Hoppa till huvudinnehåll

Nytt säkerhetssystem för läkemedel - förfalskade och gamla läkemedel går inte ut i omlopp

Jäljityksen mahdollistavalla koodilla varustettuja lääkepakkauksia.
Nytt system skyddar mot förfalskade och gamla mediciner. Jäljityksen mahdollistavalla koodilla varustettuja lääkepakkauksia. Bild: Mårten Lampén / Yle mediciner,counterfeit,QR-koder

Ett nytt system ska skydda kunder mot förfalskade läkemedel, men också mot läkemedel som återlämnats till apotek.

Av säkerhetsskäl förstörs alla läkemedel som kunder lämnar tillbaka till apoteken.

Återlämnade läkemedel förvaras i apotekens lager väldigt noggrant, i framtiden får kunder dessutom extra skydd mot gamla eller dåliga läkemedel via det europeiska läkemedelsregistret.

I februari i år ska ett system tas i bruk vars huvudsakliga uppgift är att förhindra att falska läkemedel går ut i omlopp. Dessutom hindrar systemet att återlämnade läkemedel skickas ut på nytt.

– Det kommer ett felmeddelande som visas hos apoteket och som sedan kommer till oss, berättar Suomen Lääkevarmennus verkställande direktör Maija-Gohlke-Kokkonen.

Felmeddelande om läkemedel är gamla eller förfalskade

Om ett läkemedel har blivit gammalt registreras det endast som ett felmeddelande hos apoteket. Det är ett extra hinder för att gamla läkemedel i misstag skickas ut till kunderna.

Förordningen beskriver två obligatoriska säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningen: en unik identitetsbeteckning och en säkerhetsförsegling.

Syftet är att skydda patienterna mot förfalskade, utgångna eller återkallade läkemedel. Den unika identitetsbeteckningen är en tvådimensionell streckkod som kan avläsas av vanliga streckkodsläsare.

Jäljityksen mahdollistavalla koodilla varustettuja lääkepakkauksia.
Den unika identitesbeteckningen är en tvådimensionell streckod Jäljityksen mahdollistavalla koodilla varustettuja lääkepakkauksia. Bild: Mårten Lampén / Yle mediciner,counterfeit,QR-koder

Säkerhetsförseglingen garanterar att förpackningen inte har brutits. Efter att en läkemedel har skickats ut skrivs den specifika koden ut ur systemet och systemet godkänner inte att samma läkemedel delas ut på nytt.

I databasen finns inga personliga uppgifter.

– I det här systemet registreras inga personuppgifter. Det betyder att patienters information inte rör sig inom systemet, försäkrar Gohlke-Kokkonen.

Enligt Apotekarnas Fackförbund har alla apotek redan börjat skanna läkemedel för att säkerställa sig om att de faktiskt är säkra. Den 9.2 blir systemet obligatoriskt för alla apotek i Finland, och i Europa.

I början kan det innebära att det tar lite längre för läkemedel att nå kunderna. Dessutom kan det under övergångsperioden finnas läkemedel kvar i hyllorna som inte är inskrivna i systemet.

Inga förfalskade läkemedel i Finland

I pilottesterna för systemet har man inte stött på några falska läkemedel i de finska apoteken.

Systemet är ändå nödvändigt eftersom att förfalskade läkemedel är ett väldigt stort problem i hela världen.

Framförallt handlar det om två typer av läkemedel. Den första är läkemedel som ska råda bot på erektil dysfunktion i stil med Viagra. Det andra är dyra sjukhusläkemedel där en ampull kan kosta tiotusentals Euro.