Hoppa till huvudinnehåll

Förbindelsebåtskajen i Nagu hamn grävs inte upp - markföroreningarna ligger tryggt där de är

Förbindelsebåtsbrygga i Nagu hamn.
Det förorenade markområdet ligger mellan kajen, restaurang L'Escale och Strandvägen. Förbindelsebåtsbrygga i Nagu hamn. Bild: Yle/Peter Karlberg Nagu

Kravet på att sanera marken vid förbindelsbåtsbryggan i Nagu hamn inom 2019 har lyfts. Efter en ny riskbedömning har det konstaterats att föroreningarna i marken ligger i säkert förvar.

De markföroreningar som hittats vid förbindelsebåtsbryggan i Nagu hamn får ligga kvar tillsvidare. Närings- trafik- och miljöcentralen har konstaterat att det i nuläget inte finns orsak att kräva sanering av marken.

Föroreningarna har hamnat i marken för tiotals år sedan då det fanns en bensinmack på platsen. Marken har undersökts och konstaterats innehålla oljekolväten, etylbensen och xylen. Tidigare ansåg NTM-centralen att det fanns en risk för att ämnena sprids till omgivningen, bland annat hamnbassängen. Marken skulle saneras före utloppet av december 2019.

Spontslagning på byggarbetsplats.
Stålsponter hindrar den föroreningarna från att spridas och hamna i vattnet. Spontslagning på byggarbetsplats. Bild: Jan Kansanen Spont

Obefintlig risk

Orsaken till att NTM-centralen omvärderat situationen är den ombyggnad av kajen som gjordes ifjol. Vid kajen finns nu stålspont som når ända ner till berget.

I en uppdaterad riskanalys bedöms nu risken för att de skadliga ämnen ska hamna i vattnet vara obefintlig.

- Kontakten till havet är bruten, det finns inget omedelbart behov att sanera. Sannolikheten att havet förorenas är obefintlig, säger Carl-Sture Österman, miljövårdschef vid Pargas stad.

Ifall ändringar görs på området ska markföroreningen ändå beaktas och saneringsbehovet utvärderas pånytt.

Pargas stad arrenderar marken, ägare är Väståbolands församling och restaurang L'Escale.

Läs också