Hoppa till huvudinnehåll

Tusentals flickor i Finland riskerar att bli utsatta för könsstympning — THL vill komma åt problemet

Tillhyggen använda för kvinnlig könsstympning.
Verktyg använda för kvinnlig könsstympning. Tillhyggen använda för kvinnlig könsstympning. kvinnlig könsstympning

Man räknar med att ungefär 10 000 flickor och kvinnor i Finland har tvingats genomgå könsstympning. Med hjälp av ett handlingsprogram vill THL se till så de inte blir fler.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd, THL, riskerar mellan 650 och 3 080 flickor i Finland att utsättas för könsstympning.

I Finland bor för tillfället ungefär 38 000 kvinnor och flickor från länder där könsstympning är en tradition.

Genom ett handlingsprogram hoppas THL kunna förhindra att könsstympningar utförs i Finland. THL vill inte heller att flickor som bor här ska skickas utomlands för att utsättas för ingreppet.

I vissa länder könsstympas 90 procent av flickorna

Runt om i världen finns kring 200 miljoner kvinnor och flickor som har könsstympats.

De klart flesta fallen koncentreras till trettio länder i Afrika, Mellanöstern och Asien.

I de afrikanska länderna Somalia, Djibouti och Guinea könsstympas över 90 procent av flickorna.

I Mellanöstern är det främst länder som Irak, Jemen, Oman, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten som fortfarande låter traditionen leva.

Könsstympning förekommer också inom vissa etniska grupper i Indonesien och Indien, samt i Colombia i Sydamerika.

På övriga håll i världen, även i Europa och Nordamerika, förekommer könsstympning inom små grupper i samhället.

Könsstympning diskuterades i Slaget efter tolv den 5 februari.

Kommunikation över kulturmuren

THL hoppas bland annat kunna sprida information om könsstympning till de olika riskgrupperna som bor i Finland.

Samtidigt ska olika yrkesgrupper få utbildning för att kunna hantera problemet.

THL uppger att det är ytterst viktigt att folk lär sig att berätta om problemet, och att berörda personer vet att de har anmälningsskyldighet.

En åtgärd är att ta i bruk så kallade kulturtolkar, det vill säga personer som inte bara kan tolka språk, utan också känner till kulturen som den drabbade kommer från.

Kommunikationen blir både lättare och naturligare om det finns en kulturtolk från samma kultur som den man pratar med, konstaterar THL.

Prata om problemet i god tid

Enligt handlingsprogrammet bör framför allt anställda inom barnskyddet och den övriga socialsektorn ta upp könsstympning till diskussion med klienter från de länder där traditionen fortfarande lever.

Yrkesfolk uppmanas att redan vid familjernas ankomst till Finland berätta för dem att könsstympning är förbjudet i lag.

Viktigt är att samtalet inleds i god tid, och inte först när det redan finns en misstanke om att flickan hotar bli könsstympad, står det i handlingsprogrammet.

Handlingsprogrammet har utarbetats av THL, social- och hälsovårdsministeriet och en styrgrupp.

Programmet togs i bruk den 6 februari på den internationella dagen mot könsstympning.