Hoppa till huvudinnehåll

Åbolands sjukhus ser fördelar i en fusion med ÅUCS: "Viktigt att bevara den tvåspråkiga miljön"

Åbolands sjukhus
Åbolands sjukhus. Åbolands sjukhus Bild: Yle/Nina Bergman åbolands sjukhus,Åbo,sjukhus

Det kan vara svårt för en liten enhet som Åbolands sjukhus att klara sig på egen hand då utvecklingen går mot allt större enheter.

Därför kan en sammanslagning med Åbo universitetscentralsjukhus vara en lösning, säger Mona Rönnholm, ekonomichef vid Åbolands sjukhus.

- Jag ser det här som en lösning. Vi försöker bygga en ny struktur inom koncernen, så att vi kan bevara den tvåspråkiga miljön som vi har i dag.

På tisdagen meddelade Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt att man har blåst liv i planerna på att sammanslå Åbolands med ÅUCS.

Mona Rönnholm.
Mona Rönnholm. Mona Rönnholm. Bild: Yle / Mattias Simonsen mona rönnholm

Syftet med att överföra ansvaret för verksamheten till ÅUCS är att man vill säkerställa en ändamålsenlig servicenivå vid Åbolands sjukhus, uppger sjukvårdsdistriktets chefsöverläkare Mikko Pietilä.

Rönnholm konstaterar att Åbolands sjukhus redan är en del av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

- Vi samarbetar mycket i dag. Vi jobbar nu med att hitta en lösning som kan accepteras av alla parter och som är den bästa lösningen för patienten, så att vi kan betjäna den tvåspråkiga befolkningen så bra som möjligt.

Enligt Rönnholm är det viktigt att bygga upp en struktur som bevarar den tvåspråkiga miljön, som är viktig för patienterna.

Det är också viktigt att rekrytera tvåspråkig vårdpersonal och övrig personal och upprätthålla de språkliga kompetenskraven, konstaterar Rönnholm.

Hur går det för den svenskspråkiga servicen?

Enligt Mona Rönnholm jobbar man nu vidare med frågan inom koncernen, så att man kan presentera ett förslag till den nya strukturen för verksamheten.

En språkkonsekvensbedömning ska också göras. Frågan ska också på remiss till de berörda kommunerna.

Åbolands sjukhus har ett gott rykte för att det är lättillgängligt och att man får service på svenska. Vad finns det för garantier att det här blir kvar?

- Jag anser att det är väldigt viktigt att vi kommer vidare med planerna med att kunna koncentrera den tvåspråkiga vården till kvarteren runt Åbolands sjukhus, allt från primärvård och socialvård till specialsjukvård. Det här måste byggas upp med flera organisationer.

Åbolands sjukhus-skylt.
Åbolands sjukhus-skylt. Bild: Yle/Philip Stenkula Åbo,åbolands sjukhus

- Jag ser det inte som ett problem att vi har flera aktörer här på samma område, utan jag tror att det kunde vara en riktigt bra lösning för den finlandssvenska befolkningen.

Intresse för att utvidga sjukhuset finns fortfarande

En utvidgning av Åbolands sjukhus har diskuterats en längre tid.

Enligt Rönnholm är det möjligt att man går vidare med de här planerna även om Åbolands skulle fusioneras med ÅUCS.

Henrik Karlsson, vd vid Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet som stöder Åbolands sjukhus, säger att han inte kan svara på frågan om utvidgningen, eftersom så många frågor ännu är öppna exempelvis gällande vårdreformen.

Henrik Karlsson sitter på kontoret i Åbo.
Henrik Karlsson. Henrik Karlsson sitter på kontoret i Åbo. Bild: Yle/Adrian Perera henrik karlsson

För några år sedan köpte stiftelsen tomten intill sjukhuset för det här ändamålet.

- Stiftelsen är fortfarande intresserad av en utvidgning, konstaterar Karlsson.