Hoppa till huvudinnehåll

Alla föräldrar i den finskspråkiga skolan i Korpo genomförde skolbojkott på måndag - kräver mer information kring saneringsarbete i skolhuset

Skolhuset i Korpo.
Skolhuset i Korpo. Skolhuset i Korpo. Bild: Yle/ Nora Engström skolor,korpo skolcentrum

Föräldrar till barn i Ulkosaariston koulu i Korpo är missnöjda med informationen de fått om en pågående sanering i skolhuset.

På måndagen blev det glest bland bänkraderna i Ulkosaariston koulus klassrum. En av föräldrarna - Tom Rajakangas, berättar att alla familjer nu har kommit överens om att inte skicka barnen till skolan.

Det handlar om en protest som bottnar i att föräldrarna inte tycker att de fått tillräcklig information om den sanering som just nu pågår i skolhuset där ett läckande takfönster åtgärdats. Läckaget har orsakat fuktskador i konstruktionerna.

Föräldrarna är också oroliga för hur saneringen har utförts. Entreprenören fick bytas ut under saneringens gång då det visade sig att det slarvats med byggarbetsplatsens isolering.

Med sin bojkott hoppas föräldraföreningen Usva rf få till stånd ett möte med staden.

- Det är våra barns hälsa det gäller, säger Rajakangas som befarar att barnen utsatts för mögelsporer.

Takfönster orsakade fuktskada

Från stadens sida bekräftar Pargas tekniska chef Ted Bergman att det funnits en del problem med saneringen som lett till att entreprenören bytts ut.

Problemen hade att göra med hur man handskades med byggdamm.

Skärgårdshavets skola i Korpo
Ulkosaariston koulu och Skärgårdshavets skola delar skolhus i Korpo. Skärgårdshavets skola i Korpo Bild: Yle/Nina Bergman skärgårdshavets skola

Enligt Bergman har man från stadens sida fortsatt följa upp avskärmningen med plast, fläktar och undertryck. Själva renoveringen handlar om en reparation av ett takfönster som läckt och orsakat fuktskador i konstruktionerna.

Föräldrar har fått information via Wilma - men inte före saneringen redan inletts

Ted Bergman berättar att han fått höra om den planerade bojkotten men inte känner till hur många familjer som deltar. På måndag morgon meddelade föräldern Tom Rajakangas till Yle Åboland att samtliga familjer väljer att delta i bojkotten.

Under fredagen diskuterades saneringen med rektorerna och stadens bildningsavdelning, varefter man skickat ut ett meddelande via Wilma.

Skärmdump från Wilma.
Skärmdump från Wilma, ett tekniskt verktyg för bland annat kontakt mellan skola och föräldrar. Skärmdump från Wilma. Bild: Skärmdump från Wilma. informationssystem,wilma

Beträffande hur det informerats under projektets gång säger Bergman att det inte skickades ut information före projektet startade, något man nu ska ta lärdom av. Däremot fick föräldrarna ett meddelande på Wilma för ett antal veckor sedan, då saneringen redan inletts.

- Där berättades det att vi sanerar och plockar bort fuktskadat material yttre vägen, säger Bergman.

- Men vi får helt klart förbättra oss vad det gäller förhandsinformationen, innan projekten startas. Det är en lärdom vi får ta till oss i det här fallet.

Mätningar i skolhuset för en vecka sedan

Saneringen tros kunna slutföras i slutet av februari. Rektor Vesa Vuoristo berättar att man nyligen gjort mätningar i skolhuset och nu inväntar resultat.

Vesa Vuoristo rektor vid Ulklosaariston koulu
Vesa Vuoristo. Vesa Vuoristo rektor vid Ulklosaariston koulu Bild: Yle/Nina Bergman skärgårdshavets skola

Vuoristo säger att han förstår föräldrarnas oro, men är själv tillsvidare lugn. Han hoppas att det inte ska spridas rykten eller dras förhastade slutsatser.

Alla ska få ta del av den information som finns att tillgå säger Vuoristo, som också själv väntar på ytterligare information om mätresultaten.

Ulkosaariston koulu är verksam i samma skolhus som Skärgårdshavets skola i Korpo. Föreningen Hem och skola i Korpo kände inte till att någon liknande bojkott skulle ha intierats bland föräldrar till elever i husets svenskspråkiga skola.

Artikeln uppdaterades den 4.2.2019 kl 7.55: På måndag morgon meddelade föräldern Tom Rajakangas till Yle Åboland att samtliga familjer väljer att delta i bojkotten.

Artikeln har ändrats 2.2.2019 kl. 20.50: Tidigare stod det att rektorerna hade diskuterat bojkotten under fredagen. Ändrat till att rektorerna hade diskuterat saneringen.