Hoppa till huvudinnehåll

Dyra datasystem bekymrar sjukvårdspolitiker

Läkare vid dator.
Läkare vid dator. Bild: Derrick Frilund / Yle läkare,hälsocentraler,hälsostationer,socialsektorn,social- och hälsovårdsområden,social- och hälsovårdstjänster,social- och hälsovårdsreformen (sote),självbetjäning,hälsovård,blodprovstagning,sjukhushygien,medical glove

Det nya patient- och klientdatasystemet inom Vasa sjukvårdsdistrikt beräknas kosta 110 miljoner euro under en tioårsperiod. Konkurrensutsättningen pågår som bäst och avtalet väntas vara klart för undertecknande ännu i år.

Kostnaderna fördelas mellan varje kommun i förhållande till invånarantalet.

Kommunerna har gett styrelsen för samkommunen Vasa sjukvårdsdistrikt rätt att underteckna avtalet och ställer nödvändiga personella och ekonomiska resurser till sjukvårdsdistriktets förfogande också i framtiden.

Vasa sjukvårdsdistrikts system skulle kosta över tre miljarder för hela landet

Fördelar man kostnaderna för det system som Vasa sjukvårdsdistrikt planerar att gå in för blir kostnaden ungefär 650 euro per person inom distriktet.

Kostnaden gäller den beräknade totalkostnaden på 110 miljoner euro under tio år.

Projektet förvaltas av Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt och Kuntahankinnat. I det skede när Vasa sjukvårdsdistrikt beslöt att delta i projektet hade processen redan pågått i tre år.

Summorna är stora. Och ifall alla landets invånare skulle betala lika mycket per person för ett nytt patient - och klientdatasystem som Vasa sjukvårdsdistrikt gör, skulle kostnaden uppgå till långt över tre miljarder euro i landet.

Hans Frantz.
Hans Frantz. Hans Frantz. Bild: YLE/ Marcus Lillkvist Vasa sjukvårdsdistrikt,hans frantz

- Vi tyckte det var en fullträff när vi hittade en lösning vi kan haka på i stället för att för att börja från rent bord och själva knappast ha tillräckligt med resurser att bygga upp systemet, säger Hans Frantz som är styrelseordförande för Vasa sjukvårdsdistrikt.

Hundratals olika dataprogram

Alla inser behovet av att få olika dataprogram inom social - och hälsovården att fungera tillsammans för att möjliggöra kommunikation. Det är inte möjligt idag på många olika nivåer, frågan är bara hur det görs.

Estland framställs i datasammanhang ofta som en förebild, också när det gäller kostnader.

Landet har ett nationellt system för patientdata. Finland kommer fortsättningsvis att ha flera olika regionala system efter reformen.

I Helsingforsregionen, med undantag av Esbo, har man ett eget system där också Helsingfors universitets centralsjukhus ingår.

Finland kommer inte att få ett system som är heltäckande för hela landet, det blir flera system.

-Det blir automatiskt så, Helsingfors får ett system, Tammerfors ett annat, alla universitetssjukhus har lite olika system, säger företagaren Timo Prittinen i Larsmo.

Timo Prittinen är kritisk till det sätt som man bygger upp stora offentliga datasystem i Finland.

Han har arbetat med ict - frågor sedan slutet av 1980-talet och senast var han ict - och utvecklingsdirektör för Eniro Finland innan han återvände till Larsmo.

- Vi har komplicerade system från förr som nu skall ersättas med mer komplicerade system med fler finesser som kostar mycket pengar.

Timo Prittinen förespråkar ett nationellt system som täcker hela landet men det borde innehålla bara det viktigaste och vara tillräckligt enkelt. Komplicerade system blir också svåra att använda enligt Prittinen.

- Man kan fråga sig om det är vettigt att staten inte tryckt på tillräckligt för att få ett system för hela landet.

Styrelseordförande Hans Frantz säger att man inte vet vad statsmakten tänkt i den här frågan. Det har hörts uttalanden om att man inte ens strävar efter ett gemensamt system.

-Det kunde leda till monopol på leverantörssidan med bara ett system. För tillfället ser det ut som om det skulle bli två eller tre system i landet.

Estland kan inte jämföras med Finland enligt Hans Frantz

Utgångsläget i Estland och Finland är helt olika enligt Hans Frantz och därför är också lösningarna helt olika, både till uppbyggnad och till kostnad.

- När Estland gick in för ett datoriserat, nationellt patient - och klientdatasystem, då övergick man från ett papperssystem. I Finland har vi länge haft datoriserade system. Estland började mer eller mindre från noll, säger Hans Frantz.

Upphandlingsprocessen är på gång

Konkurrensutsättningen när det gäller det system som skall bygga upp Vasa sjukvårdsdistrikts och övriga parters patientdatasystem rullar på och tre företag har gått vidare.

Beslutet skall fattas under 2019 och verkställigheten börjar genast efter att styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt har sagt sitt.

- Vi har försökt fläta in allt möjligt som behövs i priset , så bra som vi kan. Vi har ingenting annat att falla tillbaka på och vi anser att det här är den bästa lösningen för vårt område och det skall ersätta alla de system vi har idag inom sjukvårdsdistriktet.