Hoppa till huvudinnehåll

Fäll ner snö och istappar från taket innan det bågnar - men gör det inte själv

Ett tak som det hänger en stor istapp från.
Den här vill du inte få i huvudet. Ett tak som det hänger en stor istapp från. Bild: Yle/Mira Bäck Istapp,tak,trähus

Den snörika vintern och de senaste dagarnas temperatursvängningar har fört med sig den årligen återkommande faran med snö och istappar som kan rasa ner från tak.

Det räcker med en liten promenad i Borgå centrum för att man ska lägga märke till isen och snön på hustaken.

En del av trottoaren på Runebergsgatan har spärrats av på grund av risk för snöras.

Går man upp längs med Mannerheimgatan kan man räkna istapparna som hänger ner från hustaken. Under en särskilt lång och vass istapp har någon ställt ut en orange varningskon.

Förutom faran som fallande snö och istappar medför kan det i värsta fall hända att ett halltak rasar samman på grund av tyngden från all snö.

Samma problem finns i hela Östnyland.

Enbart att varna räcker inte

Johan Nyholm är disponent och vd för OP-Disponentcentralen i Borgå. Han tycker att de flesta fastighetsägarna i centrum av Borgå har skött snösituationen ganska bra.

- Men en del har den stilen att de sätter upp en bom eller någon annan varning, och nu ser man att de är helt översnöade. Att sätta upp dem när det börjar snöa och ta bort dem på våren är inte det rätta. Man ska eliminera faran och sedan ta bort bommen eller varningen, säger Nyholm.

Två varningsbommar stänger av en del av trottoaren intill Runebergsgatan i Borgå.
Här är det stopp. En del av trottoaren på Runebergsgatan har stängts av... Två varningsbommar stänger av en del av trottoaren intill Runebergsgatan i Borgå. Bild: Yle/Mira Bäck Borgå,snö,Varningsmärken
Snö på ett tak.
...för att ingen ska få snö i huvudet. Snö på ett tak. Bild: Yle/Mira Bäck tak,snö

Fastighetsförbundets jurist Kristel Pynnönen poängterar samma sak.

- Det som för tillfället är problematiskt är att det inte finns tillräckligt många som kan göra det här jobbet. Man ska ändå inte vara så stressad eller orolig att man som fastighetsägare själv skrider till verket och klättrar upp på taket, säger Pynnönen.

Pynnönen talar om situationen i hela landet. Disponent Johan Nyholm har inte haft problem med att hitta yrkespersoner som kan röja snö från hustak i Östnyland.

- Så klart har man ibland behövt ringa några samtal innan man hittar rätt kille, men jag tycker att det har gått bra hittills, säger Nyholm.

Ägarens ansvar

Den som äger fastigheten eller hyr den har ansvar för att snö och is som utgör en fara fås bort, förklarar Pynnönen.

Disponentcentralen som Johan Nyholm jobbar vid sköter om ungefär 250 husbolag på olika håll i Östnyland.

Nyholm har inte hört att det skulle ha hunnit uppstå några nära ögat-situationer med fallande snö eller istappar vid något av dem.

- Men när det snöar och blåser samtidigt blir det otroligt snabbt "lippor" som samlas vid takkanten. När det blir varmt så faller de ner. Vi har satt upp bommar och fällt ner snö så mycket vi har hunnit, säger Nyholm.

Stora hallar i riskzonen

Räddningsverket i Östra Nyland följer inte direkt upp situationen med snö och is på tak.

- Om det börjar ge efter någonstans, att takstolarna börjar spricka eller liknande, är vi förstås i kontakt med den det gäller, säger brandinspektör Göran Forsell.

Han har inte hört om att några tak skulle ha börjat bågna i Östnyland i vinter.

- Men när vi går på granskningar så gör vi förstås alla fastighetsägare uppmärksamma på snöns faror, säger Forsell.

En gatukorsning i Borgå. Vid en husknut finns en avspärrnin geftersom det hänger ner stora istappar från taket.
Husknuten har spärrats av. En gatukorsning i Borgå. Vid en husknut finns en avspärrnin geftersom det hänger ner stora istappar från taket. Bild: Yle/Mira Bäck Istapp,Avspärrningsband,Borgå

Enligt Henning Johansson som är ledande byggnadsinspektör vid Borgå stad så kan man inte direkt säga att det i Borgå skulle finnas byggnader som är speciellt farliga eller i riskzonen för att taket skulle rasa in.

- Men för alla hallar som har en stor spännvidd, det vill säga idrottshallar, hästsportsmaneger, större lantbruksbyggnader och fabriksbyggnader, bör man nog beakta snömängden i dagens läge. Sådana hallar har vi nog flera av i Borgå, säger Johansson.

Skillnad på snö och snö

Hallar med en låg taklutning och en spännvidd på över 18 meter är speciellt utsatta.

Enligt Johansson börjar det snart bli dags för ägare till sådana hallar att ta ner snön från taket, om det inte redan gjorts.

För några år sedan meddelade Miljöministeriet och säkerhets- och kemikalieverket Tukes att flera hundra hallar runtom i landet borde granskas eftersom de kan ha farliga konstruktioner.

Stora istappar hänger ner från ett tak.
Det kan vara lite skrämmande att titta uppåt när man går längs Mannerheimgatan i Borgå. Stora istappar hänger ner från ett tak. Bild: Yle/Mira Bäck Istapp,snö,tak

- Där fanns också Borgå stads ishall och innebandyhallen som var underdimensionerade. I dagens läge är de både kontrollerade och renoverade, säger Johansson.

Hur mycket snö ett tak klarar av skiljer sig förstås från byggnad till byggnad.

- Men i dagens läge räknar man med att takkonstruktionerna ska hålla 200 kilogram snö per kvadratmeter, för äldre byggnader 180 kilogram snö per kvadratmeter, säger Johansson.

Sedan är det förstås skillnad på snö och snö.

- Är det våt, blöt snö som i dagens läge blir den snabbt tung, säger Johansson.

Kan bli vattenskador

Brandinspektör Forsell har aldrig hört om att taket på ett vanligt egnahemshus skulle ha rasat in på grund av snö.

- Säkert har det hänt, men det är nog mycket ovanligt.

Däremot kan det hända att snön leder till vattenskador. Flata tak är mer känsliga för snötyngden än åstak, enligt Forsell.

I dagens läge räknar man med att takkonstruktionerna ska hålla 200 kilogram snö per kvadratmeter, för äldre byggnader 180 kilogram snö per kvadratmeter― Henning Johansson, ledande byggnadsinspektör i Borgå

- När snön börjar trycka ner på ett tak som är rakt blir det sprickor i vattenisoleringen. När snön sedan smälter kommer det in vatten, säger Forsell.

Nästan alla Yle Östnyland intervjuat för artikeln påminner om att man ska anlita yrkesfolk för att fälla ner snö från taket. Det håller också Forsell med om.

- För att du själv inte ska falla ner!