Hoppa till huvudinnehåll

Vill ha kvar sitt byadagis - bestörta Västerbyföräldrar kritiserar beslutet att stänga

kvinnor med småbarn
Systrarna Linda och Anna Kevin med Minea von Wright. kvinnor med småbarn Bild: Yle / Monica Slotte småbarnsfostran,Raseborg,förskolan,Dagisbarn,Ekenäs,Minea von Wright

Vesterby dagis i Ekenäs i Raseborg har endast 9 barn i år. Samtidigt finns det tomma platser på andra daghem. Ekvationen gör att daghemmet stängs i höst.

Stängningen medför logistiska utmaningar för familjer med flera barn i olika åldrar.

Minea von Wright är mamma till sexårige Oliver som går i förskola, fyraåriga Siri och John som snart fyller 1 år.

Von Wright sörjer den nära förestående förlusten av närdagis och ifrågasätter också den rappa beslutsgång som inte har gett föräldrarna någon chans att delge beslutsfattarna sina synpunkter och erfarenheter.

Så hemskt mycket tid att påverka eller vara med och planera har vi ju inte haft möjlighet till― Minea von Wright

Den 17 januari informerades familjen om att det finns planer på att stänga daghemmet och förskolan och flytta det till Österbo daghems utrymmen.

Beskedet delgavs då von Wright hämtade sitt barn från dagiset i Västerby. I samma veva fick hon veta att bildningsnämnden skulle besluta om ärendet den 22 januari, tre arbetsdagar senare.

lekpark med barn och vuxna i snö
Vesterby dagis stänger till hösten. lekpark med barn och vuxna i snö Bild: Yle / Monica Slotte småbarnsfostran,Raseborg,förskolan,Dagisbarn,Ekenäs,västerby dagis

- Så hemskt mycket tid att påverka eller vara med och planera har vi ju inte haft möjlighet till. Vi är ganska besvikna över att det kom så här plötsligt; både beskedet om stängningen och nämndens beslut, säger Minea von Wright.

Hon och andra berörda hade gärna sett att staden Raseborg i ett tidigare skede hade berättat om planerna.

Antalet barn minskar i hela landet och samma utveckling måste ha noterats tidigare också i Raseborg, bedömer von Wright.

- Nu försvinner förskola och dagis som har legat 500 meter från skolan. Det är ytterligare en servicepunkt bort från området.

Småbarnsgrupper bara i centrum

Västerby skola ligger 3 km utanför Ekenäs centrum och 2,5 km från Österby skola.

Avståndet mellan Vesterby daghemsavdelning och Österbo daghem, är 2,5 kilometer.

Västerby har inte haft grupper för småbarn. Nu kommer familjernas yngsta att börja på dagis inne i centrum av Ekenäs. När de når förskoleålder flyttas barnen sannolikt tillbaka till förskola i Österby och sedan till Västerby skola.

exteriör trappa till våningshus
Staden betalar hög hyra för Västerby dagis. exteriör trappa till våningshus Bild: Yle / Monica Slotte småbarnsfostran,Raseborg,förskolan,Dagisbarn,Ekenäs,västerby dagis

Minea von Wright hade hoppats på en möjlighet att diskutera antingen syskongrupper eller grupper för småbarn i Västerby.

- Man har sagt åt oss att det redan är utrett. Utan att ge närmare förklaringar.

Systrarna Linda och Anna Kevin har barn i samma ålder som Minea von Wright.

Mammorna är vårdlediga med sina yngsta barn.

Linda Kevin bor i Leksvall. I familjen Kevin-Fredriksson finns snart ettårige Roy, storebror Aron som går i förskolan och storasyster Ellinor som är i tvåan i Västerby skola.

Ända sedan 2012 har jag varit i kontakt med staden för att höra om man kunde justera distrikten men det har inte gjorts ännu― Anna Kevin

Anna Kevin är mamma till Stella,1 år och fyra månader, dagisbarnet Frida samt andraklassaren Linn. Barnen i familjen Kevin-Grönroos går också i Västerby daghem och skola.

Anna Kevin tycker också att det är synd att dagiset ska stänga.

två mammor med barn
Anna Kevin med dottern Stella och Linda med sin son Roy. två mammor med barn Bild: Yle / Monica Slotte småbarnsfostran,Raseborg,förskolan,Dagisbarn,Ekenäs,Linda Kevin

- Vi bor så att vi egentligen hör till Tenala men vi har kortare väg till Västerby dagis och skola. Ända sedan 2012 har jag varit i kontakt med staden för att höra om man kunde justera distrikten men det har inte gjorts ännu, förklarar hon.

Minea von Wright säger att det har varit svårt att få kontakt med personer som kan berätta om planerna för området.

- Och då undrar vi ju varför det tar så länge innan man svarar på kommuninvånarnas önskningar och förfrågningar?

I och med att det inte finns småbarnsgrupper varken i Västerby eller Österby har von Wrights familj valt att hålla nästäldsta och snart också yngsta barnet barnet på samma dagis.

baby i overall
Minea von Wrights son John baby i overall Bild: Yle / Monica Slotte småbarnsfostran,Raseborg,förskolan,Dagisbarn,Ekenäs,Minea von Wrights son John

- För att slippa föra barn till tre olika ställen. Den rumban på morgonen känns litet övermäktig, med tanke på att man ska jobba också. Och så handlar det ju om barnvänlighet.

