Hoppa till huvudinnehåll

Lysande årsresultat för Neste - topputdelning och aktiesplit på kommande

Biodieselanläggning med andra produktionsenheter i bakgrunden
Biodieselanläggning med andra produktionsenheter i bakgrunden Bild: Yle/ Stefan Paavola Sköldvik,Neste Abp,biobränslen,Borgå

Oljebolaget Neste presenterar ett rekordresultat för 2018. Aktieägarna kan gotta sig åt en saftig utdelning och en förestående aktiesplit.

Nestes jämförbara årsresultat steg till 1 422 miljoner euro, jämfört med 1 100 miljoner för 2017. VD:n Peter Vanacker beskriver det som ett "mycket starkt" resultat.

Försäljningen av biobränsle och andra förnybara produkter har gått betydligt bättre än väntat. Det jämförbara årsresultatet för den verksamheten steg till 983 miljoner euro, från 561 miljoner året innan.

Neste ser inga större hot eller osäkerhetsfaktorer under det kommande året, men den globala efterfrågan på oljeprodukter väntas inte öka lika mycket i år som under 2018.

Mycket klirr i statskassan

Utdelningen till Nestes aktieägare stiger också mer än vad analytikerna hade väntat sig, till hela 2 euro och 28 cent per aktie.

Det innebär mycket välkommet klirr i statskassan, eftersom finska staten fortfarande är Nestes största ägare, med 36 procent av aktierna. Statens utvecklingsbolag Vake äger ytterligare 8 procent.

De därpå följande största ägarna är pensionsbolagen Ilmarinen (1,66 procent) och Varma (1,46 procent).

Nestes styrelse föreslår dessutom en så kallad aktiesplit för bolagsstämman. Den som äger aktier i Neste fördubblar alltså sitt aktieinnehav utan extra kostnad.

Styrelsen anser att en split är motiverad med tanke på kursutvecklingen. En aktie kostar idag omkring 84 euro, vilket är mer än dubbelt så mycket jämfört med 2017 års nivå.

Läs också