Hoppa till huvudinnehåll

Lovisa och Borgå röjer snö för högtryck - snöhögar i korsningar en fara för trafiken

Snöhög i korsning i Borgå.
Snöhögar i korsningar gör det svårt att se i trafiken. Snöhög i korsning i Borgå. Bild: Yle / Leo Gammals Borgå,snö,vägar,gator,snöröjning,Snöröjning,gatukorsning,trafik,skyddsvägar,Snöröjning med traktor,gymnasiegatan

I Borgå och Lovisa har snöröjningen hållit på i flera dagar. Det är brist på parkeringsplatser i centrum. Och stora snöhögar i korsningar gör det svårt för fotgängare och bilister att röra sig i trafiken.

De senaste veckorna har mängden snö ökat markant i hela Östnyland. Det har inte bara snöat utan temperaturen har växlat kraftigt så att snön också är tjock, fuktig eller rent av isig.

I både Borgå och Lovisa är snöröjningen i full gång.

Snöröjning med bobcat i Borgå.
Snöröjning i Borgå centrum. Snöröjning med bobcat i Borgå. Bild: Yle / Leo Gammals Borgå,snö,snöröjning,Snöröjning,Snöröjning med traktor,avstjälpningsplatser,Bobcat (Construction equipment)

Enligt underhållsmästare Ville Kaasinen i Borgå är sammanlagt ett fyrtiotal fordon i gång med att ploga snö och transportera den till snötippen i Hornhattula.

- Hela vår kapacitet är i användning för tillfället och har varit det redan länge. Vi kör hela tiden bort snö, säger Kaasinen.

Markus Lindroos vid Skeppsbron i Lovisa
Markus Lindroos. Markus Lindroos vid Skeppsbron i Lovisa Bild: Yle/ AG Karlsson markus lindroos

Enligt chefen för samhällsteknik Markus Lindroos ser också läget i Lovisa bra ut.

- Det finns enstaka högar på olika håll i centrum och på vissa smala gator. Det regnade under veckoslutet och vägarna blev jättehala, men det ser ganska bra ut, säger Lindroos.

Lovisa stad har ett tjugotal olika maskiner och fordon till förfogande. Två tredjedelar av arbetet utförs av entreprenörer.

De plogar gatorna och transporterar bort snön till avstjälpningsplatsen på industriområdet utanför centrum.

- Snötippen tar ännu mer snö, säger Lindroos.

I Borgå finns stadens enda snötipp mellan Hornhattulavägen och Riksväg 7. Trots den rikliga mängden nederbörd finns det fortfarande plats för mer snö också där.

Traktor på snötippen i Borgå.
Mycket snö på tippen men gott om plats för mer. Traktor på snötippen i Borgå. Bild: Yle / Leo Gammals Borgå,snö,snöröjning,Snöröjning,Snöröjning med traktor,avstjälpningsplatser,snötippen i borgå

Snöhögar i korsningar

Ett problem som också uppmärksammats i sociala medier är stora snöhögar i gatukorsningar.

Snöhögarna gör det svårt för bilister att upptäcka fotgängare vid övergångsställen och trafikljus, men gör det också svårt för bilister att se varandra i korsningar.

- Vi har försökt ploga korsningar rena när vi har hunnit, men arbetet har försenats för att det har kommit mera snö. Mycket kapacitet har gått till att ploga och sanda, säger Ville Kaasinen.

Problemet är bekant också i Lovisa.

- Vi försöker se till att vallarna inte blir höga och försöker också att inte samla extra högar i korsningar. I centrum har vi tömt korsningar ett par gånger, säger Markus Lindroos

Snöhögar på båda sidor om Gymnasiegatan i Borgå.
Parkeringsplatserna är på kort i empirekvarteren. Snöhögar på båda sidor om Gymnasiegatan i Borgå. Bild: Yle / Leo Gammals Borgå,snö,vägar,gator,snöröjning,Snöröjning,gatukorsning,trafik,skyddsvägar,Snöröjning med traktor,gymnasiegatan

Enligt Ville Kaasinen går de största resurserna åt till gatorna i Borgå centrum, lättrafikleder och längs busslinjerna. De växande snöhögarna gör också gatorna allt smalare.

- Vi kan inte göra gator enkelriktade, fastän små gator i bostadsområden på sina håll liksom blir enkelriktade av sig själv.

Insnöade bilar kan flyttas

Gator som är stort behov att plogning förses med flyttningsuppmaning, alltså en gul skylt med datum för när gatan bör vara tom på bilar.

Antalet bilar som flyttats eftersom de stått länge parkerade vid en gata eller täckts med snö har trots det minskat.

- Ganska få bilar har flyttats i år. Vi har använt oss av flyttningsuppmaning i några år och Borgåborna har börjat lära sig upptäcka dem. I början flyttades fler bilar än nu, säger Kaasinen.

Lastbil kippar snö på snötipp.
Lastbil kippar snö på snötipp. Bild: Yle / Leo Gammals Borgå,snö,snöröjning,Snöröjning,Snöröjning med traktor,avstjälpningsplatser,lastbilar,snötippen i borgå

Det utlovas mera snö över Östnyland till Runebergsdagen. Beredskapen är hög i Lovisa.

- Vi har fyra väderjourer i ett roterande system som håller koll på prognoserna. De alarmerar vår personal och entreprenörerna när det blir snöväder, säger Markus Lindroos.

Läs också