Hoppa till huvudinnehåll

Uppsägningen av Strömfors kyrkoherde Kirsi Oksanen var laglig

Votivskeppet och orgeln i Strömfors kyrka
Strömfors kyrka (arkivbild). Votivskeppet och orgeln i Strömfors kyrka Bild: Yle/Sune Bergström bruksort

I maj 2014 sades pastor Kirsi Oksanen upp från sin tjänst som kyrkoherde i Strömfors församling i Lovisa. Fallet har tagit många vändningar sedan dess men nu har Helsingfors förvaltningsdomstol förklarat uppsägningen laglig.

– Förvaltningsdomstolen har konstaterat att domkapitlet hade rätt att säga upp Oksanen, bekräftar Ritva Saario, som är lagfaren assessor vid Helsingfors domkapitel, för Yle Östnyland.

Uppsägningen motiverades av ett bristande ledarskap, vilket försämrade arbetsklimatet inom församlingen.

– Bristerna i ledarskapet var så stora och personalens arbetstrivsel så dålig att en uppsägning var befogad, menar Saario och hänvisar till det färska beslutet.

Enligt Saario var det Oksanens plikt att förbättra trivseln på arbetsplatsen.

– Läget förbättrades inte och förvaltningsdomstolen konstaterade att bristerna till stor del förorsakats av kyrkoherdens beteende som förman i församlingen.

Uppsägningen förklarades olaglig 2015

Beslutet att säga upp Oksanen i maj 2014 följde efter en långvarig process där kyrkoherden bland annat hade varnats om problemen.

Oksanen, som hann vara kyrkoherde i Strömfors i tre år, besvärade sig till förvaltningsdomstolen efter uppsägningsbeskedet.

Enligt henne hade hon aldrig själv mobbat någon på arbetsplatsen, men däremot själv blivit utsatt arbetsplatsmobbning.

I oktober 2015 förklarade Helsingfors förvaltningsdomstol uppsägningen av Oksanen olaglig.

Det hänvisades bland annat till formfel i de skriftliga varningarna och i själva uppsägningen, eftersom det inte tydligt framkom vilka händelser som ledde fram till dem.

en kyrka i Strömfors
Strömfors kyrka (arkivbild). en kyrka i Strömfors Bild: Stefan Paavola / Yle Strömfors,strömfors kyrka

Ärendet gick till högsta förvaltningsdomstolen

Senare samma månad överklagade domkapitlet förvaltningsdomstolens beslut och ärendet gick till högsta förvaltningsdomstolen.

Enligt domkapitlet hade Helsingfors förvaltningsdomstol gjort fel i att endast beakta en lista över enskilda gärningar och försummelser.

Domkapitlet påpekade att utredningen inför varningarna och uppsägningen var omsorgsfullt gjord, men att den inte beaktades i beslutet.

Domkapitlet ansåg också att det klart framkom vad som låg bakom uppsägningsbeslutet, det vill säga att Oksanen brutit mot sin tjänsteplikt som kyrkoherde.

En annan fråga som var uppe i högsta förvaltningsdomstolen var huruvida biskopen hade behörighet att utfärda en varning åt kyrkoherde Oksanen.

– Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade biskopen ha behörighet att utfärda en sådan här varning, berättar lagfarna assessor Ritva Saario.

Muntlig behandling i Helsingfors förvaltningsdomstol

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade att ärendet skulle återvända till Helsingfors förvaltningsdomstol för en muntlig behandling.

– I den hade båda parterna möjlighet att presentera vittnen, berättar Saario.

Den muntliga behandlingen resulterade i ett slutgiltigt beslut om att uppsägningen av Oksanen var laglig.

– Oksanen har förstås möjlighet att söka ändring i beslutet, påminner Saario.

Yle Östnyland har försökt nå Oksanen för en kommentar men har inte fått svar.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland