Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen föreslår ändring i Ålands självstyrelselag

Ålands flagga på båt.
Ålands flagga på båt. Bild: Markku Ojala/All Over Press Åland,båtfärd,hav,Ålands flagga

Centerministern Anne Berner har gett en proposition till riksdagen hur Ålands självstyrelselag ska ändras. Ändringen gäller bestämmelserna om landskapet Ålands ekonomi.

Kommunikationsminister Anne Berner ansvarar för Ålandsärenden i regeringen.

Det är meningen att den föreslagna lagändringen ska träda i kraft vid ingången av 2021.

Det ekonomiska systemet för landskapet Åland ska bygga på det nuvarande avräkningssystemet, men det ska göras smidigare än i dagsläget, heter det.

Propositionen om det ekonomiska systemet i självstyrelselagen ska neutralisera effekterna av vård- och landskapsreformen.

Ålands lantråd Katrin Sjögren är försiktigt positiv och nöjd över att propositionen nu är överlämnad till riksdagen "efter sju sorger och åtta bedrövelser".

- Behandlingen i riksdagen kvarstår, men för vår del ser vi ändå positivt på saken.

Åland har enligt lantrådet under processens gång understrykit vikten av att Åland självstyre bevaras. Det här var enligt henne också budskapet då hon uttalade sig i riksdagens grundlagsutskott i januari.

- Vi var absolut inte beredda att förstöra systemet eller att acceptera någonting som skulle vara dåligt ur vårt perspektiv, säger lantråd Sjögren i dag.

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström säger till Ålands Radio att det nya lagförslaget i praktiken är det förslag som Ålandsminister Anne Berner föreslog den 19 december, och som innebär en ökad grundfinansiering på 10 miljoner euro till självstyrelsen.

Ålands självstyrelselag i sin nuvarande form är svår att kombinera med vård - och landskapsreformen därför finns en stor press på att förnya självstyrelselagen ännu under den här riksdagsperioden.