Hoppa till huvudinnehåll

Det blir svårare att få servicesedel inom småbarnspedagogiken i Lojo

Pulkaåkning
Det blir svårare att få servicesedlar inom småbarnspedagogiken i Lojo. (Bilden är en arkivbild som itne har någon koppling till artikeln). Pulkaåkning Bild: Yle/ Bettina Aspfors fettisdag

Lojo stad begränsar delvis tillgången till servicesedlar inom småbarnspedagogiken. Men begränsningen blir inte lika stor som det ursprungligen var meningen.

Då nya servicesedlar beviljas ska staden ta i beaktande både tillgången av platser inom den kommunala småbarnspedagogiken och regionala specialbehov.

Det här beslöt nämnden för barn, unga och familj i Lojo på sitt möte 30.1.

Nämnden ålägger samtidigt tjänstemännen inom sektorn för barn, unga och familj att utarbeta principer för hur servicesedlarna ska beviljas, så att de överensstämmer med de här kriterierna.

De servicesedlar som redan är beviljade inom småbarnspedagogiken förblir giltiga.

Det ursprungliga förslaget till nämnden var att inga nya servicesedlar inom småbarnspedagogiken delas ut eftersom staden måste spara pengar och de anslag som har beviljats för servicesedlarna inte räcker till.

Nästan 400 servicesedlar beviljade

För tillfället har servicesedlar för 380 barn beviljats i Lojo och det innebär en utgift på 2,6 miljoner euro.

Staden har bara reserverat närmare 2 miljoner till servicesedlar inom småbarnspedagogiken för år 2019. Den summan räcker till ungefär 290 barn.

Överlag har servicesedlarna inom småbarnspedagogiken blivit allt populärare. På ett år har antalet barn som har beviljats servicesedlar ökat med närmare 50.

Sektorn för barn, unga och familj har tidigare föreslagit att anslagen för servicesedlar inom småbarnspedagogiken skulle höjas med 200 000 euro. Förslaget godkändes inte.

Lojo stad måste spara en hel del pengar och de olika sektorerna har kommit med sparförslag på totalt 33 miljoner euro.

Nämnden för barn, unga och familj beslöt att bordlägga ärendet om sparförslag.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland