Hoppa till huvudinnehåll

Vad får församlingsanställda säga om homosexualitet – och hur ska kyrkan som arbetsgivare reagera på övertramp? Vi ställde dina frågor till biskopskandidaterna

700 präster och lekmän väljer i vår biskop för Borgå stift. Biskopen är chef för stiftets präster och stiftets ansikte utåt. Jobbet är alltså både tufft och viktigt.

Vad brinner de fyra kandidaterna för? Vart vill de föra stiftet? Måste biskopen vara doktor i teologi? Hur tänker de hantera konflikter i församlingarna?

Under de senaste veckorna har det blåst kring en Kristinestadkaplans insändare i tidningen Syd-Österbotten. I tidningen skriver kaplanen att homosexualitet är onormalt, skadligt och i grunden avskyvärt. Genom sin insändare ville han stöda sin kyrkoherde som väckt uppmärksamhet på Facebook med sina kommentarer om homosexualitet. Insändaren har lett till att kaplanen har fått en skriftlig varning av biskopen.

Det här är ett exempel motsättningar som har skakat stiftet. Seglivade konflikter i arbetslaget fick kyrkoherden i Solf att säga upp sig i slutet av förra året. Både linjedragningar och internt groll är biskopen tvungen att ta ställning till.

Vad brinner de fyra kandidaterna för? Vart vill de föra stiftet? Måste biskopen vara doktor i teologi? Hur tänker de hantera konflikter i församlingarna?

Här kommer en kort presentation av biskopskandidaterna. Vi presenterar dem från vänster (i betydelsen `förändringsbenägen´) till höger (`traditionell´).

1. Journalisten Lisa Enckell svarar på ropet efter en kvinna

Silmälasipäinen toimittaja Lisa Enckell Musiikkitalossa Helsingissä
Prästen och journalisten Lisa Enckell har jobbat som sjukhusteolog, missionär och de senaste tio åren som journalist. Silmälasipäinen toimittaja Lisa Enckell Musiikkitalossa Helsingissä Bild: Laila Kangas/ Yle
Stiftet har under sin snart 100-åriga historia aldrig haft en kvinnlig biskop. Ropet efter en kvinna är alltså starkt

Längst till "vänster" har vi Lisa Enckell. Stiftet har under sin snart 100-åriga historia aldrig haft en kvinnlig biskop. Ropet efter en kvinna är alltså starkt.

Den som denna gång svarar på ropet är Lisa Enckell. Hon är teologie magister från Åbo Akademi och har studerat journalistik vid Stockholms Universitet. Hon blev prästvigd 1989. Hon har jobbat som sjukhusteolog, missionär, redaktör för andaktsprogram och är sedan tio år journalist på Yle.

Enckell och de som står bakom henne säger att kyrkan står inför stora förändringar. De lyfter fram att många medlemmar känner sig distanserade till kyrkan och hälften av dem som lämnar kyrkan är personer under 30 år.

För Enckell talar bland annat att det skulle vara dags för en kvinna på biskopsstolen. Mot Enckell talar att hon saknar församlingserfarenhet och att hon inte är teologie doktor. Kyrkan är mycket hierarkisk och det finns en stor respekt för akademiska meriter.

2. Liberala Jakobstadsherden Bo-Göran Åstrand

Kyrkoherde Bo-Göran Åstrand i Jakobstad
Bo-Göran Åstrand är kyrkoherde i Jakobstad och har varit uppställd i biskopsval två gånger tidigare. Kyrkoherde Bo-Göran Åstrand i Jakobstad Bild: YLE/ Kjell Vikman kyrkoherde
Bo-Göran Åstrand är den av biskopskandidaterna som snabbast och tydligast tog avstånd från Kristinestadskaplanens insändare om homosexualitet

Bo-Göran Åstrand är den av biskopskandidaterna som snabbast och tydligast tog avstånd från Kristinestadskaplanens insändare som kallade homosexualitet för "avskyvärt". Åstrand är kyrkoherde i Jakobstadsförsamlingen som är en av de mera liberala österbottniska församlingarna.

