Hoppa till huvudinnehåll

Tullen har för lite personal vid Helsingfors-Vanda flygplats: "Det är helt klart att en del smuggling inte upptäcks"

En terminal vid Helsingfors-Vanda flygplats på sommaren 2018.
En terminal vid Helsingfors-Vanda flygplats på sommaren 2018. Bild: Elise Tykkyläinen / Yle Helsingfors-Vanda flygplats

En representant för personalen vid flygtullen berättar för Yle att man är oroad över noggrannheten vid passagerarkontrollen. Tullens ledning försäkrar ända att bevakningen är effektiv.

Mitt på dagen på tisdagen övervakas passagerare och bagage av ett flertal tulltjänstemän. Det finns också ett antal hundar som används vid bevakningen.

Hundarna gör sitt jobb och går igenom såväl väskor som passagerare. Inget misstänkt hittas och allt går som smort.

Men den här situationen är sällsynt.

I själva verket är tullen vid flygplatsen mitt uppe i en personalkris.

Beroende på vem man frågar är situationen mer eller mindre tydlig.

- För de som jobbar här vid passagerarkontrollen så märks det att de som är på jobb får göra lite mer och för kundernas del att de blir tvungna att vänta lite längre, säger tulltjänsteman Pauli Karjalainen.

Andra är mer rakt på sak.

Två personer ur personalen går med på att kommentera situationen endast om de får vara anonyma. De är oroliga för sina jobb.

- Det största problemet vid passagerarkontrollen är att det är enorm personalbrist, säger en av de som bett om anonymitet.

Hen svarar sammanbitet på frågan om tullen läcker.

- Det är helt klart att en del smuggling inte upptäcks. Om det är tre människor på jobb så kan de inte bevaka tre terminaler samtidigt. Dessutom måste samma personer sköta flera andra ärenden.

Den andra anonyma i personalen håller med.

- De senaste åren har personalstyrkan vid passagerarkontrollen varit två eller tre personer per skift. Det betyder i praktiken att man bara kan bevaka en av tre terminaler åt gången.

- Det finns också för få narkotikahundar. Oftast finns det bara en jobbande hund, om ens det. Samma hundar sköter också gods- och pakettrafiken, säger den anonyma tulltjänstemannen.

Snushunden Onni
Enligt personalen finns det för få narkotikahundar vid flygplatsen. Snushunden Onni tullen

Facket oroar sig över hur personalen ska orka

Eftersom det är svårt att få information om läget från personalen bad Yle om en kommentar av läget från facket.

Tulltjänstemannaförbundet känner väl till situationen vid flygplatsen och den resursbrist som pågått i flera år.

- Vi är oroliga för hur personalen ska orka och på hur resurserna fördelas, säger Tulltjänstemannaförbundets ordförande Jari Nieminen.

Enligt Nieminen har förbundet varit i kontakt med både Finansministeriet och tullens ledning för att få mera personal. Hittills har resultaten varit begränsade.

- Förbundet anser att flygtullen behöver 10-15 fler anställda, säger Nieminen.

För tillfället är personalstyrkan vid tullen på Helsingfors-Vanda flygplats 35 årsverken.

Av dessa är ändå 15-16 reserverade för övervakningen av posten och godstrafiken.

3-5 av årsverkena är reserverade för kontroll av passagerartrafiken.

Omkring 46 miljoner paket och 20 miljoner passagerare passerar genom Helsingfors-Vanda flygplats under ett år.

Ledningen: Tullen läcker inte.

Under den senaste tiden har det i offentligheten talats mycket om att det är lättare att få tag på rusmedel och att användarna är allt yngre.

Också tullen säger att det transporteras mer rusmedel och narkotika i såväl Europa som i Finland.

Ett rusmedel klassificeras inte som en drog om det inte ingår i narkotikaregistret.

Samtidigt har det inte skett någon explosionsartad ökning av narkotikabrott i Finland under de senaste åren.

Tvärt om - vid slutet av förra hösten visade flygtullens statistik att antalet narkotikabrott minskat. Fram till slutet av september uppdagade flygtullen strax över 2000 narkotikabrott.

Det är ungefär en tredjedel mindre än jämfört med tidigare år.

Det väcker frågan om hur mycket droger som hämtas till Finland utan att tullen märker det.

Trots att det är ont om resurser vid flygplatsen tror bevakningsdirektör Mikko Grönberg inte att tullen läcker.

- Tullen läcker inte. I praktiken är mängden trafik och gods sådan att det inte spelar någon roll om det är en eller två fler i personalen. Det är snarare genom att satsa på teknik och teknologi som vi kan effektivera övervakningen, säger Grönberg.

En väska full av metamfetamin
Antalet narkotikabrott som uppdagats av tullen minskade rejält förra året. En väska full av metamfetamin Bild: Tullen Tullen,beslag (teknik),narkotika,metamfetamin

Tullens ledning vill inte direkt ta ställning till om den nuvarande personalstyrkan endast räcker för att övervaka en av tre terminaler.

- Det som har betydelse är att övervakningen sker där det finns störst behov, alltså där risken är störst. Vi utnyttjar ny teknologi så mycket som möjligt för att ge tid och möjlighet till sådan här riskanalys, säger bevakningsdirektör Mikko Grönberg.

Tullen håller exempelvis för tillfället på att automatisera övervakningen av posttrafiken.

Tullen deltar också i planeringen av bygget av nya terminaler.

- Vi är med i planeringen så att nya terminallösningar är optimala för oss och så att vår maskinövervakning är effektiv, säger Grönberg.

Tullen har tillsammans med strålsäkerhetscentralen STUK utvecklat en kroppsscanner. Det ska i passagerarkontrollen vara möjligt att övervaka om en passagerare transporterar till exempel droger inne i sin kropp.

Det finns ändå oklarheter med när det nya systemet kan tas i bruk, eftersom det krävs förändringar i lagstiftningen.

Slickar flygtullen såren efter budgeten?

Bakom flygtullens begränsade resurser ligger en lång sparkur från staten.

Antalet anställda har minskat efter att personer gått i pension och man har fått börja göra nya rekryteringar först i slutet av fjolåret.

Tullen får en summa från finansministeriet och väljer sedan själv hur resurserna fördelas.

Tullens generaldirektör Jarkko Saksa säger att flygtullen inte har påverkats av fördelningen, utan har fått mer resurser än andra avdelningar.

- Även om personalresurserna har minskat med en fjärdedel under de senaste tio åren så har vi lyckats hålla den nuvarande mängden personal vid flygtullen.

Enligt Saksa kommer finansieringen i framtiden också kunna användas på ny personal.

- För tillfället söker vi två nya arbetstagare till flygtullen. Vi vet också att mängden trafik och flygpassagerare har ökat och därför försöker vi utveckla nya lösningar. Naturligtvis behövs det en lämplig mängd personal. Vi väger det här mot tullens helhetsresurser.

Artikeln är en översättning av Helsinki-Vantaan lentotullin matkustajavalvonnassa on liian vähän työntekijöitä – Pahimmillaan kolmesta terminaalista vain yhtä voidaan valvoa, sanoo henkilökunnan edustajaa, skriven av Petri Kosonen.