Hoppa till huvudinnehåll

Biskopens utredning av Kristinestadspräst på slutrakan – biskopen besöker församlingen i februari

En medelålders man tittar ut genom ett fönster. Han har på sig en lila skjorta och en vit bricka runt halsen.
En medelålders man tittar ut genom ett fönster. Han har på sig en lila skjorta och en vit bricka runt halsen. Bild: Yle/ Mira Bäck biskop,Borgå,Björn Vikström

Inom den här veckan kommer biskop Björn Vikström antagligen att vara klar med sin utredning gällande Kristinestadsprästen Markus Engströms uttalanden om homosexuella. Vilka åtgärder utredningen leder till är ännu oklart.

För ett par veckor sedan skrev kaplanen i Kristinestads svenska församling, Markus Engström, en insändare i tidningen Sydösterbotten.

Där beskrev han homosexuellt samliv som onormalt och skadligt och att sexuella relationer mellan personer av samma kön i grunden är avskyvärt.

Många reagerade starkt på insändaren och biskopen i Borgå stift, Björn Vikström, inledde en utredning kring prästens uttalanden. Nu är den utredningen på slutrakan.

- Jag har bett att han ska förklara vad han har gjort och det svaret har jag fått. Det som kommer att ske inom några dagar är att jag ser vilka åtgärder det föranleder, konstaterar Vikström.

Processen fortsätter under våren

Även om utredningen snart är färdig kommer ändå processen kring uttalandena att fortsätta under våren.

Biskopen kommer i februari att åka till Kristinestad där han kommer att träffa arbetslaget, prästerna och församlingsrådet.

- Frågan om hur det här har skadat församlingens trovärdighet och vilka förutsättningar det finns för att återupprätta det kommer att utredas ännu.

- Därför vill jag träffa församlingsrådet eftersom de är i en nyckelposition att bedöma hur de ser på situationen.

Polisutredningen inleds inom kort

Engströms uttalanden har blivit polisanmälda, men polisen har inte ännu kommit igång med den egentliga utredningen av fallet.

Biskopen följer även med den processen. Enligt Vikström skulle det vara väldigt problematiskt för en präst som blir dömd för hets mot folkgrupp att fortsätta jobba.

- Vad det konkret skulle leda till kan jag inte säga i det här skedet, men det är en sak som skulle ge anledning att allvarligt fundera på vilka förutsättningar det finns för fortsatt arbete i församlingen

På Österbottens polisinrättning säger förundersökningsledare Tiina Sillanpää att man inte ännu hunnit inleda den riktiga utredningen. Ärendet är så att säga i förbehandlingsstadiet.

Läs också