göra övriga tester om de anser att det är nödvändigt.

EU-länder samarbetar

Det finns ändå ett system där andra EU-länder kan meddela om de har fått dåligt kött. Enligt Wiander är det ett fungerande system.

– Eftersom alla länder har samma krav så betyder det att vi samarbetar. Om någon får dåligt kött så meddelar de de andra länderna att något är på tok.

Allt kött som säljs ska dessutom vara försett med information om varifrån det härstammar. Konsumenter har alltid rätt att få veta varifrån köttet kommer - både i butiken och på restauranger.

Korrigering den 30.1.2019 kl.19:48: I den första versionen av denna artikel stod det felaktigt i rubriken och ingressen att det sjuka köttet inte skulle ha nått Finland. Det stämde inte helt. En första koll som Livsmedelsverket gjorde tydde på det, men saken skulle utredas vidare. Vi beklagar misstaget.