Hoppa till huvudinnehåll

“Äldrevården behöver en extra miljard för att nå nordisk medelnivå” — professor konstaterar att kvalitet kostar

Teppo Kröger.
Professor Teppo Kröger anser att problemen inom äldrevården är så pass kända att de borde ha åtgärdats för länge sedan. Teppo Kröger. Bild: Yle/Janne Lindroos Teppo Kröger

Utan resurser kan man inte få kvalitet. Den enkla matematiken lyfter professor Teppo Kröger fram, när han kommenterar nivån på äldrevården i Finland.

Äldrevården i Finland har redan länge fått på tok för lite finansiering.

Det säger Teppo Kröger, professor i samhällspolitik vid Jyväskylä universitet. Han leder en enhet som fokuserar på forskning kring åldrande och vård.

- Det finns inte de resurser som krävs för vård och omsorg av hög kvalitet.

De problem som har uppdagats vid olika vårdhem den senaste tiden är ett direkt resultat av resursbrist, konstaterar Kröger.

Problemen har funnits åtminstone hos vårdföretagen Esperi Care, Attendo och Mehiläinen.

Norge och Sverige satsar mer, men ändå finns det problem

Med resurser menas i det här sammanhanget kort och gott pengar.

Finns det inte pengar, så finns det ingen som utför jobbet. Och om ingen utför jobbet, så finns det inte tjänster.

- Jämför man med läget i Sverige och Norge och tar till exempel bruttonationalprodukten som grund, så kan man tala om ett underskott på åtminstone en miljard euro för äldrevården i Finland, säger Kröger.

Äldrevård
Äldrevård Bild: Sverige och Norge lägger 2,2 procent av BNP på äldrevård, Finland endast 1,6 procent.

Med den summan skulle äldrevården i Finland nå upp till nordisk medelnivå.

- Det är inte heller någon problemfri nivå.

Om man justerar utgifterna enligt köpkraft satsar Norge över 2,5 gånger mer på varje person över 65 år än vad Finland gör. För Sveriges och Danmarks del är siffran lite lägre, 1,7 gånger.

Den finska devisen är att man inte kan lösa några problem med pengar allena. Det behövs också yrkesfärdighet, gott ledarskap, motivation och medmänsklighet.

- Men sist och slutligen måste man konstatera att utan pengar kan man inte få vård av hög kvalitet, konstaterar professor Kröger.

Borde inte vara någon överraskning

Var finns då de största problemen inom äldrevården?

- Tyvärr verkar det som om det finns brister lite varstans. Tidigare såg det främst ut som om problemen fanns inom effektiverat serviceboende, men nu drabbas också hemvården.

Enligt Kröger förekommer problemen både inom privat och offentlig vård.

I diskussionerna kring äldrevården har det låtit som om problemen har kommit som en överraskning. Men Kröger tycker det vore mer överraskande om problemen verkligen varit en överraskning.

- Resursbristen har varit känd redan en längre tid. Motsvarande problem har förekommit på serviceboenden bland annat i Sverige.

Beslutsfattare tar inte del av den information som finns

Den enhet som fokuserar på åldrande och vård, under ledning av Teppo Kröger, producerar jämt och ständigt material och information om hur väl äldrevården i Finland fungerar.

Ingen har ändå koll på hur mycket den här informationen utnyttjas.

- Vi har jobbat för att informationen ska nå ut till beslutsfattare, men det är sällan vi blir inbjudna till nämnder eller utskott för att berätta om resultaten.

Det samma gäller med förberedelserna inför vårdreformen.

- Enligt vår uppfattning har våra resultat använts ytterst minimalt. Under hela beredningen har en av våra professorer hörts en enda gång, berättar Kröger.

Texten är en översättning av Yle Uutisets artikel Huippututkija: miljardi euroa lisää vuodessa nostaisi Suomen vanhushuollon Pohjoismaiselle keskitasolle av Antti Seppälä.

Läs mera:

Vårdföretag sparar pengar med "spökjobbare" - är du ensam på jobbet trots att du enligt arbetspasslistan inte borde vara det?

Föreställ dig att du är på jobb. I arbetspasslistan står det att du borde ha en kollega på plats, men i verkligheten är du ensam. Din kollega är inte på väg på jobb, det kan till och med hända att hen inte existerar.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes