Hoppa till huvudinnehåll

Ny rapport: Amnestypersonal mobbas, diskrimineras och förnedras på jobbet

En kvinna står i mitten i en konstruerad bild där flera händer sträcker sig in mot henne.
En kvinna står i mitten i en konstruerad bild där flera händer sträcker sig in mot henne. diskriminering,sexism,#metoo,sexuella trakasserier,Sexual Harassment

Arbetsatmosfären inom människorättsorganisationen Amnesty International är giftig och det förekommer mobbning. Det framkommer i en rapport som gjorts efter att två i personalen begick självmord i fjol.

Enligt den färska rapporten förekommer bland annat rutinmässig diskriminering och offentlig förnedring, något som bland annat tidningen The Guardian rapporterar om.

Anställda berättar att chefer kunde förnedra dem på möten genom att förolämpa dem och uppmana dem att säga upp sig.

Maktmissbruk vanligt

Rapporten gjordes i London i Amnestys sekretariat av en grupp psykologer efter att två anställda begick självmord i fjol.

Resultatet visar att det finns en "vi mot dem"-attityd på arbetsplatsen. Maktmissbruk är en del av vardagen. Det finns också brist på förtroende för ledande befattningshavare och favorisering.

Amnesty Intertnationals logotyp
Amnesty Intertnationals logotyp Bild: Yle/ Amnesty Amnesty International

Chefer kunde medvetet exkludera anställda eller uttrycka sig dåligt. Kommentarer såsom "Du är skit!" och "Du borde sluta eftersom ditt liv bara är ett elände om du stannar".

Anställda uttryckte rädsla för att uppleva stress och trauma på jobbet.

Rasism och homofobi

I rapporten framgår det att Amnesty International har ett rykte om att göra gott arbete, men att det är en tuff arbetsplats. Många som intervjuades använde ordet 'giftig' för att beskriva arbetskulturen.

Andra förekommande ord var mobbning, brist på förtroende och motsägande.

Med tanke på Amnestys status och uppdrag att skydda och främja mänskliga rättigheter är det här oroväckande.― Konsulter i rapporten.

Stor arbetsbörda var vanligt och enligt anställda fanns det ett tydligt "recept för överbelastning och utbrändhet".

Anställda berättar också att det finns diskriminering som bottnar i ras, kön och sexualitet – kvinnliga anställda, färgade personer och HBTQ-personer behandlas dåligt.

Sexuella trakasserier kan se ut på olika sätt.
Sexuella trakasserier kan se ut på olika sätt. sexuella trakasserier

"Med tanke på Amnestys status och uppdrag att skydda och främja mänskliga rättigheter är det här oroväckande", står det i rapporten.

Kan äventyra organisationens uppdrag

Nyheten om den giftiga atmosfären kan skada Amnestys arbete och förespråkande om världen. Makthavare och motståndare till organisationen får en chans att avfärda organisationens arbete, vilket kunde äventyra Amnestys uppdrag.

Amnestys generalsekreterare, Kumi Naidoo, säger att rapporten var svår och plågsam att läsa.

– Jag kommer att lägga fram en reformplan före slutet av mars, säger han i ett pressmeddelande.

Kumi Naidoo talar.
Kumi Naidoo Kumi Naidoo talar. Bild: EPA/KIM LUDBROOK Amnesty International,Kumi Naidoo

De som utförde och sammanställde rapporten har fört ärendet vidare och en intern rapport av Amnesty och vidare utredning förväntas i framtiden.

Rapporten baserar sig på en enkät som besvarades av 475 anställda och flera intervjuer.

Arbetsklimatet i Finland är mycket bra

Amnesty Internationals verksamhetsledare i Finland, Frank Johansson, poängterar att rapporten endast berör Amnesty Internationals sekretariat. I Finland är arbetsklimatet gott:

I Finland på Amnestys sektion har vi ett utomordentligt arbetsklimat.― Frank Johansson

– Så som nyheten har gått ut i Finland får man bilden av att det gäller hela Amnesty överallt i världen. Utredningen handlar om Amnestys internationella sekretariat. Amnesty har sektioner överallt i världen och det finns ingen motsvarande utredning för dem.
Frank Johansson, verksamhetsledare för Amnesty i Finland
Amnesty Internationals verksamhetsledare i Finland Frank Johansson. Frank Johansson, verksamhetsledare för Amnesty i Finland Bild: Yle / Eva Pursiainen Frank Johansson,frank johansson

Johansson berättar att Amnestys sektion i Finland regelbundet undersöker hur personalen trivs på jobbet, och resultatet brukar vara gott.

–I Finland på Amnestys sektion har vi ett utomordentligt arbetsklimat. Vi gör arbetstillfredsställelseundersökningar årligen och medelsnittet av alla svar brukar ligga kring 4 på en skala mellan 1 och 5. Den undersökning vi gjorde förra hösten gav som helhetsvitsord för arbetsplatsen 4,2 av 5.

Om rapporten som berör Amnestys internationella sekretariat säger Johansson att han fått direktiv om att inte gå in på detaljer. Ledningen har gett ett svar som finns att läsa på Amnestys hemsida.

Källor: STT, Yle, The Guardian, Amnesty International