Hoppa till huvudinnehåll

Syraattacker mot kvinnor en form av könsbaserat våld: Inte bundet till tro eller land, det förekommer överallt, konstaterar forskare

Knutna händer i mörker.
Syraattacker används som medel inom hedersrelaterat våld men också som ett sätt för en enskild person att kontrollera och förgöra som hämnd för exempelvis obesvarade känslor. Knutna händer i mörker. Händer,våld

Motivet bakom syraattacker riktade mot kvinnor är ofta hämnd för att mannens känslor inte är besvarade. Attackerna kan vara hedersrelaterade men de kan också vara en form av könsbaserat våld utfört av en enskild individ.

Hela åttio procent av offren för syraattacker är kvinnor. Det uppger exempelvis ASTI, en organisation som upplyser och hjälper dem som fallit offer för syraattacker.

Syraattacker är en form av könsbaserat våld mot kvinnor, alltså ett sätt att utöva makt över och kontrollera kvinnor.

Storbritannien är i stort sett enda undantaget där män oftare än kvinnor faller offer för syraattacker.

Ibland förknippas syraattacker med hedersrelaterat våld, men det är inte alltid fråga om det, konstaterar Lisa Grans som har doktorerat i folkrätt vid Åbo Akademi.

Grans har doktorerat om just hedersrelaterat våld och statens skyldighet att förebygga det hedersrelaterade våldet.

- Hedersrelaterat våld används för att skydda familjens ära. Hela familjen eller delar av familjen står då bakom våldet, förklarar Grans.

Ofta är också förövarna flera till antalet.

När det gäller andra former av våld mot kvinnor i hemmet än hedersrelaterat våld finns det vanligen bara en gärningsman och kvinnans familj brukar inte stöda användningen av våld mot henne.

Somayehs berättelse faller därför inte under rubriken hedersrelaterat våld, det är snarare fråga om könsbaserat våld som begåtts av en enskild man.

Men det handlade ju ändå om en man som hämnades obesvarade känslor?

- Absolut och det här är en av de vanligaste utlösande faktorerna för våld mot kvinnor i alla länder, också här, och det handlar ju om alla former av våld.

Lisa Grans
Lisa Grans har doktorerat inom folkrätt vid Åbo Akademi, om hedersrelaterat våld och statens skydlighet att förebygga hedersrelaterat våld. Lisa Grans Bild: Yle Folkrätt,doktorand,Åbo Akademi

Inte religionsbundet

Också i Finland handlar familjevåldet ofta om att mannen känt sig hotad av att kvinnan tänkt lämna honom.

Detta leder till och med till dödlig utgång, vilket vi i Finland tyvärr har erfarenhet av.

Våld mot kvinnor är alltså i allra högsta grad också ett inhemskt problem.

Grans menar att vi ofta har en lite felaktig bild av hedersrelaterat våld.

- Visst förekommer det i större i utsträckning på vissa ställen, men att förknippa det med vissa regioner och med viss religion är felaktigt.

Hon påpekar att det inte finns någon religion som kräver hedersrelaterat våld.

- Också exempelvis kristna begår hedersrelaterat våld och kan använda sig av syraattacker.

Syraattacker är inget enhetligt fenomen. Det är ett vapen som tas till i många olika situationer, förklarar Grans.

- Till exempel då en kvinna avvisar ett anbud om giftermål eller om en kvinna vill skilja sig eller om familjens heder hotas av andra skäl.

Men syraattacker sker också som en form av ”vanlig” brottslighet.

- Kriminella gäng använder syra för att kasta på folk och råna dem, men det kan också användas som hämndmedel män emellan.

Att förstöra en kvinnas ansikte med syra för att kontrollera henne är ändå det vanligaste motivet.

Visar på krafttag

Ett argument som förs fram i studier av gärningsmän som kastat syra på en kvinna är att om inte han kan få henne ska ingen annan heller få henne.

- Och ett sätt att göra det är att totalt förstöra hennes ansikte.

Kvinnan blir dessutom ofta hemmabunden på grund av sina skador.

Om hela familjen dessutom står på gärningsmannens sida är kvinnan beroende av deras hjälp för att ens komma till sjukhus.

Det finns också dokumenterade fall där kvinnan är tvungen att fortsätta bo med gärningsmannen efter att hon kommit hem från sjukhuset, berättar Grans.

Ett sätt att hämnas på är att totalförstöra hennes ansikte

Då det gäller hedersrelaterat våld i allmänhet och syrattacker i synnerhet vill man ofta att det ska synas att man straffat kvinnan för att hon brutit mot de rådande sociala normerna.

- En syraattack ger så synliga spår att omgivningen genast kan se att familjen verkligen agerat.

Detta kan jämföras med det familjevåld där man oftast slår på ställen där det inte ska synas för utomstående.

Hur många syraattacker som sker årligen, eller om det har ökat eller minskat, är omöjligt att säga, förklarar Grans:

- Nationella myndigheter för inte specifik statistik över syraattacker.

Polis och domstolar registrerar nämligen syraattacker som mord, mordförsök eller misshandel. En hel del fall blir dessutom orapporterade eftersom de inte polisanmäls.

Anonyma händer mot ett rödfärgat fönster.
Det finns ingen statistik över hur många som utsätts för syraattacker årligen. Det hela försvåras ytterligare av det faktum att många inte ens polisanmäler händelsen. Anonyma händer mot ett rödfärgat fönster. Bild: EPA/ Alamy frihetsberövande,maktmissbruk,Förtryck,människohandel,psykiskt våld

Reglera tillgången

Om man tittar på den rapportering om syraattacker som syns i medierna kan det verka som om syraattackerna ökat.

Grans nämner Italien och Storbritannien som exempel.

- År 2017 skedde det 465 syraattacker enbart i London.

Grans säger att hon hoppas att det inte är så att syraattackerna håller på att öka.

Men:

- Syra är både billigt och lättillgängligt och lätt att förvara hemma.

Då syraattackerna ökade markant i Storbritannien beslöt det brittiska parlamentet att börja reglera försäljningen av syra i butikerna.

Privatpersoner behöver nu ett tillstånd för att köpa syra och betalar i samband med det en summa för tillståndet. Samtidigt ska man uppge vad man skall använda syran till.

- Också brottsregistret kontrolleras i samband med ansökan. Det kanske dämpar en del.

Enligt folkrätten har nationella myndigheter en skyldighet att visa vad som kallas skälig aktsamhet, så kallad 'due diligence', för att förebygga våld mot kvinnor.

- Ett viktigt sätt att förebygga syraattacker är därför att se till att de bestraffas.