Hoppa till huvudinnehåll

Fortfarande problem med Esperi Care i Borgå

Åldriga händer
Åldriga händer Bild: Riitta Weijola/Vastavalo händerna,närståendevård,äldreomsorg,end-of-life care

Borgå stad anmäler vårdhemmet Vuokko som upprätthålls av företaget Esperi Care till Regionförvaltningsverket. Det här efter att en färsk kontroll visade att hemmet fortfarande har brister.

Borgå stad genomförde i slutet av förra veckan ett oanmält kontrollbesök på vårdhemmet Vuokko. Kontrollen visade att vårdhemmet fortfarande har problem.

Vårdhemmet har i dagsläget för lite ordinarie heltidsanställd personal i förhållande till vårdhemmets klientantal.

Nu anmäler Borgå stad hemmet till Regionförvaltningsverket.

– Vi har också krävt att Esperi Care omedelbart ska ha mer personal i vårdhemmet samt rapportera om åtgärder som vidtagits för att korrigera situationen. Vi följer med situationen intensivt, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Tid till slutet av mars

Borgå stad förutsätter att Esperi Care ser till att korrigeringarna utförs före slutet av mars månad. Efter det tar staden ställning till hur man går vidare.

Borgå stad har inte placerat nya klienter i Vuokko sedan i höstas.

Borgå håller som bäst på att gå igenom den respons om äldreomsorgen man har fått av anhöriga till klienter på Vuokko.

Staden ska också skärpa tillsynen av vårdhemmen.

Det här kommer att ske genom flera oanmälda kontrollbesök. Borgå kommer att göra nyanställningar för övervakningen.