Hoppa till huvudinnehåll

Kan butiksdöden i glesbygden stoppas? Nytt pilotprojekt ska stöda bybutiker med upp till 15 000 euro

Vexala Boden stängde i lördags. Nu söks ny köpman
Arkivbild. Vexala Boden stängde i lördags. Nu söks ny köpman Bild: Yle/Patrik Enlund vexala boden

Varje år lägger tiotals bybutiker i Finland lapp på luckan. Ett pilotprojekt kan bli räddningen för glesbygdens minsta affärer.

Med en ny stödform vill staten stoppa butiksdöden i glesbygden och trygga tillgången till tjänster för invånarna i områdena. Bybutiker kan få stöd om de också erbjuder andra tjänster.

– Det stöd till bybutiker som nu för första gången ska införas i Finland är en betydande satsning på landsbygdens livskraft, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Färggrant på hyllorna i Bromarv bybutik
Arkivbild. Färggrant på hyllorna i Bromarv bybutik Bild: Yle / Jonas Sundström skafferi ett

Pilotprojektet "Bybutiker som mångservicecenter" har beretts vid jord- och skogsbruksministeriet och har nu gått på remiss.

Enligt förslaget kunde bybutiker i glesbygden beviljas stöd om de är verksamma året om och försäljningen av dagligvaror är mindre än två miljoner euro per år. Dessutom ska avståndet till närmaste andra dagligvarubutik vara minst 7,5 kilometer, eller så ska närmaste butik på annat sätt vara svårtillgänglig.

- Vi vet att servicen försvinner från landsbygden till tätorten och vi vet att bybutikerna i dagsläget redan utgör viktiga servicecenter ute i glesbygden, säger Christell Åström, konsultativ tjänsteman vid ministeriet.

 Jari Leppä Maa- ja metsätalousministeri
Minister Jari Leppä. Jari Leppä Maa- ja metsätalousministeri Bild: Jyrki Ojala Jari Leppä
Porträtt av Christell Åström
Christell Åström. Porträtt av Christell Åström Bild: Statsrådet porträtt,christell åström

För att beviljas stöd ska stödtagaren också förbinda sig att i två år, utöver dagligvarubutikstjänster, också erbjuda minst två andra tjänster: posttjänster, kontantuttag, apotekstjänster eller bränsledistribution.

"Som företagare är det ganska knepigt med en liten butik"

Mikaela Stenström driver Holmströms lanthandel i Hitis. Hon tycker förslaget om att bevilja små bybutiker ekonomiskt stöd låter intressant.

- Absolut! För byn skulle det vara bra att butiken finns kvar, men som företagare är det nog ganska knepigt med en liten butik, säger Stenström.

Mikaela Stenström
Mikaela Stenström driver Holmströms landhandel i Hitis. Butiken håller öppet året om. Mikaela Stenström Bild: Yle/Dmitri Volgin person,holmströms lanthandel

Att hålla öppet året om är en utmaning då skillnaden mellan årstiderna är stor.

- Sommaren är inget problem för då finns här så många människor. Men på vintern har man en ganska liten kundkrets.

Stenström skulle gärna erbjuda posttjänster i sin butik.

En betydande summa för en bybutik

I Sverige har man redan ett stödsystem för bybutiker som liknar det som nu ska testas i Finland. I det svenska systemet är stödsumman betydligt högre än den summa man tänkt sig i Finland.

Men 15 000 euro skulle enligt Stenström göra en stor skillnad för butiksföretagarna. En fördel kunde vara möjligheten att kanske anställa någon för en viss tid, och ha möjlighet att ta ut semester.

- Det är ett problem att man inte kan ta semester. Det skulle vara bra för verksamheten, då skulle man ju orka bättre, konstaterar Stenström.

Karta över Egentliga Finland, klassificering av städer och landsbygd.
Karta över Egentliga Finland, klassicering av städer och landsbygd. Det gröna områdena på kartan räknas som glesbygd. Karta över Egentliga Finland, klassificering av städer och landsbygd. Bild: Finlands miljöcentral och Lantmäteriverket Karta,glesbygdsområden i egentliga finland

Bybutiksstöd kan sökas tidigast i höst

Det finns cirka 220 bybutiker i Finland och man uppskattar att cirka 100 av dem uppfyller kriterierna för butiksstödet. Förslaget är att en sökande ska kunna beviljas högst 15 000 euro i stöd.

Enligt Åström har man valt att rikta försöket till endast de bybutiker som finns i ett glesbygdsområde för att stödet ska vara en tillräckligt stor summa som verkligen kan ha en effekt.

- För oss är det väldigt viktigt att vi kan följa med och utreda om stödet haft positiva effekter. Minskar stödet trenden att bybutikerna minskar i antal?

Går allt enligt planerna kan förordningen godkännas av statsrådet under våren. Då kunde butiksinnehavare ansöka om stöd i höst. Budgeten för pilotprojektet är en miljon euro år 2019.