Hoppa till huvudinnehåll

Skandalen inom äldrevården gjorde 0,7 till Finlands mest omtalade decimal - men vad betyder den egentligen?

Äldre man sitter på en stol och tittar bort. I förgrunden ser man handtagen till en rollator.
Äldre man sitter på en stol och tittar bort. I förgrunden ser man handtagen till en rollator. Bild: Mostphotos/Michael Erhardsson ålderdomshem,äldre,äldreomsorg,äldrearbete,Rollator

Vintern 2019 började alla plötsligt tala om decimaltal - är 0,7 bättre än 0,5 och borde någondera komma med i lagboken? Det handlar om hur många vårdare det ska finnas på äldreboenden, men har du koll på vad siffrorna egentligen innebär?

Frågan om hur många vårdare det ska finnas på äldreboenden kan inte ha gått många förbi.

Flera av partierna i riksdagen pratar om att det ska finnas minst 0,7 vårdare. Det betyder inte att det ska finnas 0,7 vårdare per äldre under alla tider på dygnet, inte på långt när.

Låt oss säga att ett äldreboende har 20 klienter. Då ska boendet ha 20 gånger 0,7 lika med 14 vårdare.

De 14 vårdarna fördelas under olika tider på dygnet under veckans sju dagar.

Men det handlar inte om 14 heltidsanställda, utan om olika personer som sammanlagt utför 14 gånger 38,25 timmar vårdarbete per vecka.

Endast en femtedel når upp till 0,7

Till den ovanstående siffran hör endast de personer som är i direkt kontakt med klienterna.

Därför kan till exempel en avdelningsskötare inte räknas med, men en fysioterapeut som är på vårdhemmet ett par timmar per vecka räknas däremot in i antalet veckotimmar.

När man räknar ut den uppfyllda dimensioneringen räknas endast de vårdare som faktiskt har varit på plats. Om någon av vårdarna är sjuk eller borta av andra orsaker måste det alltså finnas en vikarie.

Äldre kvinna får ett bandage runt handleden av en yngre vårdare.
Blir den vårdade lyckligare om det finns ett krav på minst 0,7 vårdare per vårdad person? Äldre kvinna får ett bandage runt handleden av en yngre vårdare. Bild: Mostphotos/Arne Trautmann ålderdomshem,äldre,äldreomsorg,äldrearbete,Rollator

I dagens läge uppnår endast en femtedel av vårdinrättningarna i Finland nivån 0,7 vårdare per äldre, enligt Institutet för hälsa och välfärd THL.

Men än så länge är det inget problem eftersom den siffran är långt över den rekommenderade.

Alla klarar inte ens av 0,5

Hittills har det inte funnits någon lag om hur många vårdare det ska finnas per vårdad person.

Men januari-februari 2019 är inte första gången siffrorna har slängts fram och tillbaka, dimensioneringen har varit en återkommande fråga under många år och i flera omgångar har det föreslagits att en siffra ska skrivas in i lagen.

Vårdare hjälper äldre man att ta sig upp i sängen.
Vårdare hjälper äldre man att ta sig upp i sängen. Bild: Mostphotos/Arne Trautmann ålderdomshem,äldre,äldreomsorg,äldrearbete,Rollator

För tillfället finns endast en rekommendation om 0,5 vårdare per klient, vilket slogs fast under förra valperioden.

Under den senaste tiden har 6 procent av vårdinrättningarna hamnat under den rekommenderade nivån på 0,5 vårdare per äldre, enligt THL.

Tusentals personer inleder vårdarutbildning varje år

Eftersom bara en femtedel av vårdhemmen lyckas uppnå 0,7 vårdare i dagens läge, så behövs alltså tusentals nya arbetstagare de närmaste åren om det går så att vi får ett lagstadgat minimiantal vårdare.

Enligt Ismo Partanen vid de privata vårdbolagens arbetsgivarorganisation Hali kommer det att bli svårt att hitta så många personer som kan göra jobbet.

Vårdarfacket Supers ordförande Silja Paavola är av motsatt åsikt. Hon säger att det ordnar sig med att ge deltidsanställda vårdare heltidsanställningar och genom att se till så studerande håller sig i branschen.

Silja Paavola, ordförande för Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer
Silja Paavola. Silja Paavola, ordförande för Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer Bild: YLE/Mira Myllyniemi silja paavola

Årligen inleder kring 8 000 personer sin närvårdarutbildning och Paavola understryker att jobbet måste vara så pass lockande att de som börjar studera inte flyttar över till andra branscher.

Olika uppfattningar om kostnaderna

Det råder mycket olika uppfattningar om hur mycket dyrare det kan bli för samhället om vi får en lag om 0,7 vårdare per äldre, jämfört med hur mycket vården kostar nu.

Enligt Centerns vice ordförande Hannakaisa Heikkinen är summan kring 54 miljoner euro. Heikkinen uppger för Yle att summan kommer från en uträkning som har gjorts inom social- och hälsovårdsministeriet.

Arbetsgivarorganisationen Hali tror däremot att summan rör sig kring 250 miljoner euro, den summan kommer från en uträkning som Kommunförbundet har gjort för några år sedan.

Källor: Tehy, THL, Super, Hali, Yle Uutiset, STT