Von Wright vill så långt som möjligt undvika att barnen behöver sitta länge i bilen på mornarna.

Hon poängterar att det finns barn i Västerby som hör till skolans upptagningsområde och frågar sig var dom finns om dom inte går i Vesterby dagis.

- De här barnen går på annat dagis eller i hemvård. Vi upplever att man inte har varit intresserad av att fråga sig varför det är så.

Dagvården har inte fastställda distrikt utan vårdnadshavaren beslutar själv om vilket daghem eller vilken familjedagvård de önskar söka plats till.

Krävande morgonbestyr

Linda Kevin berättar att familjen vaknar kvart över 6. Hon är vårdledig och kör äldsta dottern till skolan, åtminstone en snörik vinter som denna.

- Och sen kommer vi hem en vända eftersom äldre sonen börjar klockan 9 i förskolan. Då ska vi igen ut med bilen. Roy är med på allt, han har ju inget annat val. Det är en hel del åkande.

Kevins familj bor på landet och skulle gärna fortsätta på den småskaliga linjen också när det gäller valet av dagis.

- Man har ju valt att lägga småbarnsgrupperna på dom stora daghemmen i centrum och det är kanske inte alltid det mest barnvänliga alternativet, inflikar Minea von Wright. Jag hade önskat mig en större öppenhet när det gäller frågor som rör våra barn.

Hon vill gärna låta sina barn växa upp i byn och bevara den nuvarande naturliga kontakten mellan förskola och skola i Västerby.

Inte för små enheter

Charlotte Lindh är chef för småbarnspedagogiken i Raseborg.

Hon säger att hon kan förstå att föräldrarna upplever att beslutet att stänga Västerby dagis har kommit snabbt.

porträtt kvinna
Charlotte Lindh porträtt kvinna Bild: Yle / Monica Slotte småbarnsfostran,Raseborg,förskolan,Dagisbarn,Ekenäs,charlotte lindh

- Orsaken till det snabba beslutet var att vi tänkte att det är bättre att det kommer nu, inför ansökan till förskolan. Då vet i varje fall vårdnadshavaren var Västerby förskola är tänkt att vara från hösten 2019.

Vesterby daghem utgör en avdelning till Österbo daghem. Under hela verksamhetsåret har Vesterby dagis haft 9 barn.

- Sju blivande förskolebarn och två yngre barn - det är en liten grupp att ha som en skild enhet.

Lindh säger att barnen ryms in i Österbo från hösten så att de kan vara på en avdelning tillsammans. Tanken är att de här förskolebarnen jobbar mot Västerby skola där de sedan börjar 2020.

Österbo daghem består enbart av två avdelningar för 3- till 5-åringar och förskola. Förskolan är inrymd i Österby skolas fastighet.

Hela tiden färre barn

Enligt Charlotte Lindh är siffrorna sjunkande när det gäller barn i området. Hon påminner också om att man kan söka plats inom småbarnspedagogiken året om.

Raseborg har inte begränsat den subjektiva rätten till dagvård och kräver ingen motivering som jobb eller studier för att man ska ha rätt till en dagisplats.

Vi är tvungna att se till att vi inte har så många tomma platser― Charlotte Lindh, chef för småbarnspedagogiken i Raseborg

Att varken Vesterby eller Österbo dagis har grupper för barn under 3 år har att göra med lokalernas lämplighet, förklarar Charlotte Lindh.

- Utrymmena är inte ändamålsenliga för yngre barn. På Österbyområdet har småbarnen skötts inom familjedagvården. De som inte har fått plats där har varit på daghem i centrum.

Charlotte Lindh ser inga större förändringar inom småbarnspedagogiken i Raseborg inom den närmaste framtiden.

- Men vi är tvungna att se till att vi inte har så många tomma platser. Vi ser ju att antalet barn minskar.

I Raseborg har antalet familjevårdare minskat då flera har gått i pension och man har inte anställt nya.

Platserna har minskat under de senaste åren men det har inte märkts i antalet barn på dagis, förrän nu.

Men det handlar inte bara om tomma platser.

Staden har betalat 55 000 euro i hyra per år för Västerby dagis som är inrymt i en lägenhet i ett våningshus.

- Det är en hög hyra och vi har försökt hitta andra lösningar men inte lyckats, förklarar Lindh.

Försöker bidra till smidig vardag

- När vi planerar småbarnspedagogikens verksamhetsställen och barnens placering så försöker vi se till att det blir så smidigt för familjerna som möjligt. Vi är fullständigt medvetna om att det påverkar barnen i sista hand, att familjerna har en smidig vardag, säger Charlotte Lindh.

Samtidigt understryker hon att staden måste använda sina resurser vettigt, så att det är möjligt att producera en kvalitativ småbarnspedagogik.

- All forskning visar att alla positiva effekter uppnås endast då den är kvalitativ. Man måste också kunna avgöra om det är vettigt att ha väldigt små enheter i oändamålsenliga utrymmen, till exempel. Eller är det vettigt att se till att man har möjlighet att ha en sån verksamhet som på riktigt håller hög kvalitet. Vilket jag upplever att vår verksamhet idag gör, säger Charlotte Lindh.

Lindh säger att småbarnsplatserna i området ordnas som förut och medför inte fler flyttar före skolstarten.

Den 26 februari behandlar bildningsnämnden i Raseborg elevupptagningsområdena.