Åstrand var uppställd i biskopsvalen 2006 och 2009. Han gick in på tredje plats båda gångerna.

Också han vill sänka tröskeln till kyrkan. Åstrand lyfter fram samarbetet mellan de anställda, de förtroendevalda och frivilliga medarbetare. Det är en grundförutsättning för att kyrkan av idag ska vara välkomnande och verka på ett meningsfullt sätt i samhället, anser Åstrand.

Åstrand har en bred erfarenhet av församlingsarbete. Han sitter i kyrkomötet som en av Borgå stifts prästrepresentanter. Han känner alltså både stiftet och rikskyrkan bra. Åstrand är inte doktor, men välkänd bland väljarkåren.

3. Den erfarna administratören Sixten Ekstrand

Sixten Ekstrand
Sixten Ekstrand är direktor vid Kyrkans central för det svenska arbetet och teologie doktor., Sixten Ekstrand Bild: Yle/Carina Bruun sixten ekstrand
Ekstrand har ett brett kontaktnät inom kyrkan och till väckelserörelserna. Han och Åstrand är de två kandidater som har de starkaste startpositionerna

En annan ringräv är Sixten Ekstrand. Han är teologie doktor och jobbar som direktor för Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) vid Kyrkostyrelsen. Han har tidigare varit stiftsdekan vid domkapitlet, professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi, verksamhetsledare för Kyrkans Ungdom, chefredaktör för Kyrkpressen och församlingspräst i Pernå.

Ekstrand var uppställd i biskopsvalet för tio år sedan, där han tog sig till andra omgången och förlorade mot Björn Vikström.

Ekstrand har ett brett kontaktnät inom kyrkan och till väckelserörelserna. Han och Åstrand är de två kandidater som har de starkaste startpositionerna.

4. De konservativas kandidat Harry S. Backström

Harry S Backström
Harry S. Backström är kyrkoherde i Väståbolands svenska församling och biskopsvalets andra doktor. Harry S Backström Bild: yle/Maud Stolpe harry s backström
Han säger nej till samkönade äktenskap med stöd av Första Mosebok. Men han samarbetar med kvinnliga präster

Längst till "höger" ligger Harry S. Backström som är teologie doktor och kyrkoherde i Väståbolands svenska församling.

Han profilerar sig som konservativ och har en så kallad traditionell bibelsyn. Det betyder han säger nej till samkönade äktenskap med stöd av Första Mosebok. Han samarbetar med kvinnliga präster, men han vill att kvinnoprästmotståndarna fortsättningsvis ska få verka som präster i kyrkan.

Ombud för Backströms valmansförening är kyrkoherden i Kristinestads svenska församling. Det här är samma kyrkoherde som har varit i blåsväder för sin inställning till homosexuella.

Backströms anhängare i valmanskåren är ganska få och de mera konservativa väljarna kommer antagligen att sluta upp kring Ekstrand.

Svenska Yle ställer dina frågor till kandidaterna!

Nu är det dags för dig att ställa dina frågor till biskopskandidaterna. Det är fritt fram att kommentera under artikeln.

Vad ska kyrkan satsa på? Hur ska kyrkan få ungdomarna att stanna kvar? Hur ska kyrkan behandla oliktänkarna? Har manliga präster rätt att vägra samarbeta med kvinnliga präster av så kallade samvetsskäl? Vilka ska påföljderna för vägran vara?

Vad ska kyrkan satsa på? Hur ska kyrkan få ungdomarna att stanna kvar? Hur ska kyrkan behandla oliktänkarna?

På de här frågorna och många andra svarar prästen och journalisten Lisa Enckell, Jakobstadsherden Bo-Göran Åstrand, det kyrkliga förvaltningsproffset Sixten Ekstrand och Pargasherden Harry S. Backström i Svenska Yles utfrågning som leds av Bettina Sågbom.

Läs också