Hoppa till huvudinnehåll

Enkät: Var femte finländare har råkat ut för nätfiske

En person med huva över huvudet sitter vid en bärbar dator.
En person med huva över huvudet sitter vid en bärbar dator. Bild: Mostphotos hacker,hackare,internet,datorer,koder,brott (juridik),cybersäkerhet,cyberattacker,cyberattack,cyberbrott

Var femte finländare har råkat ut för bedrägeriförsök på nätet, visar en färsk utredning som Nordea låtit göra.

Det rör sig om fall där bedragare försökt komma åt privatpersoners bankuppgifter eller försökt lura dem att genomföra obefogade transaktioner.

- Bedrägeri och informationsfiske är numera ett utbrett och rentav alldagligt fenomen, säger Jani Eloranta, vice direktör för Nordeas affärsverksamhet för privatkunder.

Det går ändå att skydda sig, påminner han, både på egen hand men också genom att övergå till modernare tjänster då man sköter sina bankärenden.

- Att missbruka bankkoder har till exempel blivit väldigt svårt i och med att bankkoderna förflyttats från pappersform till mobilen, säger Eloranta.

Finländare har koll på fenomenet

Även om nätfiske ofta förekommer verkar finländare ändå vara väl medvetna om fenomenet.

Majoriteten av de svarande ansåg sig ha fått tillräckligt med information om hur de kan skydda sig mot nätbedragare.

Den informationen har man huvudsakligen fått från medier och från den egna banken. Via sociala medier hade yngre svarande fått information om nätfiske i större utsträckning än de äldre.

Så gott som alla sade sig också regelbundet följa med saldot på sitt bankkonto för att försäkra sig om att diverse transaktioner faktiskt motsvarar verkliga inköp.

Majoriteten berättar inte heller sina personliga bankuppgifter för utomstående.

Eloranta påminner om att banken eller någon annan tjänsteleverantör aldrig ber om att få en kunds bankkoder eller betalkortsuppgifter. Det gör inte heller myndigheterna, inte ens polisen.

Unga använder oftare samma lösenord

Samtidigt visade det sig att hela 40 procent av de som svarat använder samma lösenord på flera olika tjänster - vilket försämrar datasäkerheten.

Här kan du läsa mer om hur du skapar ett säkert lösenord.

Här kan du däremot testa hur snabbt ett lösenord kan hackas av en brottsling.

Användning av samma lösenord på flera olika ställen var vanligare bland unga än bland äldre åldersgrupper. De unga som svarat håller också sämre koll på saldot på sina bankkonton.

Utredningen genomfördes i september 2018 av internetpanelen YouGov på uppdrag av Nordea. Över 1000 finländare deltog i undersökningen.

Källa: Nordeas pressmeddelande

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes