Hoppa till huvudinnehåll

Sibbo kommuns tandvård är hårt pressad - svårt att få jourtider i akuta fall

patient i tandläkarstol
patient i tandläkarstol Bild: Tiina Jutila / Yle Social- och hälsovårdsreformen (Sote),Valfrihet av social- och hälsotjänster,tandläkare,tand,tandvård,odontologi,specialtandläkare,social- och hälsovårdstjänster

Den långa väntetiden till jouren hos den kommunala tandläkaren i Sibbo väcker diskussion på Facebook. Den övergripande frågan är hur länge man ska tvingas vänta på en tandläkartid då det är fara på färde.

Det finns trots allt några orsaker till att situationen inom tandvården i Sibbo är vad den är just nu.

Kommunen växer kraftigt och inflyttningen är stor samtidigt som det inte längre finns en enda privat tandläkarmottagning i kommunen. Det här innebär hård press på den kommunala tandvården.

Tandvården fungerar bra i Sibbo när du väl sitter i stolen― Inger Sjöholm

Inger Sjöholm har färsk erfarenhet av hur det kan gå. En familjemedlems tand sprack och det som kommunens munhälsovård kunde erbjuda var en tid 3,5 veckor framåt i tiden.

- Tandvården fungerar bra i Sibbo - när du väl sitter i stolen. Jag har ingenting att klaga på. Visserligen är köerna långa, men systemet med att snabbt få vård när situationen kräver det borde förbättras, säger Sjöholm.

Sjöholm förstår att det omöjligt alltid kan fungera så att man genast ska få en tandläkartid då man ringer tandläkaren.

Laserborr.
Laserborr. Bild: Anne Mattsson tandläkare,vasa

Jourtiderna behöver fungera bättre

Om det trots allt gäller ett tandproblem som kräver ett omedelbart ingripande för att det inte ska förvärras, borde det gå att få en tid inom någon dag.

- Det var i går (29.1) som tanden sprack. Vi fick en tid till den 22 februari. Att vänta en knapp månad hade, vad jag kan förstå, kunnat resultera i inflammation i både tandkött och käkben, säger Sjöholm.

Lösningen blev att Sjöholm kontaktade en privat tandläkare utanför kommungränsen och fick en tid till följande dag.

Inger Sjöholm anser att det dagligen borde finnas ett ordentligt antal jourtider att tillgå för patienter som är i behov av snabba ingripanden, om kommunens tandvård ska fungera bra.

- Så fungerar det också inom sjukvården. Man får snabbt jourtider på hälsovårdssidan. Samma borde gälla inom tandvården, säger Sjöholm.

Snabba jourtider, men det kan gröta till sig

Vid Sibbo kommun är social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko förvånad över diskussionen om jourtiderna.

- Jag kan inte riktigt förstå, för jag har fått en sådan feedback att man till och med kan få en jourtid inom ett par timmar, säger Kokko.

Tandläkares borr
Tandläkares borr Bild: Mikael Crawford/Yle tandläkare,Tandläkarborr

Enligt Kokko kan det naturligtvis hända att det ibland blir rusning och att det finns alltför många som plötsligt är i behov av en jourtid.

- I princip är det ändå så att samma system ska gälla inom kommunens munhälsovård som på läkarmottagningen, det vill säga att man har tomma luckor i kalendern för akuta fall, säger Kokko.

Hundratals nya patienter flyttar in årligen

Leena Kokko konstaterar trots allt att det finns en rad orsaker till att situationen inom tandvården i Sibbo är som den är just nu.

- Situationen är olycklig också av den orsaken att många av kommunens tandläkare är borta, säger Kokko.

Kokko påminner också om den starka inflyttningen i Sibbo. Det här innebär förstås ett hårdare tryck på kommunens munhälsovård.

- Antalet klienter har ökat och ökar hela tiden, men vi försöker utveckla verksamheten för att få den så smidig som möjligt - trots att vi inte under ett par års tid har fått mera resurser, säger Sibbo kommuns social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko.

Artikeln rättad 31.1.2019 kl. 11:48. Vi citerade tidigare Leena Kokko som sade att det inte längre finns en privat tandläkare i Sibbo. Uppgiften stämmer inte.

Läs också