Hoppa till huvudinnehåll

Vildsvinen blir fler och rör sig också i skärgården - risken för svinpest ökar trycket på att begränsa stammen

Vildsvinsungar.
Vildsvinsungar. Bild: EPA/Ptarick Pleul vildsvin

Vildsvinsstammen i Finland växer. Myndigheter vill att stammen begränsas kraftigt för att minimera risken för en svinpestepidemi. Ett vildsvinsstängsel vid östgränsen har utretts, men idén slopades.

Vildsvin har rört sig på flera håll i Egentliga Finland. Under det senaste året har vildsvin observerats bland annat i skärgården, Pöytis, Salo och Nystadsregionen berättar viltplanerare Jörgen Hermansson vid Viltcentralen.

- Det har funnits en viss koncentration av vildsvin kring riksväg 8. Ifjol sköts det ganska många vildsvin där, men nu har det varit lugnare.

I början av februari fälldes ett vildsvin i Nagu. Man misstänker att flera artfränder rör sig på orten. Vildsvin har observerats också i Korpo och för några veckor sedan sköts två vildsvin på Åland.

- De kom nog till Åland över isen förra vintern, kanske från Åbolands skärgård eller via Gustavs, säger Hermansson.

Närbild, vildsvin.
Närbild, vildsvin. Bild: Viktor Cap 2013 vildsvin

Starkast är vildsvinsstammen i Östra Nyland. Där finns merparten av vildsvinen som Naturresursinstitutet Luke ifjol uppskattade vara kring 3000 till antalet. Då hade stammen vuxit med 20 procent jämfört med året innan, och vid Luke tror man att vildsvinsstammen har potential att årligen växa med upp till 50 procent.

Vildsvinen i Finland har kommit från öst.

- Vildsvinsstammen på Karelska näset har ökat och därifrån har de spritt sig till Finland, säger Hermansson.

Svinpesten ett hot - sjukdomen har ännu inte påträffats i Finland

Kruxet med vildsvin är att de är potentiella bärare av den afrikanska svinpesten som är en mycket smittosam virussjukdom.
Sjukdomen är ofarlig för människan.

Länge var sjukdomen begränsad till Afrika, men spred sig sedan till Georgien och har under 2010-talet också förekommit i flera EU-länder.

Sjukdomen har också påträffats i S:t Petersburg. På uppdrag av Jord- och skogsbruksministeriet gjordes det nyligen en utredning om de ekologiska konsekvenser som ett vildsvinsstängsel vid östgränsen kunde medföra.

I början av året kunde det ändå konstateras att ett stängsel inte kan förhindra vildsvin från att ta sig in till Finland.

Ett stängsel ansågs både vara ett hinder för biodiversitet och svårt att förverkliga. Kostnaderna hade uppgått till cirka 30 000 euro per kilometer, och då är inte kostnader för röjning, markarrende eller tvångsinlösen inräknade. Behovet hade varit 500 kilometer stängsel.

Vildsvin i vintrig skog.
Vildsvin i vintrig skog. vildsvin

Om svinpesten kom till Finland och drabbade svingårdar skulle situationen vara allvarlig, säger Hermansson.

- Det skulle leda till att alla svin måste avlivas och hela exportmarknaden för svinkött skulle troligtvis falla samman.

- Så eftersom vi inte haft vildsvin, så vill vi inte heller ha dem i detta skede, för den afrikanska svinpesten är en stor risk. Ett sätt att reducera risken för sjukdomen är att inte ha vildsvin.

I stora delar av Europa är vildsvinen utbredda. I Finland är läget ett annat då stammen är förhållandevis liten och ny i landet.

- Det finns åtminstone teoretiska möjligheter att begränsa tillväxten av vildsvinsstammarna i Finland, och det görs ju hela tiden.

Vildsvin på vintern.
Vildsvin på vintern. Bild: Viktor Cap 2013 vildsvin

Snart kan vildsvin jagas med fällor

Vildsvin får jagas året om. Av etiska skäl är suggan fredad under vår och sommar då den åtföljs av kultingar, berättar Hermansson. En ändring i lagstiftningen tillåter också att vildsvin fångas levande. Frågan är hur en sådan fälla ska utformas.

- Det finns ganska stora anläggningar som man använder i Amerika, där man hissar upp en rund bur som kanske är 10 meter i diameter.

- Den hissar man upp och använder majs som lockbete. När hela vildsvinsflocken befinner sig under buren släpper man ner den.

Hermansson tycker inte att fällorna är helt oproblematiska.

- Man ska ju sedan etiskt kunna avliva de fångade vildsvinen, och det kanske inte är så lätt gjort. Men det finns nog fungerande modeller, som till exempel används av svenskarna.

Läs mera:

Stort vildsvin sköts i Nagu - “Vi vill inte att en fast stam ska rota sig här”

På fredagen fälldes ett stort vildsvin på norra delen av Storlandet, jägarna bedömer att det finns en handfull vildsvin i Nagu.