Hoppa till huvudinnehåll

Politiskt stöd för ny finsk storskola invid Källhagens skola i Virkby

En byggnad där både Källhagens skola och Virkby gymnasium finns i Virkby.
Nybygget kommer invid Källhagens skola. En byggnad där både Källhagens skola och Virkby gymnasium finns i Virkby. Bild: Marica Hildén / Yle Virkby,Västnyland,virkby gymnasium

Det verkar alltmer sannolikt att det i närheten av Källhagens skola i Virkby byggs en skola för finskspråkiga elever i årskurserna 1-9.

I den nya byggnaden ska till en början tre och senare fyra skolor i området få plats.

En arbetsgrupp som bereder projektet stöder en placering av en ny skolbyggnad nära Källhagens skola vid Virkbyvägen.

Nu säger också attraktionskraftsnämnden i Lojo i ett utlåtande att platsen är den bästa för en ny skola.

Nämnden vill också att staden utreder om det går att bygga en skola av moduler som går att ändra enligt skolans behov av klassrum.

Det är den finska skolan Järnefeltin koulu med elever i årskurs 7-9 som måste ersättas med en ny byggnad på grund av problem med inomhusluften.

Järnefeltin koulu i Lojo.
Järnefeltin koulu. Järnefeltin koulu i Lojo. Bild: Lojo stad Västnyland,Lojo,Skola,järnefeltin koulu

In i den nya byggnaden flyttar eleverna från Maksjoen koulu och Rauhalan koulu med undervisning i lägre klasser.

På sikt kan också elever från Ristin koulu flytta in i den nya byggnaden.

Planändring

Attraktionskraftsnämnden beslutade också på sitt senaste möte (23.1) att tjänstemännen i Lojo nu i rask takt börjar förbereda en planändring så att en ny skola kan byggas på området.

Nämnden har också beredskap att behandla en planändring i brådskande ordning.

Det är ett totalt fyra hektar stort område som måste planläggas. Det ägs i sin helhet av Lojo stad och är i dag reserverat i planen som område för idrotts- och rekreationsanläggningar.

Det finns inga byggnader på området. På området finns bland annat gräsmatta på vilken det har planterats träd och en tidigare sandgrop som numera används som skridskoåkning om vintrarna.

Förslaget stöds också av nämnden för barn, unga och familj

Också nämnden för barn, unga och familjer i Lojo stöder förslaget att en ny skola byggs vid Källhagens skola.

Nämnden vill att staden ska fästa uppmärksamhet vid trafikarrangemangen och säkerheten i området då man fortsätter planeringen. Nämnden tog ställning till ärendet på sitt möte 30.1.

Det var meningen att frågan skulle komma upp i stadsstyrelsen i Lojo på måndagen (4.2), men stadsdirektör Mika Sivula drog bort frågan från listan innan ärendet kom till behandling.

Det område som nu ska planläggas för en ny finsk skola i Virkby.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland