Hoppa till huvudinnehåll

Kommunfältet ryter till: "Skyll inte problemen vid vårdhemmen på oss"

En gammal persons hand håller i ett sängräcke.
En gammal persons hand håller i ett sängräcke. Bild: Mostphotos äldreomsorg,äldreboende,hälsovård,åldringar,händerna,säng,sjukvård

Kommunfältet ser sig inte som boven i den stora vårdkrisen. Kommunerna är ganska bra på upphandling, lyder budskapet.

De uppdagade problemen i privata vårdhem i Finland har satt bollen i rullning. Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (C) har kallat till ett stormöte på fredagen, där aktörer inom vårdbranschen, beslutsfattare och utpekade företag får tala ut.

Kommunerna har beskyllts för bristande upphandlingskunnande.

Det får Kommunförbundet att ryta till.

Dels har de uppdagade problemen inte alltid haft med upphandling att göra. Dels upplevs kommunerna vara rätt bra på upphandling.

- Kommunerna kan nog det här med upphandling. Speciellt de stora städerna. De mindre kommunerna följer efter, säger vice verkställande direktör Hanna Tainio, som representerar Kommunförbundet på fredagens möte.

Ingen trend går att skönja

Problem har uppdagats runtom i landet, från stora och små kommuner. Någon trend finns alltså inte.

Att skylla på kommunfältet är enligt Tainio fel, trots att den offentliga sidan nog också kan göra misstag ibland.

- Det är företagen som agerat, om inte lagvidrigt, så åtminstone omoraliskt, tycker Tainio.

Bindande krav efterlyses

Den förra regeringen stred i åratal om huruvida det borde stå något förpliktigande i lagen om antalet vårdare på olika inrättningar.

Vidare rådde det meningsskiljaktigheter om sanktioner för dem som inte följer reglerna.

Nu är skrivningarna om antalet vårdare vaga. De uppdagade fallen från olika vårdhem visar också att rekommendationer lätt kan kringgås.

Så länge det är möjligt är det sak samma om man officiellt har 0,5 eller 0,7 vårdare per klient på ett vårdhem.

- Vi måste mäta och övervaka. Om vi inte får vad vi kommit överens och lagstiftat om, behövs också sanktioner, öppnade Samlingspartiets riksdagsledamot Sari Sarkomaa upp i programmet Ykkösaamu på onsdagen.

Uppmärksamhet leder till förändring

Politikerna har varit upprörda och talat om att det nu ska bli förändring. Hur det går med den saken återstår att se.

Vad ska man alltså vänta sig av fredagens möte om vårdkrisen?

- Nu vet vi vad man måste fästa uppmärksamhet vid. Det här tvingar aktörerna att också rätta till felen, säger Hanna Tainio.