Hoppa till huvudinnehåll

Kimitoöns invånare tyckte till om kommunens sparåtgärder - flera politiker har besökt Almahemmet

Två personer fotade bakifrån med fullsatt publik.
Politkerna blev utfrågade kring sparkraven - framför allt Almahemmet. Två personer fotade bakifrån med fullsatt publik. Bild: Amanda Vikman/Yle person,balans 2020

När det är dags för kommuninvånarna att säga sitt är mötessalen full. Stängningen av Almahemmet har väckt debatt både i Yle Åbolands webbplats och på sociala medier.

Under frågestunden på onsdag kväll ville alla partier poängtera att inga beslut ännu har fattats.

- Det är aldrig trevligt att vidta sparåtgärder, säger Jan-Erik Enestam (SFP).

Han tog inte heller ställning till en eventuell stängning utan väntar på förslag från tjänstemännen.

Alla huvudpolitiker i Kimitoöns fullmäktige.
Politikerna var uppe för "grillning" av kommuninvånarna. Alla huvudpolitiker i Kimitoöns fullmäktige. Bild: Amanda Vikman/Yle person,balans 2020

Redan på förra årets sida lyckades man få ner budgeten till ett underskott från 3 till 2,45 miljoner euro, bland annat genom stängningen av Furubo daghem i Kärra och stängningen av Dalsbruks hälsostation.

I maj ska beslutet om Almahemmets eventuella stängning fattas. Då fattas också beslut om skolköken och ifall de ska bli färre. Men frågorna huruvida kalkylerna stämde överens med verkligheten var många på mötet.

Politiker besökte Almahemmet

Efter Yle Åbolands rapportering om att Almahemmets personal inte känner sig hörda har bland annat socialdemokrater, centerpartister och medlemmar i SFP besökt enheten.

Johan Sundqvist, (SDP) tyckte att Almahemmet kändes hemtrevligt, och att renoveringsbehoven inte verkade vara så stora.

- Det skulle vara synd att stänga Almahemmet nu. Det är inte någon hemtrevlig känsla i Esperis och Attendos byggnader, säger Sundqvist.

Tre renoveringsförslag lades fram för fullmäktige senast 2017. Sundqvist önskar ändå att kommunen skulle göra ytterligare en grundlig genomgång av fastigheten för att få en bild av vad som faktiskt måste göras.

Två ben som går bortåt i en korridor i Almahemmet.
Personalen vid Almahemmet är väldigt trötta på det osäkra läget. Två ben som går bortåt i en korridor i Almahemmet. Bild: Amanda Vikman/Yle äldreomsorg,almahemmet

- Det behöver ännu göras en lista på verkliga behov i samråd med personalen. Jag tror att man med ganska små medel kan få Almahemmet i ett fungerande skick, säger han.

Sundqvist anser att kommunen ska klara av att hålla kvar Almahemmet, genomföra ytterligare renoveringar och ändå spara 2,5 miljoner på lång sikt.

Tomy Wass (V) tycker liksom Centerns förtroendevalda att man inte bör låta privata aktörer sköta servicen.

- Huruvida vi borde stänga ner själva fastigheten eller inte kan jag inte säga, men vi ska absolut inte sälja ut vår personal, säger Wass.

"Värdera inte bara pengar"

Eva Manelius, äldreomsorgschef vid kommunen, vill poängtera att Attendos priserbjudande på 86,33 euro per vårddygn inte lär hållas på den nivån i många år. Vid Almahemmet kostar det 109,31 euro per dygn i nuläget.

- Diskussionen om värdet i vårdkvalitén har kommit igång på sociala medier. Nu hoppas jag att den sidan av diskussionen också kommer igång bland politiker och tjänstemän, säger Manelius.

Kalevi Kallonen från Centern påpekar att renoveringarna vid Almahemmet har gjorts försiktigt och under en lång tid.

- Det har varit en dålig sak att arbeta så här tveksamt och vi tackar personalen för deras tålamod.

två händer
två händer Bild: AP Graphics bank ålderdom

Många av frågorna handlade om kostnadsberäkningarna för renoveringsbehovet.

Gunilla Avellán frågade huruvida man har räknat med både den gamla och den nya delen av Almahemmet i vårdkostnaderna, trots att åldringarna bara bor i den nya delen.

- Kostnaderna för Almahemmet och dess renoveringar har nu baserats på hela fastigheten. Det är helt möjligt att räkna om så att bara den nya delen räknas in i de interna hyrorna om vi vill, säger fastighetschefen Jonas Pomrén.

"Almahemmet i gott skick"

Carl-Erik "Ecka" Wasén var en av de som stod bakom en namninsamling som fick in 2000 underskrifter för bevarandet av Almahemmet. Han besökte enheten för en vecka sedan, efter en paus på tio år.

- Det såg fint ut då och det ser bra ut fortfarande. Hemvården klagade på dålig luft nu, men ventilationen har dragits från ett rum till nästa och inte utifrån in, säger han.

Ecka Wasén
Ecka Wasén, en av drivkrafterna bakom namninsamlingen för Almahemmet. Ecka Wasén Bild: Amanda Vikman/Yle person,ecka wasén

- Jag tror inte man sparar pengar på att stänga Almahemmet. Dessutom är både korridorer och dörröppningar redan för smala i både Esperis och Attendos byggnader, så det borde ju göras om i så fall, säger Wasén.

Också byggaren Christian Lönnroth var med när man synade Almahemmet. Han kunde konstatera att både vindsutrymmen och övriga utrymmen såg bra ut i stort. Lönnroth uppskattade renoveringsbehovet till drygt 1 miljon euro.

Tretton kök blir fyra

Att slå ihop kommunens tretton kök till fyra beräknas spara 200 000 euro i året efter 100 000 euros investeringar. Enligt förslaget skulle Silva daghem, Kimito skolcenter, Dalsbruks skola och Hitis-Rosala skola ha kvar sina egna kök.

Kimito skolcenter skulle då tillreda mat både för Almahemmet, hemtjänsten, hälsocentralsjukhuset, Hannahemmet och Silverbacken.

Birgitta Parikka framför en glastavla med fiskar i Silvas matsal.
Birgitta Parikka, städ- och kostchef vid kommunen, ser helst att maten tillagas av egen personal på ön. Birgitta Parikka framför en glastavla med fiskar i Silvas matsal. Bild: Amanda Vikman/YLE person,birgitta parikka

När tidsbundna kontrakt och de kommande pensioneringarna gjorts 2020-2022 finns det fortfarande 3-4 personer för mycket i personalstyrkan. Hur det blir med dem är inte klart.

På frågan om hur Kimitoön kunde vända den negativa befolkningstrenden gav Janne Salonen (obunden) ett konkret förslag.

- Vi anställer en person, som inte bor på ön, utan till exempel i Helsingfors, vars enda jobb är att sälja vår ö till alla tänkbara företag.

"Vi måste kunna investera också i framtiden"

Personalen vid Almahemmet säger att man inte blivit hörd under sparutredningarna. Kimitoöns kommundirektör Anneli Pahta säger att man gjort vad man kunnat för att alla ska få komma med sina idéer.

- Alla avdelningar har själva namngett en kontaktperson som har haft ansvar för att ta emot anställdas idéer och åsikter och sedan föra dem vidare. Vi kan inte veta om alla kontaktpersoner har utnyttjat den här strukturen, säger Pahta.

Anneli Pahta sitter vid ett bord i Villa Lande och bläddrar i papper.
Kommundirektör Anneli Pahta tyckte det var bra att så många besökte Villa Lande på onsdag kväll. Anneli Pahta sitter vid ett bord i Villa Lande och bläddrar i papper. Bild: Amanda Vikman/Yle person,anneli pahta

Ser ni risker i att ge över ansvaret till börsnoterade vårdbolag?

- Det är en mycket allvarlig fråga. Det är hemskt att det fuskats medvetet. Å andra sidan finns det platser där vården fungerar. Det kräver ju att kommunen övervakar det hela och har ett bra samarbete med producenten. Jag har förstått att mycket hänger på chefen och personalen, säger Pahta.

Hon vet inte hur det kommer att bli med Almahemmets framtid.

- Det kommer att komma andra investeringskrav som ännu inte ligger på bordet. Jag hoppas bara att vi inte hamnar i en sådan situation att vi inte har möjlighet att investera i något annat, säger Pahta.

Artikeln uppdateras den 6.2 klockan 23:27 med citat från Anneli Pahta och Carl-Erik Wasén.