Hoppa till huvudinnehåll

Lovisa kräver fler vårdare per klient på privata vårdhem än vad Borgå och Sibbo gör

Två personers fötter och en rollator.
Arkivbild. Två personers fötter och en rollator. hälsovård,Senior (surname),äldreboende

I Lovisa uppfyller de privata vårdhemmen stadens minimikrav. I Sibbo är andelen vårdare högre än minimikravet och i Borgå granskas personalandelen som bäst.

– Vi hade mycket noggranna kvalitetskrav när vi konkurrensutsatte de privata vårdföretagen, berättar Helena Räsänen som är servicedirektör för äldre och handikappade i Sibbo.

Kommunen följer social- och hälsovårdsministeriets minimirekommendation på 0,5 vårdare per klient.

De privata vårdhem som Sibbo kommun anlitar har ändå en högre personaldimensionering än kommunens minimikrav.

– De privata vårdhemmen har 0,58–0,7 vårdare per klient. Det här är högre än i Sibbos kommunala vårdhem, som har 0,57–0,67 vårdare per klient.

Variationen i personaldimensioneringen beror på hur vårdbehovet ser ut på de olika enheterna. I de enheter där det finns fler klienter som behöver två vårdare är andelen personal större.

Räsänen är över lag nöjd med de privata vårdföretag som Sibbo kommun anlitar.

– Det har gått riktigt bra. Vi har bra samarbete med dem.

Lovisa kräver 0,6 vårdare per klient

Enligt Lisbeth Forsblom som är chef för seniorservice i Lovisa krävde staden i sin senaste konkurrensutsättning en personalstyrka på minst 0,6 vårdare per klient.

– Vårdföretag med minst 0,63 vårdare per klient fick dessutom tilläggspoäng. På det här sättet försökte vi betona kvalitet i konkurrensutsättningen, berättar Forsblom.

0,6 vårdare per klient tycker Forsblom också att är den absolut minsta andelen vårdare som krävs.

– Man klarar inte av att sköta om dagens vårdhemsklienter med så mycket mindre resurser än det. De som kommer in på dygnet-runt-vård är så pass gamla nuförtiden.

närbild på en äldre och en yngre persons händer
närbild på en äldre och en yngre persons händer Bild: Doug Olson äldreomsorg,generationer,familj,åldrande,relationer

Stadens minimikrav på 0,6 vårdare per klient har också följts, enligt Forsblom.

– I våra granskningar har andelen vårdare visat sig vara tillräckligt hög.

Det här har också varit fallet på Ulrikahemmet som numera ägs av Esperi Care.

– När vi gjorde konkurrensutsättningen tillhörde Ulrikahemmet ännu inte Esperi Care. Personalen har ändå visat sig vara den samma efter att Esperi tog över.

Brister i städningen upptäcktes ändå på Ulrikahemmet i fjol, påpekar Forsblom.

– Då skötte vårdpersonalen städningen där. Nu har vårdhemmet ändå gjort en förändring och anlitat en privat städfirma.

Överlag har man på Lovisa stad ändå varit nöjd med de privata vårdhemmen.

– Situationen har varit okej och vi har ganska mycket kontakt med de privata vårdhemmen, säger Forsblom.

Borgå utreder personalsituationen

Enligt Borgås social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen följer staden Social- och hälsovårdsministeriets minimirekommendation på 0,5 vårdare per klient.

– Det kräver vi också att de privata vårdhemmen följer. På stadens egna vårdhem är ändå minimigränsen 0,6 vårdare per klient, påpekar Silvennoinen.

I slutet av januari upptäcktes problem på vårdhemmet Vuokko i Borgå. Vuokko ägs av Esperi Care och har haft samarbete med staden.

Personalbrist utmålades som det största problemet.

porträtt
Ann-Sofie Silvennoinen. porträtt Bild: Yle/Helena von Alfthan Borgå,Ann-Sofie Silvennoinen

Silvennoinen kan ännu inte kommentera hur situationen ser ut på de andra privata vårdhem som staden har anlitat.

– Under de närmaste veckorna kommer vi att göra oanmälda övervakningsbesök till vårdhemmen. Efter det vet vi mera.

På staden inser man ändå situationens allvarlighet.

– Det är viktigt att börja diskutera frågan om personaldimensionering samt att definiera vad god vård är. På det sättet hoppas jag att vi kan förbättra situationen, säger Silvennoinen.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland