Hoppa till huvudinnehåll

För många spikar är en orsak till takraset i Harjurinteen koulu i Lovisa

Rasat tak
Bild av det rasade innertaket. Rasat tak Bild: Yle/ Lone Widestam Lovisa,harjurinteen koulu

Rapporten om orsakerna till det rasade innertaket i Lovisaskolans matsal är nu klar. Det visade sig att många fel hade gjorts i byggskedet.

I slutet av november rasade en del av innertaket i Harjurinteen koulus matsal i Lovisa. Nu är den cirka 100 sidor långa rapporten om orsakerna till takraset klar.

Det finns inte bara en orsak till takraset, berättar ledande byggnadsinspektör Miia Hento i Lovisa.

– På vissa ställen har spikarna varit för många, upp till fyra stycken, och ingen av dem har hållit. Om man har två spikar bredvid varandra fäster de inte tillräckligt bra, och håller sämre än om man bara skulle ha en spik, säger Hento.

Vissa av spikarna har inte gått in i rätt bräda. Dessutom har en del av brädorna spruckit eftersom spikarna har fästs i ändorna och egentligen inte suttit fast någonstans alls.

– Brädorna har spikats fast direkt i takstolarna, och hela konstruktionen har sedan fallit ner.

En vid bild av matsalen. En stor hög med isoleringsmaterial ligger på golvet.
En vid bild av matsalen. En stor hög med isoleringsmaterial ligger på golvet. Bild: Yle/ Lone Widestam Lovisa,harjurinteen koulu

Förutom att spikarna inte hade fästs ordentligt kan det också ha funnits för mycket lösull på vissa ställen i taket. Mängden ull har ytterligare försvagat konstruktionerna och bidragit till takraset.

Dessutom har byggbolaget haft flera olika ritningar som inte har stämt överens med varandra.

– Alla rör och VVS-strukturer har funnits med på vissa ritningar, men inte till exempel på sektionsritningen. Ingen har gjort en ritning där allt finns med, säger Miia Hento.

Hon konstaterar ändå att rören som har funnits i taket har varit ordentligt fästa. De har inte lossnat, även om de också följde med då innertaket rasade.

Byggbolaget Skanska, som byggde den nya delen av Harjurinteen koulu där matsalen finns, tog redan tidigare på sig ansvaret för takraset.

Matsalen har nu reparerats och togs i bruk i måndags igen.

Läs också